De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt."— Transcript van de presentatie:

1 RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt

2 Prinsjesdag Beperking kindregelingen Verlaging overdrachtsbelasting
Defiscalisering testamentsvormen Bestrijding edelweisroute Aansprakelijkheid executeur Uitstel van betaling eigen woning Negatieve giftenaftrek Culturele ANBI SBBI en giftenaftrek

3 Fiscaal Doorschuivingsfaciliteit AB bij overlijden beperkt
tot ondernemingsvermogen (gevolgen onroerende zaak bv’s)

4 Fiscaal Successieschulden in box 3
Heffingsrente successierechtschulden (echter niet voor schenkingsrecht)

5 Wijziging successiewet
Erfbelasting en schenkingsbelasting Schenking onder opschortende voorwaarde komt pas tot stand op het moment waarop de voorwaarde in vervulling gaat Recht van overgang is vervallen Einde meerrelatie

6 Wijziging successiewet
Partnerbegrip (maximaal 1 partner en gehuwd is automatisch fiscaal partner) - Meerderjarig zijn en gezamenlijke huishouding blijkend uit gba - wederzijdse zorgverplichting hebben die is aangegaan bij notariële akte (tenzij langer dan 5 jaar samenwonend - geen bloedverwanten in de rechte lijn (uitzondering mantelzorgcompliment) - 6 maanden/2 jaars termijn en medische escape

7 Wijziging successiewet
Tarieven wijzigen I II % % en hoger % % Tariefgroep I = partner en kinderen (kleinkinderen 80% opslag op tariefgroep I dus 18% en 36%) Tariefgroep II: in overige gevallen

8 Wijziging successiewet
Huwelijkse voorwaarden en schenking Artikel 11 SW: reparatie koopcontract met levering na overlijden en agrarische waarde Schenking betekent vrijgevigheid en niet dat de schenker een verplichting heeft (aanpassing art. 11 SW)

9 Wijziging successiewet
Bepaling van het belastbaar bedrag (21 SW) WOZ bij woningen

10 Wijziging successiewet
Levensverzekeringen en successierecht (art. 13 SW) Pensioen BV en artikel 13 A SW Vruchtgebruikconstructies (art. 10 SW) Verhuur binnen familie 6% Direct opeisbare renteloze leningen De fiscale transparantie van de trust Papieren schuldigerkenning

11 Wijziging successiewet
Art. 25 en 26 SW (samentelling met partner) Vrijstellingen erfbelasting: - partner € - kinderen en kleinkinderen € - overige verkrijgers € 2012 - zieke en gehandicapte kinderen € - ouders € - overige vrijstellingen artikel 32 SW

12 Wijzigingen successiewet
Vrijstellingen schenkingsrecht artikel 33 Ouder kind € 5.030,- en de eenmalige vrijstelling € met uitloopt tot € ,- Overige gevallen € 2012 Andere vrijstellingen artikel 33 SW Nieuwe regeling herroepelijke schenking

13 Wijziging successiewet
ANBI en SBBI 30 dagen regeling Uitbreiding begrip kind bij aanwezigheid fiscale Partner (artikel 19 SW)

14 Wijzigingen successiewet
Bedrijfsopvolging € en 83% over het meerdere vrijgesteld TBS vermogen Preferente aandelen

15 Huwelijk en successiewet
Gemeenschap van goederen Uitsluitingsclausule, verknochte goederen en successiewet Verdeling van de gemeenschap Huwelijkse voorwaarden Nieuw huwelijksvermogensrecht per Beleggingsleer Vervallen rechtelijke goedkeuring Algehele uitsluiting

16 Relaties en successiewet
Vergelijking huwelijk en geregistreerd partnerschap Overgang van ongeregistreerd partnerschap naar geregistreerd partnerschap of van het huwelijk Samenwoners zonder en met Samenlevingscontract Samenlevingscontract en erfrecht Het leventestament

17 Erfrecht en successiewet
Wettelijke verdeling Tweetrapsmaking

18 Erfrecht, successiewet
Erflater met 1 huwelijk en normaal gezin Vruchtgebruik testament Ouderlijke boedelverdeling testament Erflater met voorkinderen uit vorig huwelijk

19 Vermogensoverheveling tijdens leven
Voordelen van vermogensoverheveling Waardestijging/daling van en inkomsten uit vermogensbestanddelen Opname in verpleegtehuis/verzorgingshuis Vormen van vermogensoverheveling Schuldigerkenning


Download ppt "RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt."

Verwante presentaties


Ads door Google