De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goochelen met de Successiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goochelen met de Successiewet"— Transcript van de presentatie:

1 Goochelen met de Successiewet
mr. O. Paardekooper Notaris te Nijmegen

2 Estateplanning huwelijkse voorwaarden testamenten schenkingen
bedrijfsopvolging

3 Huwelijksvermogensrecht
gemeenschap van goederen huwelijkse voorwaarden met welke inhoud? (beperkte) gemeenschap verrekenbeding jaarlijks finaal samen delen onderling fiscaal

4 Erven wettelijk erfrecht juridisch testamenten juridisch fiscaal
inhoud testamenten wettelijke verdeling ouderlijke boedelverdeling vruchtgebruik legaten

5 Specials uitsluitingsclausule executele bewind afwikkelingsbewind

6 Partner samenwonende partner (1 of meer) huwelijkspartner
geregistreerd partner

7 Schenken certificering vermogen waarom schenken? vormen van schenking
schenkingsrecht 2009 / Schenkbelasting 2010

8 Waarom schenken? cadeautjes, vrijgevigheid
besparing erf- en schenkbelasting (= estateplanning) nalatenschap kleiner maken niet alleen maar fiscaal kijken luie begiftigden?

9 Voorbeelden van schenking
van hand tot hand (ook via de bank) lijfrente-schenking aan goed doel (“ANBI”) schuldigerkenning uit vrijgevigheid (“op papier”)‏ direct opeisbare renteloze lening herroepelijke schenking

10 Schenking: herroepelijke schenking
Nu Per (?)‏ te mooi om waar te zijn, want: bij herroeping: schenkingsrecht retour; voordelen in de tussentijd onbelast was te mooi om.... Bij herroeping; fictie dat voordeel minimaal gelijk is aan waarde vruchtgebruik van het geschonkene: duur, dus niet herroepen

11 Schenking: direct opeisbare renteloze lening
Nu Per (?)‏ geen verarming en geen verrijking: dus civiel rechtelijk geen schenking dus geen schenkingsrecht over voordeel renteloosheid voordeel uit renteloosheid wordt fiscaal als (fictief) vruchtgebruik aangemerkt; heffing over gekapitaliseerde waarde renteloosheid: duur!! bestaande leningen aanpassen? overgangsrecht?

12 Schenken; conclusie tarieven en vrijstellingen:
per schenken blijft aantrekkelijk, gelet op het tariefverschil en het gebruik van vrijstellingen het voordeel wordt wel kleiner want 5% en 8%-schijf vervallen en wordt 10% vooral neven en nichten zijn beter af, ten koste van met name kleinkinderen advies: in 2009 nog schenken met gebruikmaking van 5% en/of 8%-schijf (resp. € en € )

13 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en TBS-regeling algemeen
vrijstelling van ondernemingsvermogen inkomstenbelasting-onderneming aandelen in een B.V. (meer dan 5%) verkregen door schenking of krachtens erfrecht begiftigden of erfgenamen ondernemen meer dan 5 jaar naast vrijstelling ook nog uitstel van betaling TBS-vermogen (Ter Beschikking gesteld vermogen aan B.V. waarin schenker of erflater een aanmerkelijk belang had) deelt niet in de vrijstelling.

14 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / TBS-regeling belangrijkste wijzigingen
Nu Per (?)‏ (voorwaardelijke) vrijstelling 75% waarde ondernemingsvermogen / waarde aandelen B.V. beleggingsvermogen deelt nu voor 15% van de totale waarde onderneming / aandelen in de vrijstelling TBS-vermogen deelt niet in de vrijstelling 75% wordt 90% beleggingsvermogen wordt beperkt tot 5% van het bedrijfs-vermogen (dus niet: 5% van de waarde van de aandelen) ook TBS-vermogen deelt in de vrijstelling, mits verkrijger daarvan ook aandelen in de B.V. verkrijgt

