De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013. Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013. Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013

2 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging

3 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 De regeling in het kort Erfbelasting: ondernemingsvermogen ten bedrage van € 1.028.032 + 83% van het meerdere vrijgesteld IB:doorschuiffaciliteit voor erven en schenken indien en voor zover ondernemingsvermogen

4 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Art 35b e.v. SW: voorwaarden • Materieel ondernemingsvermogen • Bezitsvereiste (5 jaar schenken/1 jaar erven) • Voortzettingvereiste (5 jaar) Het is een voorwaardelijke vrijstelling!

5 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Aanvullende voorwaarden preferente aandelen •Een omzetting is gevormd van eerder door erflater of schenker gehouden AB van gewone aandelen •Deze omzetting is gepaard gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander •Ten tijde van de omzetting de vennootschap een onderneming dreef •De verkrijger van de preferente aandelen reeds voor 5% aandeelhouder is van de gewone aandelen als bedoeld onder punt 2

6 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Artikel 17a, b en c Wet IB 2001 • Materieel ondernemingsvermogen • Aanmerkelijk belang (behoudens 4.10 wet IB) • Binnenlands belastingplichtige • 36 maanden dienstbetrekking bij de onderneming

7 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Casus: V heeft 100% aandelen in V Holding bv. V Holding bv houdt alle cumulatief preferente aandelen in Tussen Holding bv. Daarnaast staat een pensioenvoorziening op de balans van V Holding bv. V heeft in privé een bedrijfspand dat wordt verhuurd aan Werk bv (tbs).

8 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Structuur:

9 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Vervolg casus V wil de aandelen in Tussen Holding bv schenken aan zoon en dochter. V Holding bv en het tbs- pand wil hij behouden om in de toekomst van te kunnen leven.

10 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Fiscale gevolgen? -Verkapte dividenduitkering  25% heffing! (dividendbelasting+IB) -Schenkingsrechten  BOR van toepassing? (Besluit BOR) -Tbs-pand  box 1 naar box 3  afrekenen! (uitstel v betaling Inv. Wet)

11 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Afrekening AB bij schenking cum. pref’s! Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim niet van toepassing bij schenking Tussen Holding bv. Oplossing: Splitsen V. Holding bv en schenking aandelen V. Holding bv II ten behoeve van schenking aan zoon. Schenking dochter?

12 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenking Tussen Holding bv •Bedrijfsopvolgingsregeling (35b e.v. SW) van toepassing  besluit 17 januari 2013 •In geval van cum. pref’s gelden aanvullende voorwaarden. Niet iedere cum pref komt voor de BOR in aanmerking Tijdige BOR check en actie noodzakelijk!

13 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Afrekening over tbs-pand De overgang van de cum. pref’s bewerkstelligt dat het pand dat aan de onderneming wordt verhuurd van box 1 naar box 3 gaat  afrekenen! Uitstel van betaling! Oplossing?

14 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Vervolg casus: V heeft geen testament opgesteld. Bij overlijden V gaat alles dus naar moeder en verkrijgt zij een schuld aan de kinderen ter grootte van diens erfdelen.

15 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Vererving aandelen V Holding bv/ pand : -Doorschuiffaciliteit AB  Indien en voor zover ondernemingsvermogen! -Successierechten  BOR van toepassing? -Tbs-pand  afrekenen? (doorschuiving IB-claim mogelijk)

16 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Voorkom afrekening bij vererving AB-aandelen •Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim slechts van toepassing indien en voor zover ondernemingsvermogen. Optimalisatie: -wijzigen huwelijksgoederengemeenschap -splitsing V Holding bv in ondernemingsvermogen bv en beleggingsvermogen bv

17 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit vererving Tussen Holding bv - Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit want niet voldaan aan voorwaarden cum. pref’s! - Indien wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit let dan op cumulatie vrijstellingen

18 Afrekening over tbs-pand? Artikel 3:58 Wet IB jo artikel 3:62 Wet IB  -Doorschuiving claim -Op verzoek -Mits tbs wordt voorgezet door verkrijger Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001

19 Conclusie: Check of de structuur voldoet aan: -de wensen van de klant & -de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zowel in de SW als in de Wet IB

20 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Jurisprudentie bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW Conclusie advocaat-generaal: ‘een en ander een beetje in strijd met het gelijkheidsbeginsel’

21 Vragen? Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001


Download ppt "Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013. Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging."

Verwante presentaties


Ads door Google