De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder?"— Transcript van de presentatie:

1 De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder?
Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst Op slide 2 staan notities over hoe je deze template kunt toepassen op bestaande presentaties. De input area van de beam kan zodanig aangepast worden dat het aansluit bij de inhoud van de presentatie. De input area is een shape met een picture fill. Om dit aan te passen, dien je de afbeelding die je wilt gebruiken (bij voorkeur .jpg of .png formaat) opgeslagen te hebben op een plek waar je toegang tot hebt. De ratio dient wel 1:1 te blijven om te verzekeren dat het niet zal vervormen, Toegestane afbeeldingen om in te voegen in de input area van de beam zijn de zwart-wit foto’s of illustraties die de richtlijnen gevolgd hebben zoals op de Branding Zone vermeld staan. Gekleurde afbeeldingen mogen hier nooit ingevoegd worden. De End slide is een duplicaat van de Title slide. Als je een figuur of plaatje op de Title slide hebt gebruikt, dien je datzelfde figuur of plaatje te gebruiken voor de End slide. Het invoegen in de input area van de beam, doe je als volgt: Klik op tab View > group Presentation Views > Slide Master Selecteer de Title Slide layout. Rechtermuisklik op de input area van de beam en selecteer Drawing Tools > Format > Shape Fill. Kies Picture uit de drop-down list. Navigeer naar de folder waar jouw plaatje is opgeslagen. Selecteer het bestand, klik op Insert en klik op OK. Om de Slide Master View te verlaten, klik je op de View > Presentation Views > Normal button. De aanpassing zal nu te zien zijn in de input area van de beam op de Title slide en op de End slide. 3 april 2017 Pagina 1

2 Geefklimaat Geefklimaat en geefgedrag in Nederland is al zeer goed
Geen grootscheepse verschuivingen in beleid Optimalisering beleid en wegnemen oneffenheden 21 maart 2012 Pagina 2 3 april 2017 Pagina 2

3 ? Doelvermogens SBBI APV ANBI CI Steunstichting SBBI 21 maart 2012
Pagina 3 3 april 2017 Pagina 3

4 Algemeen Nut Beogende Instelling
Vrijstelling SW ANBI Giftenaftrek IB Vrijstelling SW Eenmalig, min.1%, max 10% ink Periodiek onbeperkt Giftenaftrek VPB CI 50% winst, max Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max per jaar, per 5 jaar 21 maart 2012 Pagina 4 3 april 2017 Pagina 4

5 ANBI Periodieke gift: creatief gebruik? Rb den Haag 4 januari 2012
X verhuurt kunstwerken aan museum voor 5 jaar Museum leent huursom, aflossing in 5 jaar X doet periodieke gift aan museum ter grootte van jaarlijkse aflossing Rb honoreert periodieke giftenaftrek NB bij lening/kwijtschelding via periodieke gift in testament regelen dat restant schuld kwijtgescholden wordt 21 maart 2012 Pagina 5 3 april 2017 Pagina 5

6 ANBI Uitoefening commerciële activiteiten in beginsel geen probleem
Kan wel leiden tot vpb plicht Echter: fictieve vrijwilligerskosten aftrekbaar - op basis van minimumloon, minus werkelijke kosten - specificatie per vrijwilliger van naw + beloning - uitzondering van activiteiten/(groepen) lichamen bij ministeriële regeling mogelijk ter voorkoming concurrentieverstoring 21 maart 2012 Pagina 6 3 april 2017 Pagina 6

7 ANBI Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbaar voor IB - vrijwilligersverklaring - aanspraak/beschikken - ANBI bereid/in staat tot uitkering NB Rb Arnhem 21 febr. 2012: liquiditeitspositie van anbi niet van belang? Giftenaftrek VPB ook mogelijk indien ANBI aandeelhouder is van BV 21 maart 2012 Pagina 7 3 april 2017 Pagina 7

