De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAAR EEN NIEUWE BESTUURLIJKE STRUCTUUR Presentatie 31/10/2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAAR EEN NIEUWE BESTUURLIJKE STRUCTUUR Presentatie 31/10/2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 NAAR EEN NIEUWE BESTUURLIJKE STRUCTUUR Presentatie 31/10/2014 1

2 Doelstelling 2  Naar buiten toe blijft Excelsior’20 één vereniging.  Vastleggen eigen verantwoordelijkheden en verantwoording voetbal- en cricketbestuur  Twee verenigingen binnen één omni- vereniging

3 Aanleiding 3  Financiële splitsing in 2012  Totstandkoming chalet  Wens tot meer eigen verantwoordelijkheid VB en CB

4 Thans formeel 4 HB verantwoordelijk voor:  Alle financiële zaken  Opstallen/onderhoud  Kantine  Ledenadministratie  Vergunningen  Subsidies  Eigenlijk alles  DB leden ingeschreven Kamer van Koophandel

5 Thans praktijk 5  VB en CB verantwoordelijke voor eigen inkomsten en uitgaven  Betalingen centraal en lichte toets HB/DB  CB runt zelf haar opstallen (Chalet en veld)  Kantine en onderhoud overige opstallen bij DB met betrokkenheid VB  Ledenadministratie centraal  Technische zaken VB en CB

6 Voorstel nieuwe structuur 6 Gewenste bestuurlijke wijzigingen:  Vastleggen verantwoordelijkheid VB en VB.  Afleggen verantwoording naar eigen leden.  Ook naar buiten toe: inschrijving KVK.  Stevige verankering binnen omni-vereniging Excelsior´20.

7 Lidmaatschap en stemrecht 7  Iedereen lid omni-vereniging en bij spelende leden daarna keuze voetbal en cricketlid.  Leden van verdienste en jubilarissen centraal  Centrale administratie en contributie/inning  Stemrecht in omni/vereniging én afhankelijk van sport in voetbal of cricket.  Niet spelende leden omni-vereniging kiezen voor stemrecht voetbal, cricket of beiden.

8 Opstallen 8  Onroerende zaken blijven eigendom omni- vereniging, ook verzekeringen.  Niet begrote uitgaven (>€ 15.000) instemming omni-vereniging.

9 Doelstellingen Omni-vereniging 9  bewaken cultuur en stimuleren van samenwerking.  vertegenwoordigen accommodatie -zaken naar gemeente.  afstemmen sponsorbeleid.  bewerkstelligen van gezamenlijke inkoop/schaalvoordelen.  optimaliseren van en geschillenbeslechting bij het gebruik van gedeelde accommodaties.  het bewaken/adviseren over het financieel beleid van de voetbal en cricket. (Advies over begroting).  Website.

10 Samenstelling bestuur omni-vereniging 10  Gekozen door ALV alle leden (zoveel mogelijk) op voordracht voetbal en cricket besturen  Bestaande uit onafhankelijke voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitters voetbal en cricket.

11 Bevoegdheden VB en CB 11  Eigen begroting  Eigen financiële administratie (ook zorgen voor eigen liquiditeit)  Verantwoordelijk voor onderhoud eigen accommodatie  Sponsoring  Evenementen-vergunningen

12 Statuten 12 In statuten van “voetbal” en “cricket“ word onwrikbaar ( dwz met alleen te wijzigen met instemming ALV van de omni-vereniging) vastgelegd:  Naam verenigingen  Locatie Thurlede  Lidmaatschaps-constructie  Adviesrol omni-vereniging bij begroting  Goedkeuring bestuur omni-vereniging bij niet begrote uitgaven > € 15.000


Download ppt "NAAR EEN NIEUWE BESTUURLIJKE STRUCTUUR Presentatie 31/10/2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google