De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt. 2 Prinsjesdag Beperking kindregelingen Verlaging overdrachtsbelasting Defiscalisering testamentsvormen Bestrijding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt. 2 Prinsjesdag Beperking kindregelingen Verlaging overdrachtsbelasting Defiscalisering testamentsvormen Bestrijding."— Transcript van de presentatie:

1 1 RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt

2 2 Prinsjesdag Beperking kindregelingen Verlaging overdrachtsbelasting Defiscalisering testamentsvormen Bestrijding edelweisroute Aansprakelijkheid executeur Uitstel van betaling eigen woning Negatieve giftenaftrek Culturele ANBI SBBI en giftenaftrek

3 3 Fiscaal Doorschuivingsfaciliteit AB bij overlijden beperkt tot ondernemingsvermogen (gevolgen onroerende zaak bv’s)

4 4 Fiscaal Successieschulden in box 3 Heffingsrente successierechtschulden (echter niet voor schenkingsrecht)

5 5 Wijziging successiewet Erfbelasting en schenkingsbelasting Schenking onder opschortende voorwaarde komt pas tot stand op het moment waarop de voorwaarde in vervulling gaat Recht van overgang is vervallen Einde meerrelatie

6 6 Wijziging successiewet Partnerbegrip (maximaal 1 partner en gehuwd is automatisch fiscaal partner) - Meerderjarig zijn en gezamenlijke huishouding blijkend uit gba - wederzijdse zorgverplichting hebben die is aangegaan bij notariële akte (tenzij langer dan 5 jaar samenwonend - geen bloedverwanten in de rechte lijn (uitzondering mantelzorgcompliment) - 6 maanden/2 jaars termijn en medische escape

7 7 Wijziging successiewet Tarieven wijzigen I II 118708 10% 30% 118708 en hoger 20% 40% Tariefgroep I = partner en kinderen (kleinkinderen 80% opslag op tariefgroep I dus 18% en 36%) Tariefgroep II: in overige gevallen

8 8 Wijziging successiewet Huwelijkse voorwaarden en schenking Artikel 11 SW: reparatie koopcontract met levering na overlijden en agrarische waarde Schenking betekent vrijgevigheid en niet dat de schenker een verplichting heeft (aanpassing art. 11 SW)

9 9 Wijziging successiewet Bepaling van het belastbaar bedrag (21 SW) WOZ bij woningen

10 10 Wijziging successiewet Levensverzekeringen en successierecht (art. 13 SW) Pensioen BV en artikel 13 A SW Vruchtgebruikconstructies (art. 10 SW) Verhuur binnen familie 6% Direct opeisbare renteloze leningen De fiscale transparantie van de trust Papieren schuldigerkenning

11 11 Wijziging successiewet Art. 25 en 26 SW (samentelling met partner) Vrijstellingen erfbelasting: - partner € 603.600 - kinderen en kleinkinderen € 19.114 - overige verkrijgers € 2012 - zieke en gehandicapte kinderen € 57.342 - ouders € 45.270 - overige vrijstellingen artikel 32 SW

12 12 Wijzigingen successiewet Vrijstellingen schenkingsrecht artikel 33 Ouder kind € 5.030,- en de eenmalige vrijstelling € 24144 met uitloopt tot € 50.300,- Overige gevallen € 2012 Andere vrijstellingen artikel 33 SW Nieuwe regeling herroepelijke schenking

13 13 Wijziging successiewet ANBI en SBBI 30 dagen regeling Uitbreiding begrip kind bij aanwezigheid fiscale Partner (artikel 19 SW)

14 14 Wijzigingen successiewet Bedrijfsopvolging € 1.006.000 en 83% over het meerdere vrijgesteld TBS vermogen Preferente aandelen

15 15 Huwelijk en successiewet Gemeenschap van goederen Uitsluitingsclausule, verknochte goederen en successiewet Verdeling van de gemeenschap Huwelijkse voorwaarden Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2012 - Beleggingsleer - Vervallen rechtelijke goedkeuring Algehele uitsluiting

16 16 Relaties en successiewet Vergelijking huwelijk en geregistreerd partnerschap Overgang van ongeregistreerd partnerschap naar geregistreerd partnerschap of van het huwelijk Samenwoners zonder en met Samenlevingscontract Samenlevingscontract en erfrecht Het leventestament

17 17 Erfrecht en successiewet Erfrecht Wettelijke verdeling Tweetrapsmaking

18 18 Erfrecht, successiewet Erflater met 1 huwelijk en normaal gezin Vruchtgebruik testament Ouderlijke boedelverdeling testament Erflater met voorkinderen uit vorig huwelijk

19 19 Vermogensoverheveling tijdens leven Voordelen van vermogensoverheveling Waardestijging/daling van en inkomsten uit vermogensbestanddelen Opname in verpleegtehuis/verzorgingshuis Vormen van vermogensoverheveling Schuldigerkenning


Download ppt "1 RB 2011 Mr. J.F.H. van den Belt. 2 Prinsjesdag Beperking kindregelingen Verlaging overdrachtsbelasting Defiscalisering testamentsvormen Bestrijding."

Verwante presentaties


Ads door Google