8 ANBI Fondswerversaftrek - bij ANBI: winst behaald met kenbaar fondswervende activiteiten - bij fondswerver: uitkeringen aan anbi Activiteiten in belangrijke mate (>30%) met behulp van vrijwilligers inzamelingsactie 21 maart 2012 Pagina 8 3 april 2017 Pagina 8

9 Culturele Instelling Vrijstelling SW Culturele Instelling
Giftenaftrek IB Vrijstelling SW Eenmalig, min.1%, max 10% ink Periodiek onbeperkt verhoging 1,25 max Giftenaftrek VPB 50% winst, max verhoging1,5 max Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max per jaar, per 5 jaar 21 maart 2012 Pagina 9 3 april 2017 Pagina 9

10 Culturele instelling Speciale faciliteiten
Multiplier giftenaftrek - IB: verhoging 25%, max Vpb: verhoging 50 %, max 2.500 Optimum IB aftrek: Periodieke gift van Totale schenking in vijf jaar voor CI Aftrek voor particulier aftrek tegen 40%: ib-voordeel , kost , per jaar aftrek tegen 52%: ib-voordeel , kost 8.750, per jaar 1.750 NB horizonbepaling 21 maart 2012 Pagina 10 3 april 2017 Pagina 10

11 Culturele instelling Speciale faciliteiten
Kiezen voor integrale belastingplicht VPB: culturele verliezen salderen met commerciële winsten Bestedingsreserve VPB ( = uitstel) 21 maart 2012 Pagina 11 3 april 2017 Pagina 11

12 Sociaal Belang Behartigende Instelling
SBBI Vrijstelling SW Giftenaftrek IB Periodiek onbeperkt, mits vereniging,>25 leden, geen vpbplicht/vrijgesteld Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max per jaar, per 5 jaar 21 maart 2012 Pagina 12 3 april 2017 Pagina 12

13 Steunstichting SBBI Vrijstelling Schenkbelasting Steunstichting SBBI
Giftenaftrek IB Vrijstelling SW Eenmalig, min.1%, max 10% ink Giften aan ondersteunde SBBI Giftenaftrek VPB 50% winst, max Generieke vrijstelling VPB mogelijk Max per jaar, per 5 jaar 21 maart 2012 Pagina 13 3 april 2017 Pagina 13

14 Steunstichting SBBI Steunstichting SBBI : stichting die is opgericht uitsluitend met het doel geld inzamelen ter ondersteuning van SBBI voor bepaald doel/project Voorwaarden? Mag max. 7 mio kosten…. 21 maart 2012 Pagina 14

15 Overig:let op met herroepelijke schenking
Invoering negatieve persoonsgebonden aftrek in de IB art IB Anti misbruikbepaling voor giften onder ontbindende voorwaarden die na verloop van tijd worden herroepen of ontbonden 21 maart 2012 Pagina 15 3 april 2017 Pagina 15

16 Overig: betalen met kunst
Kwijtschelding erfbelasting 120% waarde kunstwerk eigendom overdragen aan Staat nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang 21 maart 2012 Pagina 16 3 april 2017 Pagina 16

17 Tel.nr. :088-4073009 E-mail: sabine.lhoest@nl.ey.com
Vragen? Tel.nr. : * Ga naar de Branding & Huisstijl Intranetsite en kopieer-plak hier jouw full legal name. ** Ga naar de Branding & Huisstijl Intranetsite en kopieer-plak hier de full disclaimer van de legal name die je hierboven gekozen hebt. De Branding & Huisstijl site kan je openen door de volgende regel te plakken in de adresregel van je Internet browser: Om de Line Spacing (ruimte tussen de regels) te vergroten, ga je naar: tab Home > group Paragraph > klik op de Dialog Box Launcher naast deze groep > vergroot de Line Spacing door Multiple en 0,75 in de Line Spacing vakken te kiezen. 3 april 2017 Pagina 17


Download ppt "De Geefwet staat in het Staatsblad, hoe nu verder?"

Verwante presentaties


Ads door Google