De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themadag Pensioenen en belastingen Marcel Piket Hoofdredacteur FiscAlert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themadag Pensioenen en belastingen Marcel Piket Hoofdredacteur FiscAlert."— Transcript van de presentatie:

1 Themadag Pensioenen en belastingen Marcel Piket Hoofdredacteur FiscAlert

2 Onderwerpen •Inkomstenbelasting –voorlopige aanslag/teruggaaf –fiscaal partner –aangifte 2012 •WOZ-waarde •AOW •Vermogenstoets •Overlijden •Middeling •Hypotheek aflossen •Familiebank

3 Inkomstenbelasting voorlopige aanslag/teruggaaf •Aanvragen lijkt op aangifte doen •Geen rentevergoeding Belastingdienst bij teruggaaf •Automatisch ontvangen? Controleren!

4 Inkomstenbelasting fiscaal partner •Gehuwden en geregistreerd partners •Samenwonenden mits op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en voldaan is aan één van de volgende voorwaarden: –Notarieel samenlevingscontract –Samen een kind –Kind partner erkend –Minderjarig kind van een van beide ingeschreven op uw adres –Samen eigenaar woning –Partner aangemeld bij pensioenfonds –Vorig jaar fiscaal partners

5 Inkomstenbelasting aangifte 2012 •Elektronisch! •Vooraf ingevuld •Controleren •Corrigeren •Aanvullen •Doe ook aangifte als u een brief heeft gehad dat u daartoe niet verplicht bent!

6 programma bepaalt of u fiscaal partner bent

7 •doe beiden aangifte •doe samen aangifte

8 •invullen bij de juiste persoon •AOW/(pre)pensioen niet bij loon

9 •drempel € 2.900 (€ 5.800 fiscaal partners) •vermogen < vrijstelling? aftrek heeft geen zin •vermogen > dan vrijstelling? los af

10 •vergeet geen aftrekpost •bijv. ziektekosten: 40% of 113% extra aftrek (bij laag inkomen), TSZ-regeling

11

12 •verdeel optimaal •aanslaggrens € 45 •65-plus? let op benutten ouderenkorting

13 Check ouderenkorting: • ‘Overzicht’ • Click op ‘Af: heffingskortingen’

14 DigiD Gebruikersnaam en wachtwoord invullen (aanvragen kan via https://digid.nl/aanvragen) https://digid.nl/aanvragen LET OP: Partners hebben beide gebruikersnaam en wachtwoord nodig! IV Na inloggen, ondertekenen en verzenden. III III

15 Iets vergeten? •Corrigeer uw aangifte en dien opnieuw in •Opnieuw indienen mag dit jaar voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 (ook als u al een definitieve aanslag heeft gehad)

16 WOZ-waarde •Bezwaartermijn 6 weken •Bekijk taxatierapport gemeente •Schat zelf de vrije verkoopwaarde: –omgevingsfactoren –onderhoudsstaat –plus- en minpunten t.o.v. referentiepanden

17 AOW •AOW-ingangsdatum (calculator op www.fiscalert.nl) www.fiscalert.nl •VUT/prepensioen op 1-1-2013? Soms compensatie •Alleenstaanden die vanaf 2015 gaan samenwonen met kind krijgen minder AOW •Partnertoeslag verdwijnt

18 AOW partnertoeslag •Geen partnertoeslag als: –oudste geboren is in of na 1950 –vanaf 1 juli 2014: gezamenlijk inkomen excl. AOW > € 50.000 bruto (overgangsregeling) •Minder partnertoeslag als: –jongste eigen komen heeft –gezamenlijk inkomen > € 2.570,88 bruto per maand (incl. AOW)

19 ‘Vermogenstoets’ •Toeslagen •AWBZ en WMO (verpleeghuis, thuiszorg etc.) •Compensatieregeling AOW

20 ‘Vermogenstoets’ welk vermogen? •Compensatieregeling AOW: box 3 – vrijstelling •Huurtoeslag: box 3 – vrijstelling – ouderentoeslag •Zorgtoeslag: box 3 – vrijstelling – ouderentoeslag – € 80.000 •AWBZ/WMO: 12% van (box 3 – vrijstelling – ouderentoeslag)

21 Vermogenstoets welk vermogen niet? •Eigen woning (3 situaties): –als u of uw fiscaal partner daar woont –tot twee jaar na opname in verpleeghuis –tot drie jaar na verhuizing mits te koop •Kapitaalverzekering eigen woning •Vermogen in BV •Bankrekeningen onderneming

22 Vermogenstoets maatregelen •Hypotheek aflossen •Storting op kapitaalverzekering •Banksparen voor pensioen/hypotheek •Schenken (kan op papier) •Testament aanpassen

23 Vermogenstoets let op •Peiljaar AWBZ/WMO twee jaar terug! •Maatregelen nu werken voor eigen bijdrage AWBZ/WMO in 2016!

24 Overlijden •Pas op voor schulden overledene •Beneficiair aanvaarden/verwerpen •Aangifte erfbelasting •Aangifte inkomstenbelasting

25 Overlijden aangifte erfbelasting •Niet vergoede uitvaartkosten aftrekbaar voor erfbelasting •Openstaande rekeningen aftrekbaar voor erfbelasting

26 Overlijden aangifte inkomstenbelasting •erfbelasting is schuld box 3 in aangifte inkomstenbelasting •langstlevende moet in de regel aangifte doen alsof erfdeel kinderen nog van haar is

27 Middeling •Extra belastingteruggaaf •Over gemiddeld inkomen van 3 jaren •Bij wisselend inkomen •Drempel € 545 •Berekenen op www.fiscalert.nlwww.fiscalert.nl •Aanvragen binnen 36 maanden en 6 weken na laatste aanslag over te middelen jaren

28 Hypotheek aflossen •Basis afweging: aflossen indien netto rentelasten hoger zijn dan netto renteopbrengsten •Voorbeeld beter aflossen: –Obligaties en liquiditeiten leveren per jaar 3% bruto op en netto 1,8% –Hypotheek kost netto 2,8% •www.fiscalert.nl: Calculator Hypotheek Aflossenwww.fiscalert.nl

29 Familiebank •Meer rente op uw spaargeld •Bijv. oversluiten bestaande hypotheek van kind •De fiscus betaalt mee: uw kind kan de rente aftrekken •Let op: als een op 1 januari 2013 bestaande lening wordt overgesloten geldt hiervoor geen annuïtaire aflossingsplicht.

30 Meer tips? •Maandelijks in het tijdschrift FiscAlert •Wekelijks in de nieuwsbrief •Elke dag op www.fiscalert.nlwww.fiscalert.nl •Informatie en advies, telefonisch en per e- mail van de Adviesservice voor abonnees


Download ppt "Themadag Pensioenen en belastingen Marcel Piket Hoofdredacteur FiscAlert."

Verwante presentaties


Ads door Google