De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010"— Transcript van de presentatie:

1

2 Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010
Mr. P(eter) J. van Peperstraten

3 Inleiding Ondernemerschap sportverenigingen Fondswerving / kantine
Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening: sportstructuur met BV Praktische voorbeelden De meest gestelde vragen

4 BTW-positie verenigingen (1)
Een sportvereniging is ondernemer!! Hoofdactiviteit: diensten van sportverenigingen aan hun leden zijn vrijgesteld Contributie blijft buiten btw-heffing o.g.v. de sportvrijstelling Ook een gemeente kan als ondernemer worden beschouwd indien zij een sportaccommodatie tegen vergoeding ter beschikking stelt

5 BTW-positie verenigingen (2)
Neven- en fondsenwervende activiteiten Vrijstelling fondswerving Grens voor diensten: € bijvoorbeeld: reclame, toegang wedstrijden, kantine (!) en gelegenheid geven tot sportbeoefeningaan derden Grens voor leveringen: € Grens overschreden  alles belast Voor diensten en leveringen apart beoordelen

6 BTW-positie verenigingen (3)
Regeling voor diensten: € grens Gelegenheidgeving sportbeoefening aan niet-leden (bijv. scholen): indien belast  6% Sponsoring: ook in natura (facturen over en weer) Reclameopbrengsten Toegang wedstrijden: ook voor leden geldt de sportvrijstelling niet Verkoop loten: altijd vrijgesteld € grens geldt voor alle diensten tezamen Kantine mag (hoeft niet) apart worden bekeken

7 Kantineregeling (1) Goedkeuring vrijstelling, voorwaarden:
voor primaire activiteiten vrijstelling normale nevenactiviteit (geen bruiloften e.d.) kantineomzet ≤ € per jaar (incl. opbrengst tabaksartikelen en speelautomaten) evt. exploitatieoverschotten worden aangewend voor primaire activiteiten van de vereniging

8 Kantineregeling (2) Dus:
kantineomzet ≤ € : keuze vrijgesteld (geen keuze voor belast, tenzij …) kantineomzet > € : verplicht belast kantineomzet > € en ≤ € : keuze belast of vrijgesteld

9 Kantineregeling (3) € grens mag voor de andere diensten alsnog worden toegepast Bij overschrijving € grens in een jaar, vanaf dat jaar in de btw, tenzij onvoorzien (dan pas vanaf volgend jaar) Indien btw-plichtig: keuze voor (forfaitair) tarief van 11% over totale omzet

10 Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (1)
De terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie werd beschouwd als verhuur Verhuur is vrijgesteld, tenzij optie mogelijk Sportbesluit Financiën: Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening = belast tegen 6% btw btw over gebruikersvergoeding (6%) aftrek van btw (19%) Per saldo: VOORDEEL!

11 Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (2)
Sportaccommodatie waaronder openbare ruimtes Het gelegenheid bieden tot sportbeoefening - gebruik is beperkt tot sportbeoefening - de afnemer sport zelf dan wel laat anderen onder zijn/haar leiding sporten - onderhoud, schoonmaak of beveiliging door of vanwege de exploitant - tbs attributen, m.u.v. materialen die sporter zelf al meeneemt - aanvullende voorzieningen waaronder douches, kleedkamers en sanitair Actieve sportbeoefening

12 Waarschuwing fiscus: papier is geduldig, daadwerkelijk implementeren!
Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (3) Waarschuwing fiscus: papier is geduldig, daadwerkelijk implementeren!

13 Gelegenheid bieden tot sportbeoefening (4)
Sportverenigingen kunnen zelf geen beroep doen op Sportbesluit! Oprichten BV voor exploitatie accommodatie (clubgebouw + velden/banen) Inbreng in- of verhuur aan BV (accommodatie en/of velden) door vereniging of gemeente, eventueel btw-belast Gebruikersovereenkomst tussen BV en vereniging voor accommodaties en velden: 6 % btw Gebruikersovereenkomst tussen BV en eventuele derden voor accommodaties en velden: 6 % btw

14 Gevolgen 6% btw-heffing over gebruikersvergoeding. Deze 6% btw is niet aftrekbaar bij de vereniging. Aftrek van btw op exploitatielasten op investeringen  bij BV of vereniging (bij verhuur aan BV met btw) Ook op eventuele ‘oude’ investeringen o.g.v. btw- herzieningsregeling in velden/banen (gemeente of vereniging) en gebouwen (gemeente en vereniging)

15 Situatie per 1 januari 2010 BV huurt de binnensportaccommodaties en de sportvelden van de gemeente. De voor de buitensport benodigde opstallen (kleed-en doucheruimten) worden gehuurd van de sport-verenigingen of de gemeente. De BV geeft gelegenheid tot sportbeoefening op grond van een gebruikersovereenkomst. Tussen de gemeente en de BV is een dienst-verleningsovereenkomst opgesteld. Tussen de sportverenigingen en de BV is een inkoop-overeenkomst opgesteld voor beheer en onderhoud sportaccommodatie.

16 De situatie m.i.v. 1-1-2010: de btw-effecten
gemeente dienstverleningsovk Verhuur acc. 19 % g.g.s. 6 % dienstverleningsovk g.g.s Geen btw derden Verhuur acc en velden 19 % BV g.g.s. 6 % vereniging leden 16

17 Voordelen BV-structuur
100 % aftrek bij de BV, ook op materialen, onderhoud, GWL etc. Belaste verhuur aan BV mogelijk (door gemeente en vereniging) 100 % aftrek bij vereniging inclusief eventuele herzieningsaftrek bij belaste verhuur cq belaste inkoopovereenkomst 100 % aftrek bij de gemeente

18 Voordelen BV-structuur
In veel gevallen nu niet btw-plichtig  geen aangifte Indien kantine in de heffing  wel aangifte Nieuwe situatie Indien btw-plichtig voor verhuur van de kleed- en doucheruimten  aangifte Btw-plichtig voor inkoopovereenkomst  aangifte In veel gevallen per kwartaal aangifte doen Administratie goed bijhouden Indien nog geen btw-nummer, dan opgaaf startende ondernemer

19 De meest gestelde vragen (1)
Gebruikersvergoeding = exploitatielasten BV (huur, onderhoud, sportmaterialen, evt afschrijving e.d.) Kantine en sponsoring kunnen bij de vereniging blijven Huur clubgebouw (en evt velden) van vereniging: 4% waarde cq investering ex btw Kosten GWL kleed- en doucheruimten met btw doorberekenen aan de BV of (bij verhuur) in de huur begrijpen

20 De meest gestelde vragen (2)
Overeenkomsten (huur, gebruik) ontwikkeld t.b.v. sportstructuur Contributie blijft buiten btw-heffing Belastingdienst akkoord, mits: - daadwerkelijke (en zorgvuldige) implementatie; - “normale” vergoedingen (huur, gebruikers- vergoeding) Afstemming vooraf geweest met Belastingdienst

21 Dank voor uw aandacht!

22


Download ppt "Sport en BTW in de gemeente Capelle aan den IJssel 15 december 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google