De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en btw Maandag 14 april 2014 Antea Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en btw Maandag 14 april 2014 Antea Groep"— Transcript van de presentatie:

1 Sport en btw Maandag 14 april 2014 Antea Groep
PwC Belastingadviseurs mr. dr. J.J.P. Swinkels J. Rous M.Sc.

2 Agenda Btw-positie sportvereniging Beheermodellen Sportstichting
PwC Belastingadviseurs april 2014

3 Btw-positie sportvereniging
PwC Belastingadviseurs april 2014

4 Btw-positie sportvereniging
Drie activiteiten Laten sporten van de leden Vrijgesteld van btw: inkoop-btw is een kostenpost Fondsenwerving Diensten ≤ € : vrijgesteld van btw Goederen ≤ € : vrijgesteld van btw Exploitatie kantine Omzet ≤ € : vrijgesteld van btw Kantinestichting PwC Belastingadviseurs april 2014

5 Enkele beheermodellen
PwC Belastingadviseurs april 2014

6 Gemeente – sportvereniging – sportstichting
Enkele beheermodellen Subsidiemodel in geld Subsidie in natura Verhuurmodel Gelegenheid geven tot sportbeoefening Sportstichting PwC Belastingadviseurs april 2014

7 Subsidiemodel (geld) De gemeente verstrekt geld aan de sportvereniging
Voordeel: eenvoudig Nadeel: kostbaar doordat de btw bij de sportvereniging een kostenpost vormt Subsidie mag geen vergoeding voor dienstverlening zijn, anders heffing van btw Vóór 1 januari 2014 btw-integratielevering Gemeente Vereniging PwC Belastingadviseurs april 2014

8 Subsidiemodel (natura)
De gemeente verstrekt accommodatie aan de sportvereniging Voordeel: eenvoudig Nadeel: kostbaar doordat de btw bij de gemeente een kostenpost vormt Overdrachtsbelasting / verkoop regulerend beding Subsidie mag geen vergoeding voor dienstverlening zijn, anders heffing van btw In verleden geen btw-integratielevering Gemeente Vereniging PwC Belastingadviseurs april 2014

9 Verhuurmodel Eenvoudig maar fiscaaltechnisch kostbaar bij investeringen, renovatie en groot onderhoud Inkoop-btw bij gemeente ter zake van onderhoud is kostprijsverhogend Inkoop-btw bij sportvereniging ter zake van sport-/spelmateriaal, gas (kleed- en wasruimte) en elektriciteit (verlichting gras- en kunstgrasvelden) is kostprijsverhogend Btw op aanleg gras- en kunstgrasvelden, kleed- en wasruimten is kostprijsverhogend Vóór 1 januari 2014 btw-integratielevering oplevering verhuur Aannemer 21% btw Gemeente geen btw Gebruikers PwC Belastingadviseurs april 2014

10 Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie van het sportpark Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit 6% btw-druk bij sportvereniging op gebruiksvergoeding die de gemeente in rekening brengt, maar wel aftrek (veelal) 21% inkoop-btw bij gemeente Fiscaal vriendelijk Actieve rol gemeente waaraan kosten zijn verbonden / aanvullend dienstbetoon oplevering gelegenheid geven tot sportbeoefening Aannemer 21% btw Gemeente 6% btw Gebruikers PwC Belastingadviseurs april 2014

11 Gelegenheid geven tot sportbeoefening / Aanvullend dienstbetoon
Onderhouden, schoonmaken, toezicht of beveiligen van de accommodatie Terbeschikkingstelling sport- en spelmateriaal en (andere) attributen die noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de sport  Gebruiksklaar maken accommodatie PwC Belastingadviseurs april 2014

12 gelegenheid geven tot sportbeoefening
Gelegenheid geven tot sportbeoefening / inkoop diensten bij sportvereniging Gemeente stelt sportpark ter beschikking Gemeente geeft de vereniging gelegenheid tot sportbeoefening Gemeente koopt aanvullend dienstbetoon in bij de vereniging Sommige eenheden gingen akkoord met deze handelwijze, andere eenheden stelden dat sprake was van een constructie / rondje Model wordt doorgaans niet meer geaccepteerd gelegenheid geven tot sportbeoefening Gemeente 6% btw Gebruikers werkzaamheden PwC Belastingadviseurs april 2014

