De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfbelasting Erfbelastingscan.NL. Programma voorstellen wanneer, waarover en wie geen testament wel testament vrijstellingen tarieven aandachtspunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfbelasting Erfbelastingscan.NL. Programma voorstellen wanneer, waarover en wie geen testament wel testament vrijstellingen tarieven aandachtspunten."— Transcript van de presentatie:

1 Erfbelasting Erfbelastingscan.NL

2 Programma voorstellen wanneer, waarover en wie geen testament wel testament vrijstellingen tarieven aandachtspunten Erfbelastingscan.NL

3 Jan Bouma 1965 Accountantskantoor (1987-1997) Bank (1997-2010) Zelfstandig ondernemer (2010 - ) voorstellen Erfbelastingscan.NL

4 Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Erfbelastingscan.NL

5 Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Erfbelastingscan.NL

6 Wanneer? Overledene woont in Nederland of Overledene is Nederlander en overlijdt binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het buitenland is verhuist. Erfbelastingscan.NL

7 Waarover ? Het vermogen van de overledene wat op de sterfdatum aanwezig is. & een aantal fictieve bezittingen Erfbelastingscan.NL

8 Wie ? De belasting moet betaald worden door diegene die recht heeft op de nalatenschap. Erfbelastingscan.NL

9 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL

10 Geen testament aanwezig Samenstelling familie: Erfbelastingscan.NL vadermoeder Kind 1 Kind 2

11 Geen testament aanwezig Aanwezig vermogen: Woning Eur 260.000 Auto Eur 15.000 Boot Eur 5.000 Geld Eur 22.000 Inboedel Eur 10.000 Totaal vermogen ouders Eur 312.000 Bij gemeenschap van goederen is het aandeel van de overledene 50%: Eur 156.000 Erfbelastingscan.NL

12 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Vermogen Eur 156.000 Begrafeniskosten Eur 6.000 Nalatenschap Eur 150.000

13 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL

14 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Schuld Eur 150.000

15 Geen testament aanwezig Partner en kind hebben elk recht 1/3 e deel: Eur 50.000 Erfbelastingscan.NL Nalatenschap Eur 150.000

16 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Schuld van Eur 50.000

17 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Schuld van Eur 50.000 Waarde bezittingen Eur 306.000 Schuld aan kind 1 van Eur 50.000 Schuld aan kind 2 van Eur 50.000 Vermogen partner: Eur 206.000

18 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Waarde bezittingen Eur 306.000 Uitbetalen schuld aan kind 1:Eur 50.000 Uitbetalen schuld aan kind 2:Eur 50.000 Eigen vermogen partner: Eur 206.000

19 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Vermogen partner: Eur 206.000

20 Geen testament aanwezig Erfbelastingscan.NL Aandeel nalatenschap Eur 100.000 Vermogen partner: Eur 206.000 Begrafeniskosten: Eur 6.000 Nalatenschap: Eur 200.000 Aandeel nalatenschap Eur 100.000

21 Wel een testament aanwezig Erfbelastingscan.NL

22 Als een testament opgesteld wordt kan zelf bepaald worden hoe het vermogen wordt verdeeld Erfbelastingscan.NL

23 Legitieme portie -Kinderen -50% van waar ze wettelijk recht op hebben -Binnen 5 jaar na overlijden aanspraak op maken Erfbelastingscan.NL Wettelijke verdeling: Eur 50.000 Legitieme portie: Eur 25.000

24 Wat is de waarde van de nalatenschap ? In het algemeen: wat het waard is Uitzondering: onroerend goed WOZ waarde jaar van overlijden of: WOZ waarde opvolgend jaar Renteovereenkomst / vruchtgebruik is van belang voor de fiscale verdeling van de nalatenschap. Erfbelastingscan.NL

25 Vruchtgebruik renteovereenkomst Wettelijk 6 % rente Lagere vergoeding leidt tot vruchtgebruik Waardering afhankelijk van leeftijd vruchtgebruiker. Erfbelastingscan.NL

26 Invloed rentekeuze Erfbelastingscan.NL Schuld van Eur 50.000 Uitgangspunt: rentevergoeding 0% waarde vruchtgebruik waarde bloot eigendom Leeftijd partner 64 jaar (10) Eur 30.000Eur 20.000 Leeftijd partner 70 jaar (7) Eur 21.000Eur 29.000 Leeftijd partner 78 jaar (5) Eur 15.000Eur 35.000 Rentekeuze kan binnen 8 maanden na overlijden nog plaatsvinden.

