De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goochelen met de Successiewet mr. O. Paardekooper Notaris te Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goochelen met de Successiewet mr. O. Paardekooper Notaris te Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Goochelen met de Successiewet mr. O. Paardekooper Notaris te Nijmegen

2 Estateplanning •huwelijkse voorwaarden •testamenten •schenkingen •bedrijfsopvolging

3 •gemeenschap van goederen •huwelijkse voorwaarden •met welke inhoud? –(beperkte) gemeenschap –verrekenbeding –jaarlijks –finaal •samen delenonderling fiscaal Huwelijksvermogensrecht

4 •wettelijk erfrechtjuridisch •testamentenjuridisch fiscaal •inhoud testamenten –wettelijke verdeling –ouderlijke boedelverdeling –vruchtgebruik –legaten Erven

5 Specials •uitsluitingsclausule •executele •bewind •afwikkelingsbewind

6 Partner •samenwonende partner (1 of meer) •huwelijkspartner •geregistreerd partner

7 Schenken •certificering vermogen •waarom schenken? •vormen van schenking •schenkingsrecht 2009 / Schenkbelasting 2010

8 Waarom schenken? •cadeautjes, vrijgevigheid •besparing erf- en schenkbelasting (= estateplanning) nalatenschap kleiner maken •niet alleen maar fiscaal kijken luie begiftigden?

9 Voorbeelden van schenking •van hand tot hand (ook via de bank) •lijfrente-schenking aan goed doel (“ANBI”) •schuldigerkenning uit vrijgevigheid (“op papier”)‏ •direct opeisbare renteloze lening •herroepelijke schenking

10 Schenking: herroepelijke schenking •te mooi om waar te zijn, want: –bij herroeping: schenkingsrecht retour; voordelen in de tussentijd onbelast •was te mooi om.... –Bij herroeping; fictie dat voordeel minimaal gelijk is aan waarde vruchtgebruik van het geschonkene: duur, dus niet herroepen NuPer 01-01-2010 (?)‏

11 Schenking: direct opeisbare renteloze lening •geen verarming en geen verrijking: –dus civiel rechtelijk geen schenking –dus geen schenkingsrecht over voordeel renteloosheid •voordeel uit renteloosheid wordt fiscaal als (fictief) vruchtgebruik aangemerkt; heffing over gekapitaliseerde waarde renteloosheid: duur!! •bestaande leningen aanpassen? overgangsrecht? NuPer 01-01-2010 (?)‏

12 Schenken; conclusie tarieven en vrijstellingen: •schenken blijft aantrekkelijk, gelet op het tariefverschil en het gebruik van vrijstellingen •het voordeel wordt wel kleiner want 5% en 8%-schijf vervallen en wordt 10% •vooral neven en nichten zijn beter af, ten koste van met name kleinkinderen •advies:in 2009 nog schenken met gebruikmaking van 5% en/of 8%-schijf (resp. € 22.763 en € 45.519) per 01-01-2010

13 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en TBS-regeling algemeen •vrijstelling van ondernemingsvermogen –inkomstenbelasting-onderneming –aandelen in een B.V. (meer dan 5%) •verkregen door schenking of krachtens erfrecht •begiftigden of erfgenamen ondernemen meer dan 5 jaar •naast vrijstelling ook nog uitstel van betaling •TBS-vermogen (Ter Beschikking gesteld vermogen aan B.V. waarin schenker of erflater een aanmerkelijk belang had) deelt niet in de vrijstelling.

14 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / TBS-regeling belangrijkste wijzigingen •(voorwaardelijke) vrijstelling 75% waarde ondernemingsvermogen / waarde aandelen B.V. •beleggingsvermogen deelt nu voor 15% van de totale waarde onderneming / aandelen in de vrijstelling •TBS-vermogen deelt niet in de vrijstelling NuPer 01-01-2010 (?)‏ •75% wordt 90% •beleggingsvermogen wordt beperkt tot 5% van het bedrijfs- vermogen (dus niet: 5% van de waarde van de aandelen) •ook TBS-vermogen deelt in de vrijstelling, mits verkrijger daarvan ook aandelen in de B.V. verkrijgt

15 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / TBS-regeling belangrijkste wijzigingen – vervolg •Nu alleen consolidatie vermogen holding/dochter indien “beleid bepaald wordt” •Alleen doorschuiving ab-claim bij overlijden •Overdracht TBS-pand aan BV leidt tot heffing 52% IB •Nu in TBS-regeling geen MKB- winst-vrijstelling herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve •Beleidseis vervalt; (indirect) aanmerkelijk belang is voldoende •Ook bij schenking aandelen doorschuiven ab-claim mogelijk •In 2010 eenmalig mogelijk om TBS-pand alsnog aan de BV over te dragen zonder heffing IB (doorschuiving boekwaarde naar BV) •MKB-winstvrijstelling etc: ook voor TBS-pand NuPer 01-01-2010 (?)‏