13 Sportstichting PwC Belastingadviseurs april 2014

14 Sportstichting De gemeente verhuurt het sportpark belast met btw en krijgt de inkoop-btw op aanleg, onderhoud en exploitatie van het sportpark terug van de Belastingdienst. De sportstichting exploiteert het sportpark door tegen vergoeding gelegenheid te geven tot sportbeoefening / bewegingsonderwijs aan de sportvereniging en onderwijsinstellingen. De sportstichting heeft recht op aftrek van inkoop-btw. Op de gebruiksvergoeding die de sportstichting in rekening brengt drukt 6% btw. De btw is voor de sportvereniging en de onderwijsinstellingen een kostenpost. (btw-belaste) verhuur sportcomplex gelegenheid geven tot sportbeoefening Gemeente 21% btw Sportstichting Gemeente 6% btw Gebruiker geen btw exploitatiesubsidie Inkoop sportdiensten PwC Belastingadviseurs april 2014

15 Cijfervoorbeeld — Aanleg kunstgrasveld
Huidige situatie € € aan btw Investeringskosten € Sportstichting € € 0 aan btw Investeringskosten € Besparing onderhoud Besparing door inzet sportstichting = € PwC Belastingadviseurs april 2014

16 Cijfervoorbeeld — Exploitatie sportaccommodaties
Huidige situatie Inkoop sport- en spelmateriaal € € aan btw Inkoop elektriciteit/verlichting € € aan btw Inkoop gas voor kleed- en wasaccommodatie € € aan btw Totaal € aan btw Sportstichting Gebruiksvergoeding: € × 6% = € aan btw Structurele besparing vereniging = € 8.400 PwC Belastingadviseurs april 2014

17 Cijfervoorbeeld — Onderhoud sportpark
Vermindering kosten van btw bij onderhoud gras/kunstgrasvelden en ander cultuurtechnisch onderhoud Gemiddelde onderhoudskosten € € btw Sportstichting: btw verrekenbaar Structurele besparing door inzet sportstichting= € Btw-last vereniging: € – per saldo besparing vereniging: € 2.800 PwC Belastingadviseurs april 2014

18 Uitgangspunten sportstichting
Belaste verhuur met btw gemeente/stichting Aftrek inkoop-btw bij gemeente Gelegenheid geven tot sportbeoefening door sportstichting Aftrek inkoop-btw bij sportstichting Btw-druk gebruiksvergoeding 6% over lage vergoeding Sportstichting verkrijgt startkapitaal door vooruitbetaling gebruikersvergoeding / subsidie / geen lening PwC Belastingadviseurs april 2014

19 Voordelen Geen inkoop-btw bij gemeente
Lage btw-druk bij vereniging door lage gebruikersvergoeding Lage btw-druk bij vereniging op sport- en spelmateriaal Lage btw-druk onderhoud/renovatie PwC Belastingadviseurs april 2014

20 Aandachtspunten Sportstichting moet gelegenheid geven een sport te beoefenen Onderhoud Schoonmaken Beheer Sport- en spelmateriaal Kleed-/doucheruimte Aanpassen contracten (sponsor) Vrijwilligers PwC Belastingadviseurs april 2014

21 Fiscale valkuilen Symbolische huur/gebruiksvergoeding
Btw-fiscale eenheid 90% criterium bij stichting Aanpassing sportvrijstelling Kinderopvang / BSO PwC Belastingadviseurs april 2014

22 Fiscaal profijtelijk Door sportstichting bestaat recht op aftrek van btw op: Investeringskosten Sport- en spelmateriaal Kosten elektriciteit/gas Nu ook mogelijk bij (alleen) sportvelden door het vervallen van de eis van sanitaire voorzieningen Gemeente kan activiteit op afstand zetten/kostenbesparing Betere exploitatiemogelijkheden PwC Belastingadviseurs april 2014

23 Kantine in exploitatiestichting/sportstichting
Geen btw-fondsenwervingsvrijstelling Lagere gebruiksvergoeding zodat btw-druk op gebruiksvergoeding daalt Behouden kantineregeling/splitsen opbrengsten PwC Belastingadviseurs april 2014

24 Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening
Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie sportpark Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit 6% btw-druk bij sportvereniging op gebruikersvergoeding die de sportstichting in rekening brengt, maar wel aftrek (veelal) 21% btw bij sportstichting en gemeente Fiscaal vriendelijk Wordt niet meer door de Belastingdienst geaccepteerd in één op één relatie WORDT NIET MEER GEACCEPTEERD DOOR DE BELASTINGDIENST (btw-belaste) verhuur sportpark gelegenheid geven tot sportbeoefening Gemeente 21% btw Sportstichting 6% btw Vereniging PwC Belastingadviseurs april 2014