27 Vrijgestelde bedragen voor erfbelasting Partner minimaal Eur 159.361 maximaal Eur 616.880 Kinderen Eur 19.535 Kleinkinderen Eur 19.535 Ouders Eur 46.266 Overige mensen Eur 2.057 ANBI (algemeen nut beogende instelling) onbeperkt Erfbelastingscan.NL

28 Partnervrijstelling Gehuwden -Niet van tafel en bed gescheiden -Geen verzoek tot echtscheiding ingediend Erfbelastingscan.NL

29 Partnervrijstelling Ongehuwden: ⁻Beiden meerderjarig ⁻Op zelfde adres zijn ingeschreven ⁻Notarieel samenlevingscontract met zorgverplichting, tenzij 5 jaar samenwonend ⁻Geen andere partner hebben ⁻Geen ouders- kinderen Erfbelastingscan.NL

30 Partnervrijstelling Ongehuwden: ₋Geen ouders- kinderen tenzij mantelzorg compliment aangevraagd Erfbelastingscan.NL

31 Tarief erfbelasting Belast bedrag: tot Eur 118.254 over het meerdere Partner10%20% Kinderen10%20% Kleinkinderen18%36% Ouders30%40% Overige mensen30%40% Erfbelastingscan.NL

32 Verschuldigde belasting (met vruchtgebruik) nalatenschap:Eur 50.000Eur 100.000 vruchtgebruikEur 21.000 PM vrijstelling:Eur 19.535Eur 19.535 belast:Eur 9.465Eur 80.465 Erfbelasting:Eur 946Eur 8.046 Erfbelastingscan.NL

33 Verschuldigde belasting (zonder vruchtgebruik, zelfde jaar overlijden) nalatenschap:Eur 50.000Eur 100.000 rente effect: (0 jaar) - vrijstelling:Eur 19.535Eur 19.535 belast:Eur 30.465Eur 80.465 Erfbelasting:Eur 3.046Eur 8.046 Erfbelastingscan.NL

34 Verschuldigde belasting (zonder vruchtgebruik, overlijden na 5 jaar) nalatenschap:Eur 50.000Eur 100.000 rente effect: (5 jaar) Eur 16.911 vrijstelling:Eur 19.535Eur 19.535 belast:Eur 30.465Eur 63.554 Erfbelasting:Eur 3.045Eur 6.355 Erfbelastingscan.NL

35 Waarover ? Het vermogen van de overledene wat op de sterfdatum aanwezig is. & een aantal fictieve bezittingen Erfbelastingscan.NL

36 Aandachtspunten Erfbelastingscan.NL

37 Aandachtspunten Vruchtgebruik ⁻Woning verkocht aan kinderen en mag u dit zelf blijven gebruiken? ⁻Geld op papier geschonken? ⁻Alleen van toepassing als overeenkomst is gesloten met de partner of verwanten tot en met de vierde graad ⁻Alleen van toepassing op situatie tot ½ jaar voor overlijden Erfbelastingscan.NL

38 Aandachtspunten Levensverzekeringen wie betaalde de verzekeringspremie en wie krijgt de uitkering? Erfbelastingscan.NL

39 Aandachtspunten Huwelijkse voorwaarden ₋Verschil in vermogen tussen beide echtgenoten ₋Verrekening vermogen bij overlijden? Erfbelastingscan.NL

40 Aandachtspunten Bedrijfsvermogen ⁻Speciale vrijstelling geldig voor iedereen ?? Erfbelastingscan.NL

41 Aandachtspunten Waardestijgingen door overlijden Recht van belanghebbenden Erfbelastingscan.NL

42 Speelmogelijkheden -Gebruik vrijstelling kleinkinderen? -Partner mede erfgenaam of alleen (vrucht) gebruik van nalatenschap? -Is rentekeuze nog mogelijk? -Huwelijkse voorwaarden nog actueel? -Schenkingsplan aanwezig? Erfbelastingscan.NL

43 Vragen ? Erfbelastingscan.NL

44 Vragen morgen: info@erfbelastingscan.nl Erfbelastingscan.NL

45 Het einde komt altijd onverwacht Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld Erfbelastingscan.NL

46 Eigen vermogen en AWBZ

47 Erfbelastingscan.NL Maximale eigen bijdrage 2013 Hoge eigen bijdrage: Eur 2.189,20 per maand Lage eigen bijdrage: Eur 797,80 per maand Eigen vermogen en AWBZ

48 Erfbelastingscan.NL Tot en met 2012 Alleen gebaseerd op inkomen Vanaf 2013 Gebaseerd op inkomen en vermogen Eigen vermogen en AWBZ

49 Erfbelastingscan.NL Bijdrage op basis van inkomen: (globaal) Fiscaal inkomen minus inkomstenbelasting minus bedrag voor ziektekostenverzekering Minus zakgeld (ca. 4.000 @ Eur 6.000) => Te betalen eigen bijdrage AWBZ Eigen vermogen en AWBZ

50 Erfbelastingscan.NL Extra bijdrage op basis van vermogen -Vermogen waarover inkomstenbelasting betaald wordt in de fiscale box 3 -Vermogen van twee jaar terug (bijdrage 2013 is gebaseerd op vermogen per 1 januari 2011) Extra eigen bijdrage is 8% van dit vermogen Eigen vermogen en AWBZ

51 Erfbelastingscan.NL Aspecten bij dit vermogen -eigen woning (vrij, tenzij) -boedelschulden / vruchtgebruik (belast) -belastingvrije vermogen (Eur 21.139) -Extra belastingvrij vermogen; afhankelijk van pensioenhoogte (Eur 0; Eur 13.992; eur 27.984) -Alleen betrekking op box 3 Eigen vermogen en AWBZ

52 De AWBZ komt ook onverwacht Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld Erfbelastingscan.NL

53


Download ppt "Erfbelasting Erfbelastingscan.NL. Programma voorstellen wanneer, waarover en wie geen testament wel testament vrijstellingen tarieven aandachtspunten."

Verwante presentaties


Ads door Google