De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diana Verschuren Alfred Hamelink Pensioenconsulenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diana Verschuren Alfred Hamelink Pensioenconsulenten."— Transcript van de presentatie:

1 Diana Verschuren Alfred Hamelink Pensioenconsulenten

2 Agenda •Pensioen in Nederland •Pensioen bij PME •Keuzemogelijkheden •Pensioen voor nabestaanden •PME financieel •Verdere informatie

3 Ouderdomspensioen Franchise Pensioen gevend salaris Pensioen grondslag OUDERDOMSPENSIOEN AOW 65 ???

4 Maximale AOW bedragen per 1-2-2014 Alleenstaande: € 14.034 bruto/jaar = netto € 1040 per maand Gehuwde/met partner: € 9.716 bruto / jaar = netto € 719 per maand Geboren vòòr 1950: toeslag jongere partner € 9.414 bruto/jaar = netto € 596 per maand

5 AOW startmaand Tot 1-4-2012: 131 Vanaf 1-4-2012: 131 AOW dag van de 65 e verjaardag

6 Wettelijke ingangsdatum AOW 1947 65 jaar 1-1948 t/m 11-1948 65 jaar en 1 maand 12-1948 t/m 10-194965 jaar en 2 maanden 11-1949 t/m 9-195065 jaar en 3 maanden 10-1950 t/m 7-195165 jaar en 5 maanden 8-1951 t/m 5-195265 jaar en 7 maanden 6-1952 t/m 3-1953 65 jaar en 9 maanden 4-1953 t/m 12-195366 jaar 1-1954 t/m 9-195466 jaar en 3 maanden 10-1954 t/m 6-195566 jaar en 6 maanden 7-1955 t/m 3-1956 66 jaar en 9 maanden 4-1956 t/m 12-195667 jaar Vanaf 1957 gekoppeld aan levensverwachting

7 Regeerakkoord ingangsdatum AOW 1947 65 jaar 1-1948 t/m 11-1948 65 jaar en 1 maand 12-1948 t/m 10-194965 jaar en 2 maanden 11-1949 t/m 9-195065 jaar en 3 maanden 10-1950 t/m 6-195165 jaar en 6 maanden 7-1951 t/m 3-195265 jaar en 9 maanden 4-1952 t/m 12-1952 66 jaar 1-1953 t/m 8-195366 jaar en 4 maanden 9-1953 t/m 4-195466 jaar en 8 maanden 5-1954 en laterVANAF 67 jaar

8 Pensioenregeling PME Basisregeling:  Ouderdomspensioen  Partnerpensioen  Wezenpensioen

9 PME pensioen Werken tot 65 jaar AOW Ouderdomspensioen

10 PME pensioen •Dit kunt u ervan maken… * = AOW kompensatie Werken tot 63 jaar (voorbeeld) vervroegd pensioen AOW ouderdomspensioen *

11 Keuzemogelijkheden •Vervroeging pensioendatum vanaf 55 jaar •Met of zonder AOW kompensatie •Uitstel pensioendatum tot 70 jaar •Deeltijdpensionering (55/69) •Uitruil met partnerpensioen •Hoog-laag en laag-hoog vanaf 65 jaar

12 Uitruil Werken Naar voren gehaald pensioen AOW Ouderdomspensioen 65 Vervroegd pensioen Vervroegd pensioen Ouderdomspensioen met 70% partnerpensioen zonder partnerpensioen

13 Hoog - Laag Werken Naar voren gehaald pensioen AOW Ouderdomspensioen 65 Vervroegd pensioen Ouderdomspensioen 68/71/74 jaar

14 Laag - Hoog Werken Naar voren gehaald pensioen AOW Ouderdomspensioen 65 Vervroegd pensioen Ouderdomspensioen 68/71/74 jaar

15 PME Partnerpensioen ANW (-hiaat) Wezenpensioen 65+ AOW Partner- en wezenpensioen

16 PME Partnerpensioen •Overlijden vóór pensioendatum –Partnerpensioen verzekerd/ opgebouwd (= 70% van het te bereiken pensioen) •Pensioendatum –Keuze: wel of geen partnerpensioen

17 PME Partnerpensioen Indien voor pensioeningang : •Gehuwd •Geregistreerd partnerschap •Gezamenlijke huishouding (notariële akte)

18 Algemene Nabestaanden Wet (ANW) Uw partner voldoet aan één van de volgende voorwaarden: •Is geboren vòòr 1-1-1950 of •Is minimaal 45% arbeidsongeschikt of •Heeft kind ter verzorging jonger dan 18 jaar Bovendien: inkomsten van de partner worden gekort !

