De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010 Mr. P(eter) J. van Peperstraten 06-55853284

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010 Mr. P(eter) J. van Peperstraten 06-55853284"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010 Mr. P(eter) J. van Peperstraten 06-55853284 pvanpeperstraten@deloitte.nl

3 3 Ondernemerschap sportverenigingen Fondswerving / kantine Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening: sportstructuur met BV Praktische voorbeelden De meest gestelde vragen Inleiding

4 4 Een sportvereniging is ondernemer!! Hoofdactiviteit: diensten van sportverenigingen aan hun leden zijn vrijgesteld Contributie blijft buiten btw-heffing o.g.v. de sportvrijstelling Ook een gemeente kan als ondernemer worden beschouwd indien zij een sportaccommodatie tegen vergoeding ter beschikking stelt BTW-positie verenigingen (1)

5 5 Neven- en fondsenwervende activiteiten Vrijstelling fondswerving Grens voor diensten: € 31.765 bijvoorbeeld: reclame, toegang wedstrijden, kantine (!) en gelegenheid geven tot sportbeoefeningaan derden Grens voor leveringen: € 68.067 Grens overschreden  alles belast Voor diensten en leveringen apart beoordelen BTW-positie verenigingen (2)

6 6 Regeling voor diensten: € 31.765-grens Gelegenheidgeving sportbeoefening aan niet-leden (bijv. scholen): indien belast  6% Sponsoring: ook in natura (facturen over en weer) Reclameopbrengsten Toegang wedstrijden: ook voor leden geldt de sportvrijstelling niet Verkoop loten: altijd vrijgesteld € 31.765-grens geldt voor alle diensten tezamen Kantine mag (hoeft niet) apart worden bekeken BTW-positie verenigingen (3)

7 7 Goedkeuring vrijstelling, voorwaarden: voor primaire activiteiten vrijstelling normale nevenactiviteit (geen bruiloften e.d.) kantineomzet ≤ € 68.067 per jaar (incl. opbrengst tabaksartikelen en speelautomaten) evt. exploitatieoverschotten worden aangewend voor primaire activiteiten van de vereniging Kantineregeling (1)

8 8 Dus: kantineomzet ≤ € 31.765: keuze vrijgesteld (geen keuze voor belast, tenzij …) kantineomzet > € 68.067: verplicht belast kantineomzet > € 31.765 en ≤ € 68.067: keuze belast of vrijgesteld Kantineregeling (2)

9 9 € 31.765-grens mag voor de andere diensten alsnog worden toegepast Bij overschrijving € 68.067-grens in een jaar, vanaf dat jaar in de btw, tenzij onvoorzien (dan pas vanaf volgend jaar) Indien btw-plichtig: keuze voor (forfaitair) tarief van 11% over totale omzet Kantineregeling (3)

10 10 De terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie werd beschouwd als verhuur Verhuur is vrijgesteld, tenzij optie mogelijk Sportbesluit Financiën: Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening = belast tegen 6% btw -btw over gebruikersvergoeding (6%) -aftrek van btw (19%) Per saldo: VOORDEEL! Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (1)

11 11 Sportaccommodatie waaronder openbare ruimtes Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening - gebruik is beperkt tot sportbeoefening - de afnemer sport zelf dan wel laat anderen onder zijn/haar leiding sporten - onderhoud, schoonmaak of beveiliging door of vanwege de exploitant - tbs attributen, m.u.v. materialen die sporter zelf al meeneemt - aanvullende voorzieningen waaronder douches, kleedkamers en sanitair Actieve sportbeoefening Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (2)

12 12 Waarschuwing fiscus: papier is geduldig, daadwerkelijk implementeren! Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (3)

13 13 Sportverenigingen kunnen zelf geen beroep doen op Sportbesluit! Oprichten BV voor exploitatie accommodatie (clubgebouw + velden/banen) Inbreng in- of verhuur aan BV (accommodatie en/of velden) door vereniging of gemeente, eventueel btw- belast Gebruikersovereenkomst tussen BV en vereniging voor accommodaties en velden: 6 % btw Gebruikersovereenkomst tussen BV en eventuele derden voor accommodaties en velden: 6 % btw Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (4)

14 14 6% btw-heffing over gebruikersvergoeding. Deze 6% btw is niet aftrekbaar bij de vereniging. Aftrek van btw -op exploitatielasten -op investeringen  bij BV of vereniging (bij verhuur aan BV met btw) Ook op eventuele ‘oude’ investeringen o.g.v. btw- herzieningsregeling in velden/banen (gemeente of vereniging) en gebouwen (gemeente en vereniging) Gevolgen

15 15 BV huurt de binnensportaccommodaties en de sportvelden van de gemeente. De voor de buitensport benodigde opstallen (kleed-en doucheruimten) worden gehuurd van de sport- verenigingen of de gemeente. De BV geeft gelegenheid tot sportbeoefening op grond van een gebruikersovereenkomst. Tussen de gemeente en de BV is een dienst- verleningsovereenkomst opgesteld. Tussen de sportverenigingen en de BV is een inkoop- overeenkomst opgesteld voor beheer en onderhoud sportaccommodatie. Situatie per 1 januari 2010

16 16 De situatie m.i.v. 1-1-2010: de btw-effecten Verhuur acc. 19 % g.g.s. 6 % dienstverleningsovk g.g.s. Geen btw 16 gemeente vereniging BV derden leden dienstverleningsovk g.g.s. 6 % Verhuur acc en velden 19 %

17 17 100 % aftrek bij de BV, ook op materialen, onderhoud, GWL etc. Belaste verhuur aan BV mogelijk (door gemeente en vereniging) 100 % aftrek bij vereniging inclusief eventuele herzieningsaftrek bij belaste verhuur cq belaste inkoopovereenkomst 100 % aftrek bij de gemeente Voordelen BV-structuur

18 18 In veel gevallen nu niet btw-plichtig  geen aangifte Indien kantine in de heffing  wel aangifte Nieuwe situatie Indien btw-plichtig voor verhuur van de kleed- en doucheruimten  aangifte Btw-plichtig voor inkoopovereenkomst  aangifte In veel gevallen per kwartaal aangifte doen Administratie goed bijhouden Indien nog geen btw-nummer, dan opgaaf startende ondernemer Voordelen BV-structuur

19 19 Gebruikersvergoeding = exploitatielasten BV (huur, onderhoud, sportmaterialen, evt afschrijving e.d.) Kantine en sponsoring kunnen bij de vereniging blijven Huur clubgebouw (en evt velden) van vereniging: 4% waarde cq investering ex btw Kosten GWL kleed- en doucheruimten met btw doorberekenen aan de BV of (bij verhuur) in de huur begrijpen De meest gestelde vragen (1)

20 20 Overeenkomsten (huur, gebruik) ontwikkeld t.b.v. sportstructuur Contributie blijft buiten btw-heffing Belastingdienst akkoord, mits: - daadwerkelijke (en zorgvuldige) implementatie; - “normale” vergoedingen (huur, gebruikers- vergoeding) Afstemming vooraf geweest met Belastingdienst De meest gestelde vragen (2)

21 21 Dank voor uw aandacht!

22 22


Download ppt "1. 2 Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010 Mr. P(eter) J. van Peperstraten 06-55853284"

Verwante presentaties


Ads door Google