25 Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (1/3)
Als ondernemers zoals gemeenten slechts symbolische vergoedingen berekenen voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, vormt die terbeschikkingstelling geen belastbare handeling voor de btw-heffing en bestaat daarvoor ook geen recht op aftrek. De beoordeling of sprake is van een symbolische vergoeding, vergt een beoordeling van alle feiten en omstandigheden. In algemene zin zijn hiervoor geen grensbedragen aan te geven nu de prijsstelling afhankelijk is van de lokale situatie. De prijzen voor de terbeschikkingstelling van met name buitensport- accommodaties zijn historisch gegroeid en vaak ingegeven door de mate waarin een gemeente de sport binnen haar gemeente wenst te subsidiëren. De prijzen zijn daarmee veelal onafhankelijk van de kostprijs van de sportaccommodatie en vormen doorgaans geen kostendekkende vergoeding. De gangbare prijzen voor niet commercieel door gemeenten geëxploiteerde sportaccommodaties variëren op dit moment enorm per gemeente en per verschillende soort sportaccommodatie, zoals grasvoetbalvelden, kunstgrasvoetbalvelden, gymzalen en sportzalen. PwC Belastingadviseurs april 2014

26 Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (2/3)
Voor de bepaling of sprake is van een symbolische vergoeding is van belang welke vergoeding voor soortgelijke in het maatschappelijke verkeer verrichte prestaties wordt bedongen (HR 11 februari 2005). Dit is met name het geval als zou blijken dat deze vergoeding abnormaal laag is en niet beantwoordt aan enige economische realiteit. In het geval de prijs voor de ter beschikking gestelde accommodatie zo sterk neerwaarts afwijkt van hetgeen gemiddeld in die gemeente en/of in een andere soortgelijke gemeenten gebruikelijk is voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, is mogelijk sprake van een symbolische vergoeding. Als sprake is van een symbolische vergoeding ontbreekt het economisch karakter aan de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie. PwC Belastingadviseurs april 2014

27 Standpunt Belastingdienst / symbolische vergoeding (3/3)
Voorbeeld: de laagste prijs voor de terbeschikkingstelling van een sportveld in gemeente X is € per jaar. In die gemeente wordt besloten om een soortgelijk sportveld met een vergelijkbare kostprijs aan een vereniging ter beschikking te stellen (verhuren) voor een jaarlijks bedrag van € De € 100 wordt aangemerkt als een symbolische prijs voor de terbeschikkingstelling. Als een dergelijke prijs wordt gehanteerd is er geen sprake van een belastbare economische activiteit en bestaat er geen recht op aftrek. PwC Belastingadviseurs april 2014

28 Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (1/3)
De beoordeling of van een misbruik van recht-situatie sprake is dient plaats te vinden aan de hand van het voorwerp, de doelstelling en de gevolgen (niet de aard) van de betrokken transacties in hun onderlinge samenhang bezien. Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake als btw-aftrek wordt gegenereerd door een oneigenlijk samenstel van rechtshandelingen zoals bijvoorbeeld het contractueel heen en weer laten gaan (bijvoorbeeld via verhuur en terughuur) van opstallen terwijl de rechtstoestand die daardoor wordt gecreëerd niet wezenlijk afwijkt van de rechtstoestand die zonder het plaatsvinden van de rechtshandelingen zou zijn ontstaan. PwC Belastingadviseurs april 2014

29 Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (2/3)
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verhuurstructuren via speciaal daarvoor opgerichte stichtingen met betrekking tot buitensportaccommodaties, waarbij sprake is van situaties die erop zijn gericht om btw-aftrek te genereren, terwijl de feitelijke beschikkingsmacht over het clubgebouw bij de sportvereniging blijft liggen en de sportvereniging de financiering van de investering verzorgt. Omstandigheden die een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld: de bestuurders van de stichting worden door de vereniging benoemd; de stichting is gevestigd op het adres van de vereniging; de stichting is financieel afhankelijk van de vereniging; de administratie van de stichting wordt gevoerd door de vereniging; de taken van de stichting worden uitgevoerd door de vereniging; de sportaccommodatie wordt gerenoveerd. PwC Belastingadviseurs april 2014

