De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Pensioenbijeenkomst November 2009. 2 Pensioenbijeenkomsten November 2009. Welkom Pieter A. de Vries Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Pensioenbijeenkomst November 2009. 2 Pensioenbijeenkomsten November 2009. Welkom Pieter A. de Vries Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Pensioenbijeenkomst November 2009

2 2 Pensioenbijeenkomsten November 2009. Welkom Pieter A. de Vries Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem Communicatie Edwin van der Rol (Delta Lloyd)

3 3 Agenda - Info hoofdzaken pensioenregeling - (Financiële) status Pensioenfonds dekkingsgraad - Communicatie, wat mag/kan u verwachten - - Uitleg over UPO (Uniform Pensioen Overzicht) - Nieuwe website (Toelichting/uitleg) - Gelegenheid tot stellen vragen (ook tijdens)

4 4 Hoofdzaken Pensioenregeling 1.Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland 2.De oudedagsvoorziening 3.Waarover bouw je pensioen op? 4.Hoeveel bedraagt het pensioen? 5.Wordt dit pensioen aangepast aan de inflatie 6.Hoe bouw je dit pensioen op? 7.Voorbeeld berekening pensioen 8.Deelnemersbijdrage: de pensioenpremie

5 5 1. Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland  Onafhankelijk, valt ondertoezicht DNB en AFM  Contract met werkgever (uitvoeringsovereenkomst)  Contract met werknemer (Startbrief en Pensioenreglement)  Contract met herverzekeraar Delta Lloyd (Polisblad en UPO)  Trends in pensioenenland:  toezicht,  transparantie en communicatie.

6 6 2. De oudedagsvoorziening Drie pijlers Aanvullend pensioen privé: lijfrentes bij verzekeraars Collectief pensioen bij werkgever(s) Sociale zekerheid: AOW

7 7 2. De oudedagsvoorziening Wat is pensioen? Een periodieke uitkering bij: - Ouderdom - Overlijden - Arbeidsongeschiktheid (rechtstreeks via Syngenta voor inkomen boven WIA loongrens )

8 8 3. Waarover bouw je pensioen op? 1)Pensioengevend salaris:  12 x vaste maandsalaris (incl. vaste toeslagen) + VT.  Maximum € 150.000. 2)Pensioengrondslag: pensioengevend salaris min franchise (= deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd). 3)Franchise: jaarlijks door het bestuur vastgesteld: 2009 € 15.500,--

9 9 4. Hoeveel bedraagt het pensioen? a)Ouderdomspensioen: 1,75% van de pensioengrondslag per dienstjaar. b) Nabestaandenpensioen: 70% van ouderdomspensioen. c) Wezenpensioen: 20% van nabestaandenpensioen. per kind tot 18 jaar of studerend/invalide tot 27 jaar

10 10 5. Wordt dit pensioen aangepast aan inflatie? Indexering (= aanpassing aan inflatie) a)In actieve dienst: Onvoorwaardelijk, basis CPI, (alle huishuishoudens). b)Gepensioneerden en slapers: Voorwaardelijk met een max. van 3%, (voorzover middelen beschikbaar) basis CPI Afgeleid.

11 11 6a. Hoe bouw je pensioen op? 65 pensioenopbouw per jaar indexatie Euro Datum in dienst dienstjaren Geïndexeerd middelloonstelsel

12 12 6b. Hoe bouw je pensioen op? 65 indexatie pensioenopbouw Euro Datum in dienst dienstjaren Geïndexeerd middelloonstelsel

13 13 6c. Hoe bouw je pensioen op? pensioenopbouw indexatie 2. Nieuwe regeling 65 Euro Datum in dienst dienstjaren Geïndexeerd middelloonstelsel

14 14 7. Voorbeeld berekening pensioen Bruto maandsalaris: € 2.500. Pensioengevend salaris: 13 x 2.500 = € 32.500. Pensioengrondslag = € 32.500 min € 15.500 = € 17.000. Aangroei ouderdomspensioen in 2009 = € 17.000 x 1,75% = € 297,50 bruto per jaar. (ingaande 65 jaar tot overlijden). Aangroei nabestaandenpensioen: 70% hiervan. + indexatie over reeds opgebouwde pensioenaanspraken

