De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe is het opgebouwd Een eenvoudige uitleg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe is het opgebouwd Een eenvoudige uitleg"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe is het opgebouwd Een eenvoudige uitleg
Het Salaris Hoe is het opgebouwd Een eenvoudige uitleg

2 Inhoud Looncomponenten Basisinhoudingen De salarisberekening
Bijzondere tabel Loonheffing Vakantiegeld / Bonus (bruto naar netto)

3 Looncomponenten Looncomponenten
zijn alle onderdelen op je salarisstrook die nodig zijn voor de berekening van brutoloon naar nettoloon.

4 Welke basis looncomponenten
Bruto salaris Premie Sociale Verzekeringen (SV) Premie Zorgverzekeringswet (Zvw) Premie Loonheffing Nettoloon

5 Meer looncomponenten Verder kan o.a. worden toegevoegd: pensioenpremie
spaarloon reiskostenvergoeding personeelsvereniging auto van de zaak fietsplan enz.

6 Premie Sociale Verzekeringen
De sociale verzekeringen (sv) zijn verplichte verzekeringen voor iedereen die inkomsten heeft uit arbeid of vroegere arbeid. Met andere woorden, iedereen die een salaris of een uitkering krijgt is verplicht premies te betalen voor de sociale verzekeringen. Momenteel wordt alleen de ww-premie ingehouden onder de sociale verzekeringen.

7 Berekening SV-premie Om de premie voor de sociale verzekering te kunnen berekenen nemen we het brutoloon en halen hiervan de premie-vrije bedragen af. Het bedrag wat resteert heet het SV-loon. Op dit SV-loon wordt een franchise in mindering gebracht. Wat overblijft is de grondslag voor de berekening van de SV-premie.

8 Berekening SV-premie Premie-vrije bedragen zijn de looncomponenten waarover geen premies hoeven te worden ingehouden voor de sociale verzekeringen en/of loonheffing. Franchise is een bedrag per dag waarover iedereen is vrijgesteld voor de sociale verzekeringen. Een jaar heeft 261 loondagen (21,75 loondagen per maand).

9 Berekening SV-premie Stel iemand heeft een salaris van € 1500 bruto in de maand. Doet mee aan de spaarloonregeling voor het maximale bedrag van € 613 per jaar (€ 51,08 per maand) en heeft ook een werknemersbijdrage voor de pensioenverzekering van €41,92 per maand. Op het volgende scherm laten wij de premie-berekening zien voor de sociale verzekeringen.

10 Berekening SV-premie Bruto maandsalaris 1.500,00
Pensioen -/- 41,92 premievrij bedrag Spaarloon -/- 51,08 premievrij bedrag SV-loon 1.407,00 max € ,28 per jaar en € 3.751,44 per maand Franchise -/ ,00 21,75 x €60 Grondslag SV 102,00 Premie SV 3,85% 3,93 max € 94,19 (2007)

11 Zorgverzekeringswet Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de zorgverzeleringswet (Zvw). De premie voor deze verzekering in twee delen betaald. Het ene deel is de nominale premie en wordt door de verzekerde rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaald. Het tweede deel wordt ingehouden op het salaris en afgedragen aan de belastingdienst.

12 Zorgverzekeringswet Bij wet is bepaald dat iedere werknemer een bijdrage krijgt krijgt van zijn of haar werkgever als vergoeding voor de premie zorgverzekering. Deze bijdrage is gelijk aan de te betalen premie. Over deze vergoeding moet nog wel loonheffing worden betaald. De premie volksverzekering is vrij voor de sociale verzekeringen.

13 Berekening Zvw-premie
Bruto maandsalaris 1.500,00 Pensioen -/- 41,92 premievrij bedrag Spaarloon -/- 51,08 premievrij bedrag SV-loon 1.407,00 max € ,28 per jaar en € 3.751,44 per maand Premie SV 3,85% -/- 3,85 Grondslag ZVW 1.403,07 max € ,00 per jaar en € 2.551,91 per maand Premie Zvw 6,50% 91,20 max € 165,87 (2007)

14 Loonheffing Loonheffing is opgebouwd uit een viertal componenten die weer zijn verdeeld in vier schijven. Deze componenten zijn de volksverzekeringen (bestaande uit AOW, Anw en AWBZ) en de loonbelasting.

15 Berekening LH-premie Bruto maandsalaris 1.500,00
Pensioen -/- 41,92 premievrij bedrag Spaarloon -/- 51,08 premievrij bedrag SV-loon 1.407,00 Premie SV 3,85% -/- 3,85 Premie Zvw 6,50% 91,20 Grondslag LH 1.494,27 Fiscaal loon


Download ppt "Hoe is het opgebouwd Een eenvoudige uitleg"

Verwante presentaties


Ads door Google