De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties Frans Rinsema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties Frans Rinsema."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties Frans Rinsema

2 2 Onderzoeksopdracht  Hoe moeten we de exploitatie beoordelen?  Welke diverse tarieven worden er gehanteerd, zowel binnen als buiten de gemeente?  Wat zijn de verschillen in beheer?  Welke richtingen zijn er in de toekomst mogelijk voor het beheer van de binnensportaccommodaties?

3 3 1.Exploitatie: kosten/baten  Inkomsten: verhuur  Uitgaven: directe exploitatie en kapitaallasten  Gemeentelijke accommodaties:  Inkomsten dekken de uitgaven goed: meestal tussen de 70 en 110%, dus vergelijkbaar met landelijke gemiddelde  Uitzondering: Kastelenring, oorzaak: geen onderwijsinkomsten

4 4 1. Exploitatie: kostprijs  Totale kosten gerelateerd aan openstellingsuren  Gemiddelde kostprijs per uur van De Fluit, De Meerhorst en Kastelenring: € 38,05  Gemiddelde kostprijs per uur gymnastieklokalen Leidschendam: € 14,16

5 5 2.Tarieven  Beoordeling:  Vergelijking met kostprijs  Vergelijking met tarieven van andere binnensportaccommodaties binnen en buiten de gemeente

6 6 2.Tarieven: vergelijking sporthallen  Huidige tarief € 32,30/40,43  Kostprijs € 38,05  Gemiddelde marktprijs€ 40,08  Laagste tarief€ 26,88  Hoogste tarief€ 48,75  Conclusie:  Vrij laag tarief  Desondanks goede kostprijsdekking  Binnen de gemeente verschillen

7 7 2. Tarieven: vergelijking gymnastieklokalen  Huidige tarief € 10,78/13,47  Kostprijs € 14,16  Gemiddelde marktprijs€ 12,82  Laagste tarief€ 9,50  Hoogste tarief€ 20,00  Conclusie:  Vrij laag tarief  Desondanks goede kostprijsdekking  Binnen de gemeente verschillen

8 8 3. Beheer: huidige situatie  Eigendom, beheer en exploitatie bij de gemeente:  Sporthallen De Fluit, sporthal Kastelenring en sporthal De Meerhorst  7 (vanaf 2008 6) gymnastieklokalen in Leidschendam  Eigendom, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij  Sporthal Essesteijn  Eigendom bij een private partij, de gemeente huurder, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij  Sporthal Forum Kwadraat  Eigendom bij een schoolbestuur, kapitaallasten, groot onderhoud, beheer en exploitatie bij een schoolbestuur  1 gymnastieklokaal basisonderwijs in Leidschendam (De Zonnewijzer)  9 gymnastieklokalen basisonderwijs in Voorburg.  13 gymnastiekaccommodaties voortgezet onderwijs in Voorburg.

9 9 3.Beheer: beleidsaspecten  Maatwerk  Gemeente blijft maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen  Niet volledig afstoten  Wat kunnen de gebruikers zelf doen?  Als privatiseren ter sprake komt, dan binnen gemeentelijke eisen en randvoorwaarden  Geen bezuinigingstaakstelling

10 10 3.Beheer: mogelijkheden  Beheer door private partij: niet alleen Essesteijn en Forum Kwadraat, maar na 2010 ook andere accommodaties meenemen.  De Meerhorst en Kastelenring zien als onderdeel sportpark en de sportparken als geheel een andere beheervorm geven (zie ‘t Loo, Duivesteijn).  Beheertaken overdragen aan verenigingen, stichtingmodel.  Terugnemen Voorburgse gymnastieklokalen in gemeentehanden leidt naar verwachting tot extra kosten.  Leidschendamse gymnastieklokalen afstoten aan schoolbesturen.  Gemeentelijke regiefunctie inroostering gymnastieklokalen Leidschendam én Voorburg.


Download ppt "1 Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties Frans Rinsema."

Verwante presentaties


Ads door Google