15 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / TBS-regeling belangrijkste wijzigingen – vervolg
Nu Per (?)‏ Nu alleen consolidatie vermogen holding/dochter indien “beleid bepaald wordt” Alleen doorschuiving ab-claim bij overlijden Overdracht TBS-pand aan BV leidt tot heffing 52% IB Nu in TBS-regeling geen MKB-winst-vrijstelling herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve Beleidseis vervalt; (indirect) aanmerkelijk belang is voldoende Ook bij schenking aandelen doorschuiven ab-claim mogelijk In 2010 eenmalig mogelijk om TBS-pand alsnog aan de BV over te dragen zonder heffing IB (doorschuiving boekwaarde naar BV) MKB-winstvrijstelling etc: ook voor TBS-pand

16 Erf- en schenkingstarief t/m 31-12-2009
I II III echtgenoten en broers andere partners, kinderen zusters, ouders, familieleden en Verkrijging grootouders derden € 0 - € % 26% 41% € € % 30% 45% € € % 35% 50% € € % 39% 54% € € % 44% 59% € € % 48% 63% € en meer 27% 53% 68%

17 Voorgesteld erf- en schenkingstarief 2010
Tarieven schenk- en erfbelasting Deel van de Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 belaste verkrijging (partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers) € 0 - € % 18% 30% € hoger 20% 36% 40% Vrijstellingsbedragen erfbelasting Partners € Kinderen en kleinkinderen € Overige verkrijgers € 2 000 Vrijstellingsbedragen schenkbelasting Kinderen € 5 000 Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) €

18 Vrijstellingen Vrijstellingen Schenkingsrecht Schenkbelasting
Nu (per ) Wetsvoorstel (per ?) jaarlijkse vrijstelling kinderen € 4.556,- eenmalig verhoogde vrijstelling kinderen jr € ,- jaarlijkse vrijstelling kleinkinderen € 2.734,- jaarlijkse vrijstelling kinderen € 5.000,- eenmalig verhoogde vrijstelling kinderen jr € ,- jaarlijkse vrijstelling kleinkinderen € 2.000,-

19 Tarief Tarief Schenkingsrecht Schenkbelasting
Nu Per (?)‏ progressief tarief partners en kinderen: 5-27% kleinkinderen; opslag 60% op kinderentarief ouders/ broers/zusters: 26-53% overigen: 41-68% progressief tarief partners en kinderen: 10% over verkrijging tussen € 0,00 en € 20% over het meerdere kleinkinderen: opslag 80% op kinderentarief, dus 18 of 36% alle anderen: € 0 tot € : 30% Daarboven: 40%

20 Een cijfer-voorbeeld Mark 1 oktober 1938 2 kinderen: Joep (35)
Coby 1 juli Huub (40) Vermogen huis € spaargeld € totaal €

21 Een cijfer-voorbeeld voorbeeld 1 – koude uitsluiting, zonder testament Mark overlijdt € € Coby overlijdt € € totaal € € voorbeeld 2 - samen delen Mark overlijdt € € Coby overlijdt € € totaal € € voorbeeld 3 - fiscaal testament (1/10 erfgenaam, rente 6% ev.) Mark overlijdt € € Coby overlijdt na 15 jaar € € totaal € €

22 Grootste veranderingen
recht van overgang afgeschaft beperking begrip fiscale partner WOZ-waarde huis geldt voor erf- en schenkbelasting vermijding dubbele heffing binnen 30 dagen grote (klein)kindvrijstelling erfbelasting € nieuwe tarieven 10% - 20% 18% - 36% 30% - 40% 90% in plaats van 75% bedrijfsopvolging-faciliteit ook bij schenking ab-aandelen doorschuiven van afrekening in de IB aanscherping bezitseis voor bedrijfsopvolging-faciliteiten SBBI’s en ANBI’s (herkwalificatie ANBI’s per ) overgangsrecht “constructiearresten” aanpak “trusts”; geheel toerekenen aan de insteller (transparant)

23 Zijn de zaken goed geregeld?


Download ppt "Goochelen met de Successiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google