19 Voorbeeld inkomen nabestaande •Man met salaris € 35.000 •Vrouw geen eigen inkomen •Een kind jonger dan 18 jaar

20 Inkomen nabestaanden Wel ANWGeen ANW ANW18.300- Partnerpensioen pensioenfonds 5.000 Wezenpensioen pensioenfonds 1.000 Totaal inkomen nabestaanden 24.300 (69%) 6.000 (17%)

21 ANW-hiaat •ANW-hiaat = géén ANW-uitkering van de nederlandse overheid •Mogelijke oplossing: - ANW-hiaat-verzekering via uw werkgever, bank of verzekeraar

22 Nieuwe regeling 2015 •Ingangsleeftijd 67 jaar •Vervroeging mogelijk •Eén regeling PME/PMT? •Geen wijziging voor gepensioneerden •Voorwaardelijke indexatie blijft

23 Kerncijfers PME Totaal Deelnemers139.600 Gepensioneerden166.000 Ex-deelnemers341.500 Totaal647.100

24 Dekkingsgraad •Dekkingsgraad: verhouding tussen vermogen en verplichtingen • Vermogen x 100% (= dekkingsgraad) Verplichtingen •Dekkingsgraad < 104,3% is te laag

25 Kerncijfers PME X € 1 miljardBezitVerplicht.Dekkingsgraad 31-12-20072216135% 31-12-2008192188% 31-12-2012323499% 31-12-20133231104,3%

26 Oorzaak lage dekkingsgraad Vermogen: •Tegenvallers op financiële markten in 2008, 2009 en 2011 Verplichtingen: •We leven langer, vanaf 2008: -/- 7% •Dalende rente vanaf 2008: -/- 15%

27 Levensverwachting •In 2002 65-jarige man: 81,4 jaar •In 2012 65-jarige man: 86,0 jaar •Fonds rekende vanaf 65 met 14 á 15 jaar •Fonds past dus 4 á 5 jaar bij

28 VER- PLICH- TINGEN IN DE TOE- KOMST 5% rente 3% rente DG= 90% Effect rente op dekkingsgraad (voorbeeld) DG= 110% BEZIT VERPLICHTING HEDEN

29 Dekkingsgraden grote fondsen 2007 (voor de crisis) Eind 2008 Daling dekkingsgraad PME135%88%47% PMT141%85%56% ABP140%90%50% PFZW148%92%56%

30 PME herstelplan Herstelplan v.a. 2009: •Eind 2013: 104,3% (werkelijk: 103,8%) •Eind 2023: ± 115% •Einde ieder jaar evaluatie •Indien nodig aanvullende maatregelen

31 Herstel en indexatie •>Vereist 104,3% >Werkelijk 103,8% > 0,5% tekort •Pensioen 0,5% verlaagd per 1 april 2014 •Geen verlaging voor OCE en Canon •Dekkingsgraad tussen 105 en 115%: –50% van de stijging => indexatie of compensatie –50% => versterking vermogen PME •Dekkingsgraad > 115%: volledige indexatie

32 Informatie en vragen aan PME ? •Website www.metalektropensioen.nlwww.metalektropensioen.nl •Mijn PME •PME magazine •Nieuwsbrief per email •Servicedesk 020-6072200 •Pensioenconsulent Diana Verschuren  06 108 86 837  diana.verschuren@metalektro.nl •Algemeen: www.mijnpensioenoverzicht.nl

33 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Diana Verschuren Alfred Hamelink Pensioenconsulenten."

Verwante presentaties


Ads door Google