16 Erf- en schenkingstarief t/m 31-12-2009 IIIIII echtgenoten en broersandere partners, kinderen zusters, ouders, familieleden en Verkrijging grootouders derden € 0 - € 22.763 5% 26% 41% € 22.763 - € 45.519 8% 30% 45% € 45.519 - € 91.026 12% 35% 50% € 91.026 - € 182.042 15% 39% 54% € 182.042 - € 364.073 19% 44% 59% € 364.073 - € 910.163 23% 48% 63% € 910.163 en meer 27% 53% 68%

17 Voorgesteld erf- en schenkingstarief 2010 Tarieven schenk- en erfbelasting Deel van de Tariefgroep 1 Tariefgroep 1ATariefgroep 2 belaste verkrijging (partners en kinderen) (kleinkinderen)(overige verkrijgers) € 0 - € 125 000 10% 18% 30% € 125 000 - hoger 20% 36% 40% Vrijstellingsbedragen erfbelasting Partners €600 000 Kinderen en kleinkinderen €19 000 Overige verkrijgers €2 000 Vrijstellingsbedragen schenkbelasting Kinderen €5 000 Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) €24 000 Overige verkrijgers €2 000

18 Vrijstellingen Vrijstellingen Schenkingsrecht Schenkbelasting •jaarlijkse vrijstelling kinderen € 4.556,- •eenmalig verhoogde vrijstelling kinderen 18-35 jr € 22.760,- •jaarlijkse vrijstelling kleinkinderen € 2.734,- •jaarlijkse vrijstelling kinderen € 5.000,- •eenmalig verhoogde vrijstelling kinderen 18-35 jr € 24.000,- •jaarlijkse vrijstelling kleinkinderen € 2.000,- Nu (per 1-1-2009) Wetsvoorstel (per 01-01-2010?)

19 Tarief Tarief Schenkingsrecht Schenkbelasting •progressief tarief •partners en kinderen: 5-27% •kleinkinderen; opslag 60% op kinderentarief •ouders/ broers/zusters: 26-53% •overigen: 41-68% •progressief tarief •partners en kinderen: –10% over verkrijging tussen € 0,00 en € 125.000 –20% over het meerdere •kleinkinderen: opslag 80% op kinderentarief, dus 18 of 36% •alle anderen: –€ 0 tot € 125.000: 30% –Daarboven: 40% Nu Per 01-01-2010 (?)‏

20 Een cijfer-voorbeeld Mark 1 oktober 19382 kinderen:Joep (35) Coby1 juli 1939Huub (40) Vermogen huis€1.000.000 spaargeld€800.000 totaal€1.800.000

21 Een cijfer-voorbeeld 20092010 voorbeeld 1 – koude uitsluiting, zonder testament Mark overlijdt€214.000€194.900 Coby overlijdt€66.000€68.778 totaal€280.000€263.678 voorbeeld 2 - samen delen Mark overlijdt€40.500 €34.600 Coby overlijdt€220.000 €207.000 totaal€260.500 €241.600 voorbeeld 3 - fiscaal testament ( 1/10 erfgenaam, rente 6% ev.) Mark overlijdt €107.650 €129.000 Coby overlijdt na 15 jaar€43.250 €43.000 totaal€150.900 €172.000

22 Grootste veranderingen •recht van overgang afgeschaft •beperking begrip fiscale partner •WOZ-waarde huis geldt voor erf- en schenkbelasting •vermijding dubbele heffing binnen 30 dagen •grote (klein)kindvrijstelling erfbelasting € 19.000 •nieuwe tarieven10% - 20% 18% - 36% 30% - 40% •90% in plaats van 75% bedrijfsopvolging-faciliteit •ook bij schenking ab-aandelen doorschuiven van afrekening in de IB •aanscherping bezitseis voor bedrijfsopvolging-faciliteiten •SBBI’s en ANBI’s (herkwalificatie ANBI’s per 01-01-2010) •overgangsrecht “constructiearresten” •aanpak “trusts”; geheel toerekenen aan de insteller (transparant)

23 Zijn de zaken goed geregeld?


Download ppt "Goochelen met de Successiewet mr. O. Paardekooper Notaris te Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google