15 15 8. Berekening Pensioenpremie Pensioengevendsalaris€32.500 Premievrij €23.000 --------------------- € 9.500 Premie 7% € 665,00 € 665,00 per jaar = € 55,42 bruto per maand www.syngenta.enmijnpensioen.nl

16 16 Prepensioen situatie ná 01.01.2005. * Geen nieuwe deelnemers meer. * reeds deelnemer en ouder dan 55 jaar: - blijft opbouwen en gaat op 62 jaar met prepensioen * reeds deelnemer en jonger dan 55 jaar: 1. - opbouw is gestopt. - opgebouwd prepensioen is premievrij gemaakt. - er was keuze uitgesteld prepensioen of over naar levensloop - uitgesteld pensioen: voorwaardelijk geïndexeerd als slaper - levensloop: staat op de spaarrekening Beslissen bij ingang op 62 jaar: korter werken of hoger inkomen.

17 17 Overige zaken pensioenregeling: 1. Toetredingsleeftijd 21 jaar (voor nieuwe deelnemers) 2. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 3. Uitruil van partner- in ouderdomspensioen 4. Uitruil van ouderdoms- in partnerpensioen 5. Hoog-laag ouderdomspensioen 6. Delta Lloyd: Pensioenopgave, idem UPO 7. Delta Lloyd: A-factor opgave

18 18 Financiële status Pensioenfonds en dekkingsgraad Onderscheid tussen Verzekerde Pensioenen – Indexatiepot 1) Verzekerde pensioenen, 100% garantiecontract DL 2) Beleggingen 80% vastrentende waarden, 20% aandelen 3) Omvang 31.12.2008 in miljoen € - Beleggingen/Garantie contract € 92. - VVP € 92 mio. (Seeds + Crop) 5) Dekkingsgraad schommelt thans rond de 99 á 100% 6) Indexatiepot beschikbaar van € 12,5 (bestemd voor indexatie gepensioneerden/slapers)

19 19 Verwachte ontwikkelingen 1. Contract DL loopt tot 31.12.2009. - waarderingen op markt waarde, lagere rentestand - gemiddelde leeftijd neemt toe (langlevenrisico) - kosten voor garantie zullen toenemen Per saldo hogere pensioenkosten 2. Toezicht van DNB en AFM neemt verder toe 3. Vereist toename deskundigheid bestuursleden 4. Flexibilisering, uitstel of vervroegen pensioeningang 5. Indexatielabel (Muntjessymbool)

20 20 Informatie vanuit Pensioenfonds

21 21 Voorlichting Informatiebronnen: Startbrief Pensioenreglement Uniform Pensioen Overzicht  Jaarlijks een overzicht van uw pensioen  Eenduidigheid, vergelijkbaarheid en optelbaarheid  Beter inzicht in uw eigen pensioensituatie  Verzending in september en oktober Website en E-pensioen

22 22 Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Website: http://www.syngenta.enmijnpensioen.nl/ UPO-filmpje op www.deltalloyd.nl/upowww.deltalloyd.nl/upo

23 23 E-Pensioen en nieuwe website E-Pensioen

24 24 E-Pensioen Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste mensen: Geen inzicht in hun pensioensituatie hebben Wél willen weten wat hun pensioensituatie is Eerder dan hun 65e willen stoppen met werken Wat extra’s willen hebben voor leuke dingen als ze met pensioen gaan Nu al een pensioentekort hebben als ze op hun 65e met pensioen gaan. Met E-pensioen weet u WEL hoe uw pensioen er voor staat!

25 25 E-Pensioen Wat vindt u op de website van E-Pensioen: - Uw privé gegevens, Verzekerden, geboortedatum. - Wat er voor u verzekerd is, soort pensioen en bedragen. - Uitkeringen bij overlijden. - Polissen (bij Delta Lloyd).

26 26 Overige communicatiemiddelen. - Website: Syngenta.enmijnpensioen.nl - Pensioenregister 2011 - Vragen over uw pensioen: * Yvonne Bloem Salarisadministratie Enkhuizen telf 0228-366435, e-mail yvonne.bloem@syngenta.com of * Client Service Desk Delta Lloyd: 020 – 594 8100 Bereikbaar van 08:30 uur tot 17:30 uur

27 27 Pensioen bijeenkomst Nov. 2009. Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "1 Pensioenbijeenkomst November 2009. 2 Pensioenbijeenkomsten November 2009. Welkom Pieter A. de Vries Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google