De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenbijeenkomst November 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenbijeenkomst November 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenbijeenkomst November 2009

2 Pensioenbijeenkomsten November 2009.
Welkom Pieter A. de Vries Syngenta Pensioenregeling Yvonne Bloem Communicatie Edwin van der Rol (Delta Lloyd)

3 Agenda - Info hoofdzaken pensioenregeling - (Financiële) status Pensioenfonds dekkingsgraad - Communicatie, wat mag/kan u verwachten Uitleg over UPO (Uniform Pensioen Overzicht) - Nieuwe website (Toelichting/uitleg) - Gelegenheid tot stellen vragen (ook tijdens)

4 Hoofdzaken Pensioenregeling
Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland De oudedagsvoorziening Waarover bouw je pensioen op? Hoeveel bedraagt het pensioen? Wordt dit pensioen aangepast aan de inflatie Hoe bouw je dit pensioen op? Voorbeeld berekening pensioen Deelnemersbijdrage: de pensioenpremie

5 1. Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland
Onafhankelijk, valt ondertoezicht DNB en AFM Contract met werkgever (uitvoeringsovereenkomst) Contract met werknemer (Startbrief en Pensioenreglement) Contract met herverzekeraar Delta Lloyd (Polisblad en UPO) Trends in pensioenenland: toezicht, transparantie en communicatie.

6 2. De oudedagsvoorziening
Drie pijlers Aanvullend pensioen privé: lijfrentes bij verzekeraars Collectief pensioen bij werkgever(s) Sociale zekerheid: AOW

7 2. De oudedagsvoorziening
Wat is pensioen? Een periodieke uitkering bij: Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid (rechtstreeks via Syngenta voor inkomen boven WIA loongrens )

8 3. Waarover bouw je pensioen op?
Pensioengevend salaris: 12 x vaste maandsalaris (incl. vaste toeslagen) + VT. Maximum € 2) Pensioengrondslag: pensioengevend salaris min franchise (= deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd). 3) Franchise: jaarlijks door het bestuur vastgesteld: € ,--

9 4. Hoeveel bedraagt het pensioen?
a) Ouderdomspensioen: 1,75% van de pensioengrondslag per dienstjaar. b) Nabestaandenpensioen: 70% van ouderdomspensioen. c) Wezenpensioen: 20% van nabestaandenpensioen. per kind tot 18 jaar of studerend/invalide tot 27 jaar

10 5. Wordt dit pensioen aangepast aan inflatie?
Indexering (= aanpassing aan inflatie) In actieve dienst: Onvoorwaardelijk, basis CPI, (alle huishuishoudens). Gepensioneerden en slapers: Voorwaardelijk met een max. van 3%, (voorzover middelen beschikbaar) basis CPI Afgeleid.

11 6a. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel Euro indexatie pensioenopbouw per jaar dienstjaren 65 Datum in dienst

12 6b. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel Euro indexatie pensioenopbouw dienstjaren 65 Datum in dienst

13 6c. Hoe bouw je pensioen op?
Geïndexeerd middelloonstelsel indexatie pensioenopbouw Euro 2. Nieuwe regeling Datum in dienst dienstjaren 65

14 7. Voorbeeld berekening pensioen
Bruto maandsalaris: € Pensioengevend salaris: 13 x = € Pensioengrondslag = € min € = € Aangroei ouderdomspensioen in 2009 = € x 1,75% = € 297,50 bruto per jaar. (ingaande 65 jaar tot overlijden). Aangroei nabestaandenpensioen: 70% hiervan. + indexatie over reeds opgebouwde pensioenaanspraken

15 8. Berekening Pensioenpremie
Pensioengevendsalaris € Premievrij € Premie 7% € 665,00 € 665,00 per jaar = € 55,42 bruto per maand

16 Prepensioen situatie ná 01.01.2005.
* Geen nieuwe deelnemers meer. * reeds deelnemer en ouder dan 55 jaar: - blijft opbouwen en gaat op 62 jaar met prepensioen * reeds deelnemer en jonger dan 55 jaar: - opbouw is gestopt. - opgebouwd prepensioen is premievrij gemaakt. - er was keuze uitgesteld prepensioen of over naar levensloop - uitgesteld pensioen: voorwaardelijk geïndexeerd als slaper - levensloop: staat op de spaarrekening Beslissen bij ingang op 62 jaar: korter werken of hoger inkomen.

17 Overige zaken pensioenregeling:
1. Toetredingsleeftijd 21 jaar (voor nieuwe deelnemers) 2. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 3. Uitruil van partner- in ouderdomspensioen 4. Uitruil van ouderdoms- in partnerpensioen 5. Hoog-laag ouderdomspensioen 6. Delta Lloyd: Pensioenopgave, idem UPO 7. Delta Lloyd: A-factor opgave

18 Financiële status Pensioenfonds en dekkingsgraad
Onderscheid tussen Verzekerde Pensioenen – Indexatiepot 1) Verzekerde pensioenen, 100% garantiecontract DL 2) Beleggingen 80% vastrentende waarden, 20% aandelen 3) Omvang in miljoen € - Beleggingen/Garantie contract € 92. - VVP € 92 mio. (Seeds + Crop) 5) Dekkingsgraad schommelt thans rond de 99 á 100% 6) Indexatiepot beschikbaar van € 12,5 (bestemd voor indexatie gepensioneerden/slapers)

19 Verwachte ontwikkelingen
1. Contract DL loopt tot - waarderingen op markt waarde, lagere rentestand - gemiddelde leeftijd neemt toe (langlevenrisico) - kosten voor garantie zullen toenemen Per saldo hogere pensioenkosten 2. Toezicht van DNB en AFM neemt verder toe 3. Vereist toename deskundigheid bestuursleden 4. Flexibilisering, uitstel of vervroegen pensioeningang 5. Indexatielabel (Muntjessymbool)

20 Informatie vanuit Pensioenfonds

21 Voorlichting Informatiebronnen: Startbrief Pensioenreglement Uniform Pensioen Overzicht Jaarlijks een overzicht van uw pensioen Eenduidigheid, vergelijkbaarheid en optelbaarheid Beter inzicht in uw eigen pensioensituatie Verzending in september en oktober Website en E-pensioen

22 Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Website: UPO-filmpje op

23 E-Pensioen en nieuwe website

24 E-Pensioen Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste mensen:
Geen inzicht in hun pensioensituatie hebben Wél willen weten wat hun pensioensituatie is Eerder dan hun 65e willen stoppen met werken Wat extra’s willen hebben voor leuke dingen als ze met pensioen gaan Nu al een pensioentekort hebben als ze op hun 65e met pensioen gaan. Met E-pensioen weet u WEL hoe uw pensioen er voor staat!

25 E-Pensioen Wat vindt u op de website van E-Pensioen: - Uw privé gegevens, Verzekerden, geboortedatum. - Wat er voor u verzekerd is, soort pensioen en bedragen. - Uitkeringen bij overlijden. - Polissen (bij Delta Lloyd).

26 Overige communicatiemiddelen.
- Website: Syngenta.enmijnpensioen.nl - Pensioenregister 2011 - Vragen over uw pensioen: * Yvonne Bloem Salarisadministratie Enkhuizen telf , of * Client Service Desk Delta Lloyd: 020 – Bereikbaar van 08:30 uur tot 17:30 uur

27 Pensioen bijeenkomst Nov. 2009.
Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Pensioenbijeenkomst November 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google