De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties"— Transcript van de presentatie:

1 Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties
Frans Rinsema

2 Onderzoeksopdracht Hoe moeten we de exploitatie beoordelen?
Welke diverse tarieven worden er gehanteerd, zowel binnen als buiten de gemeente? Wat zijn de verschillen in beheer? Welke richtingen zijn er in de toekomst mogelijk voor het beheer van de binnensportaccommodaties?

3 1. Exploitatie: kosten/baten
Inkomsten: verhuur Uitgaven: directe exploitatie en kapitaallasten Gemeentelijke accommodaties: Inkomsten dekken de uitgaven goed: meestal tussen de 70 en 110%, dus vergelijkbaar met landelijke gemiddelde Uitzondering: Kastelenring, oorzaak: geen onderwijsinkomsten

4 1. Exploitatie: kostprijs
Totale kosten gerelateerd aan openstellingsuren Gemiddelde kostprijs per uur van De Fluit, De Meerhorst en Kastelenring: € 38,05 Gemiddelde kostprijs per uur gymnastieklokalen Leidschendam: € 14,16

5 2. Tarieven Beoordeling: Vergelijking met kostprijs
Vergelijking met tarieven van andere binnensportaccommodaties binnen en buiten de gemeente

6 2. Tarieven: vergelijking sporthallen
Huidige tarief € 32,30/40,43 Kostprijs € 38,05 Gemiddelde marktprijs € 40,08 Laagste tarief € 26,88 Hoogste tarief € 48,75 Conclusie: Vrij laag tarief Desondanks goede kostprijsdekking Binnen de gemeente verschillen

7 2. Tarieven: vergelijking gymnastieklokalen
Huidige tarief € 10,78/13,47 Kostprijs € 14,16 Gemiddelde marktprijs € 12,82 Laagste tarief € 9,50 Hoogste tarief € 20,00 Conclusie: Vrij laag tarief Desondanks goede kostprijsdekking Binnen de gemeente verschillen

8 3. Beheer: huidige situatie
Eigendom, beheer en exploitatie bij de gemeente: Sporthallen De Fluit, sporthal Kastelenring en sporthal De Meerhorst 7 (vanaf ) gymnastieklokalen in Leidschendam Eigendom, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij Sporthal Essesteijn Eigendom bij een private partij, de gemeente huurder, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij Sporthal Forum Kwadraat Eigendom bij een schoolbestuur, kapitaallasten, groot onderhoud, beheer en exploitatie bij een schoolbestuur 1 gymnastieklokaal basisonderwijs in Leidschendam (De Zonnewijzer) 9 gymnastieklokalen basisonderwijs in Voorburg. 13 gymnastiekaccommodaties voortgezet onderwijs in Voorburg.

9 3. Beheer: beleidsaspecten
Maatwerk Gemeente blijft maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen Niet volledig afstoten Wat kunnen de gebruikers zelf doen? Als privatiseren ter sprake komt, dan binnen gemeentelijke eisen en randvoorwaarden Geen bezuinigingstaakstelling

10 3. Beheer: mogelijkheden
Beheer door private partij: niet alleen Essesteijn en Forum Kwadraat, maar na 2010 ook andere accommodaties meenemen. De Meerhorst en Kastelenring zien als onderdeel sportpark en de sportparken als geheel een andere beheervorm geven (zie ‘t Loo, Duivesteijn). Beheertaken overdragen aan verenigingen, stichtingmodel. Terugnemen Voorburgse gymnastieklokalen in gemeentehanden leidt naar verwachting tot extra kosten. Leidschendamse gymnastieklokalen afstoten aan schoolbesturen. Gemeentelijke regiefunctie inroostering gymnastieklokalen Leidschendam én Voorburg.


Download ppt "Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties"

Verwante presentaties


Ads door Google