30 Standpunt Belastingdienst / misbruik van recht (3/3)
Een sportvereniging is zelf eigenaar van sportvelden en bijbehorende accommodatie (bijv. kleedruimten/clubgebouw) en wil deze renoveren. Een sportvereniging heeft volgens de wet geen recht op aftrek van voorbelasting voor de renovatiekosten. De activiteiten van de sportvereniging aan de leden zijn namelijk vrijgesteld van btw. Om toch recht op aftrek te creëren worden de sportvelden en de accommodatie door de vereniging geleverd of verhuurd aan een door de vereniging opgerichte stichting die de renovatie voor haar rekening neemt. De stichting trekt de btw op de renovatiekosten af en stelt de sportvelden en de bijbehorende voorzieningen weer als geheel als sportaccommodatie tegen een vergoeding met berekening van btw ter beschikking aan de vereniging. De vergoeding is zodanig dat er in dit samenstel meer aftrek wordt gecreëerd dan volgens de wetgeving mogelijk zou zijn zonder deze constructie, waarbij de contractvoorwaarden niet beantwoorden aan normale marktvoorwaarden. In dat geval is sprake van een belastingvoordeel verkregen in strijd met het doel van de bepalingen van de BTW- richtlijn en de nationale wettelijke regeling tot omzetting van deze richtlijn. Deze situatie zal worden bestreden met het leerstuk misbruik van recht. In dit voorbeeld is een stichting een tussenschakel, maar deze situatie kan zich ook voordoen als bijvoorbeeld een gemeente deze rol vervult. PwC Belastingadviseurs april 2014

31 Procedure rechtbank Gelderland
Rechtbank Gelderland 19 november 2013, AWB 13/4182 Op 19 november 2013 heeft Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gedaan over sport en btw. De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een stichting wordt opgericht die zich gaat bezighouden met de aanleg en exploitatie van een kunstgrasveld. De Belastingdienst heeft als beleid om in die situatie veelvuldig te stellen dat de stichting de status van aftrekgerechtigd btw-ondernemer ontbeert en tevens dat sprake is van misbruik van recht. De Rechtbank oordeelt anders. De stichting bezit volgens de Rechtbank de status van aftrekgerechtigd btw-ondernemer en in de gegeven omstandigheden is van misbruik van recht geen sprake. Een opsteker voor een groot aantal zogenoemde sportstichtingen die op dit moment ter zake een geschil hebben met de Belastingdienst. PwC Belastingadviseurs april 2014

32 Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan meerdere verenigingen op het sportpark
Aftrek inkoop-btw ter zake van aanleg, onderhoud en renovatie sportpark Aftrek inkoop-btw ter zake van aanschaf sport- en spelmateriaal, gas en elektriciteit 6% btw-druk bij sportverenigingen op gebruikersvergoeding die de sportstichting in rekening brengt, maar wel aftrek (veelal) 21% btw bij sportstichting en gemeente Fiscaal vriendelijk (btw-belaste) verhuur sportpark gelegenheid geven tot sportbeoefening Gemeente 21% btw Sportstichting 6% btw Verenigingen PwC Belastingadviseurs april 2014

33 Besparingen / sportstichting / meerdere gebruikers
Besparing door gemeenschappelijke inkoop sport-/spelmateriaal Besparing door gemeenschappelijke inkoop elektriciteit en gas Besparingen op verzekeringen en dergelijke Besparing op inzet vrijwilligers en bestuur verenigingen Besparingen op inzet bij verenigingen en gemeente door gemeenschappelijk overleg Besparing op aanschaf onderhoudsmaterieel Besparing op onderhoudskosten door inzet vrijwilligers PwC Belastingadviseurs april 2014

34 Algemene aandachtspunten / sportstichting / meerdere gebruikers
Vrijwilligers Vrijwilligers ter zake van accommodatie worden vrijwilliger van de sportstichting en ingezet op een sportpark naar keuze Administratie Administratie wordt zo ingericht dat iedere sportvereniging het echte gebruik betaald en daar inzicht in heeft Bestedingsruimte Nauwe samenhang tussen kosten en gebruikersovereenkomst Lage kosten is lage gebruiksvergoeding PwC Belastingadviseurs april 2014

35 Standpunt Belastingdienst?
Wisselend beeld. PwC Belastingadviseurs april 2014

36 Vragen? Joep Swinkels PwC | Senior Tax Manager Tel: | Mobiel: Jeffrey Rous PwC | Senior Tax Consultant Tel: | Mobiel:


Download ppt "Sport en btw Maandag 14 april 2014 Antea Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google