De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder? Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder? Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst."— Transcript van de presentatie:

1 De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder? Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst

2 Geefklimaat ► Geefklimaat en geefgedrag in Nederland is al zeer goed ► Geen grootscheepse verschuivingen in beleid ► Optimalisering beleid en wegnemen oneffenheden 21 maart 2012Pagina 2

3 21 maart 2012 Doelvermogens SBBI ANBI APV CI Steunstichting SBBI ? Pagina 3

4 Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI CI Vrijstelling SW Giftenaftrek IB Giftenaftrek VPB Vrijstelling SW Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max.15.000 per jaar, 75.000 per 5 jaar 50% winst, max 100.000 Eenmalig, min.1%, max 10% ink Periodiek onbeperkt 21 maart 2012Pagina 4

5 ANBI ► Periodieke gift: creatief gebruik? ► Rb den Haag 4 januari 2012 ► X verhuurt kunstwerken aan museum voor 5 jaar ► Museum leent huursom, aflossing in 5 jaar ► X doet periodieke gift aan museum ter grootte van jaarlijkse aflossing ► Rb honoreert periodieke giftenaftrek ► NB bij lening/kwijtschelding via periodieke gift in testament regelen dat restant schuld kwijtgescholden wordt 21 maart 2012Pagina 5

6 ANBI ► Uitoefening commerciële activiteiten in beginsel geen probleem ► Kan wel leiden tot vpb plicht ► Echter: fictieve vrijwilligerskosten aftrekbaar - op basis van minimumloon, minus werkelijke kosten - specificatie per vrijwilliger van naw + beloning - uitzondering van activiteiten/(groepen) lichamen bij ministeriële regeling mogelijk ter voorkoming concurrentieverstoring 21 maart 2012Pagina 6

7 ANBI ► Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbaar voor IB - vrijwilligersverklaring - aanspraak/beschikken - ANBI bereid/in staat tot uitkering NB Rb Arnhem 21 febr. 2012: liquiditeitspositie van anbi niet van belang? ► Giftenaftrek VPB ook mogelijk indien ANBI aandeelhouder is van BV 21 maart 2012Pagina 7

8 ANBI ► Fondswerversaftrek - bij ANBI: winst behaald met kenbaar fondswervende activiteiten - bij fondswerver: uitkeringen aan anbi ► Activiteiten in belangrijke mate (>30%) met behulp van vrijwilligers ► inzamelingsactie 21 maart 2012Pagina 8

9 Culturele Instelling Vrijstelling SW Giftenaftrek IB Giftenaftrek VPB Vrijstelling SW Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max.15.000 per jaar, 75.000 per 5 jaar 50% winst, max 100.000 verhoging1,5 max. 2.500 Eenmalig, min.1%, max 10% ink Periodiek onbeperkt verhoging 1,25 max. 1.250 21 maart 2012Pagina 9

10 Culturele instelling Speciale faciliteiten ► Multiplier giftenaftrek - IB: verhoging 25%, max. 1.250 - Vpb: verhoging 50 %, max 2.500 ► Optimum IB aftrek: Periodieke gift van 5.000 Totale schenking in vijf jaar 25.000 voor CI Aftrek 31.250 voor particulier aftrek tegen 40%: ib-voordeel 12.500, kost 12.500, per jaar 2.500 aftrek tegen 52%: ib-voordeel 16.250, kost 8.750, per jaar 1.750 ► NB horizonbepaling 21 maart 2012Pagina 10

11 Culturele instelling Speciale faciliteiten ► Kiezen voor integrale belastingplicht VPB: culturele verliezen salderen met commerciële winsten ► Bestedingsreserve VPB ( = uitstel) 21 maart 2012Pagina 11

12 Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI Vrijstelling SW Giftenaftrek IB Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max.15.000 per jaar, 75.000 per 5 jaar Periodiek onbeperkt, mits vereniging,>25 leden, geen vpbplicht/vrijgesteld 21 maart 2012Pagina 12

13 Steunstichting SBBI Vrijstelling Schenkbelasting Giftenaftrek IB Giftenaftrek VPB Vrijstelling SW Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max.15.000 per jaar, 75.000 per 5 jaar 50% winst, max 100.000 Eenmalig, min.1%, max 10% ink Giften aan ondersteunde SBBI 21 maart 2012Pagina 13

14 Steunstichting SBBI ► Steunstichting SBBI : stichting die is opgericht uitsluitend met het doel geld inzamelen ter ondersteuning van SBBI voor bepaald doel/project ► Voorwaarden? Mag max. 7 mio kosten…. 21 maart 2012Pagina 14

15 Overig:let op met herroepelijke schenking ► Invoering negatieve persoonsgebonden aftrek in de IB art. 3.139 IB Anti misbruikbepaling voor giften onder ontbindende voorwaarden die na verloop van tijd worden herroepen of ontbonden 21 maart 2012Pagina 15

16 Overig: betalen met kunst ► Kwijtschelding erfbelasting 120% waarde kunstwerk eigendom overdragen aan Staat nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang 21 maart 2012Pagina 16

17 Vragen? Tel.nr. :088-4073009 E-mail: sabine.lhoest@nl.ey.com


Download ppt "De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder? Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst."

Verwante presentaties


Ads door Google