De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Carla de Witte-Willemse KBO Leur, 5 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Carla de Witte-Willemse KBO Leur, 5 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Mr. Carla de Witte-Willemse KBO Leur, 5 november 2013

2 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Voorgeschiedenis De Wet op de bejaardenoorden is op 1 januari 1997 ingetrokken, tot die datum waren eigen bijdragen afhankelijk van het inkomen De eigen woning moest in veel gevallen worden ‘opgegeten’

3 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Vanaf 1997 geldt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ofwel AWBZ Bij opname in verzorgings- of verpleeghuis Sedert die tijd geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en in zeer bescheiden mate een vermogensafhankelijke eigen bijdrage

4 Op 1 januari 2013 is het Bijdragebesluit Zorg gewijzigd Nieuw: Vermogensinkomensbijtelling naast inkomen Wat wordt hiervoor mee genomen? Verzamelinkomen uit box 1 en box 2 plus 12% forfaitair rendement van de grondslag in box 3 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ

5 •ErfrechtErfrecht Voor wie geldt deze regeling? Niet alleen ouderen maar ook gehandicapten Voor iedere ‘zorgbehoevende’ boven de 18 jaar Vereiste: indicatie voor zorg Ongeveer 600.000 Nederlanders (2008) deden een beroep op AWBZ-zorg, daarvan waren 169.000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen

6 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ •ErfrechtErfrecht Eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf gaat in: -op de dag van opname in het verzorgingshuis -op de dag dat iemand de sleutel van de kamer in het verzorgingshuis krijgt -op de dag dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat iemand naar het verpleeghuis kan (bijvoorbeeld als degene in het ziekenhuis ligt in afwachting van een plaats in het verpleegtehuis)

7 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Verschil hoge en lage bijdrage Eerste 6 maanden altijd ‘lage’ bijdrage, minimaal € 148 per maand en maximaal € 778 per maand De hoge bijdrage heeft geen minimum en bedraagt maximaal € 2.136 per maand Bij gehuwden is dit voor hen samen

8 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Hoe wordt de bijdrage (op basis van het vermogen) berekend? Eerst wordt bekeken of men meer heeft dan de vrijgestelde bedragen in box 3 Gehuwden ongeveer € 42.000 Alleenstaande ongeveer € 21.000 Daar kan nog een ouderentoeslag bijkomen, afhankelijk van het inkomen (maximaal ongeveer € 27.000).

9 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ De vermogensbijtelling geldt als men meer heeft dan het heffingsvrije vermogen Bij het bijdrageplichtig inkomen wordt 8% van het box 3 vermogen opgeteld! Over dit totaal wordt de eigen bijdrage berekend Kortom, men betaalt in box 3 al over een fictief rendement van 4% en daar komt nu de 8% nog bij, in totaal 12%!

10 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Knelpunten in de praktijk Men moet gaan interen, rendement van 12% is irreëel Heffingsmoment ligt 2 jaar eerder! Betalingsproblemen als vermogen niet liquide is Mee-verhuizende partner na overlijden zorgbehoevende partner

11

12 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ De eigen woning Telt niet mee als de andere partner er nog in woont, blijft dan box 1 woning Sowieso een lage eigen bijdrage als een van de partners nog thuis blijft wonen Als de woning te koop staat verschuift de woning pas na 3 jaar naar box 3, rekeninghoudend met het peilmoment betaal je over de eigen woning (WOZ-waarde) dus pas na 5 jaar! Daarna is er de mogelijkheid tot een uitstel van betaling

13 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Zijn er ook oplossingen? Ja, mits men tijdig daarmee begint omdat de peildatum 2 jaar eerder ligt (en er niet al een hoge bijdrage is op grond van het inkomen) Weduwe/Weduwnaar: vrijwillig uitkeren van de kindsdelen, kunnen kinderen opeisen bij opname? Gehuwden: testamenten aanpassen zodat kinderen vóór gaan op ‘het bejaardenhuis’ Tip: check testamenten op deze belangrijke clausule!

14 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ En natuurlijk schenken Bij een ‘papieren schenking’ blijft de portemonnee van de schenker dicht, voorwaarden notariële akte en ieder jaar 6% rente betalen Zo kunnen de vrijstellingen worden benut, verkleint men het vermogen in box 3 voor AWBZ en bespaart men erfbelasting Rentebetalingvoordeel Nadeel: kinderen betalen in box 3 over het geschonken bedrag maar kunnen dat uit jaarlijkse rentebedrag voldoen Ouders betalen minder inkomstenbelasting in box 3 door de schuld aan de kinderen

15 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Al hoewel de notariële akte voor een schenking niet altijd is voorgeschreven kan een notariële akte wel van pas komen bij het opnemen van de diverse clausules bij schenkingen, te weten: -de uitsluitingsclausule - herroepingsmogelijkheid - bewind - tweetrapsschenking

16 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Wat als u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen? Oplossing bewind of curatele via de rechter Nadeel: vermogen zit ‘vast’ en mag niet of nauwelijks worden geschonken zonder ‘schenkingstraditie’ Om wel te kunnen (blijven) schenken is het aan te raden om een notariële volmacht of levenstestament op te stellen!

17 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Deze volmacht is ook van belang bij verkoop van de woning terwijl een ouder bijvoorbeeld dementerend is of in ‘prins Friso’-achtige gevallen Schenkingsvrijstellingen: -Tijdelijke vrijstelling vanaf 1/10/13 tot 1/1/2015 van € 100.000 voor aankoop, verbetering eigen woning of aflossing eigen woning schuld. Ook bij schenking door derden en los van de leeftijd van kinderen! -Kinderen jaarlijks € 5.141 -Kinderen eenmalig 18-40 jaar € 24.676 -Kinderen eenmalig verhoogd ‘eigen woning’ € 51.407 -Alle anderen jaarlijks € 2.057

18 Wijzigingen eigen bijdrage AWBZ Samenvattend: • Check op de site van het CAK wat uw eigen bijdrage is op grond van uw inkomen en vermogen • Check testamenten op ‘bejaardenhuisclausules’ • Begin op tijd met een schenkingsplan • Maak een volmacht om dit plan verder uit te voeren ingeval u het zelf niet meer kunt

19 Mr. Carla de Witte-Willemse Bedankt voor uw aandacht ! Bel gerust voor vragen of het maken van een afspraak 076-5034557

20


Download ppt "Mr. Carla de Witte-Willemse KBO Leur, 5 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google