De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensloopregeling. Inhoud •inleiding •levensloopregeling (algemeen) •inleg •van prepensioen naar levensloop •eerder stoppen met werken •spaartegoed •opname.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensloopregeling. Inhoud •inleiding •levensloopregeling (algemeen) •inleg •van prepensioen naar levensloop •eerder stoppen met werken •spaartegoed •opname."— Transcript van de presentatie:

1 Levensloopregeling

2 Inhoud •inleiding •levensloopregeling (algemeen) •inleg •van prepensioen naar levensloop •eerder stoppen met werken •spaartegoed •opname •ouderschapsverlof •levensloopregeling en spaarloon •mutaties binnen de levensloopregeling •LevensloopSparen (het product) •Tot slot

3 Inleiding (1) 2005 22% Nederland vergrijst 2040 43%

4 Inleiding (2) in de toekomst te weinig werkenden t.o.v. het aantal gepensioneerden fiscale facilitering van bestaande VUT- en prepensioen- regelingen wordt per 01-01-2006 beëindigd mogelijkheden creëren voor tussentijds langere verlof- perioden tijdens het werkzame leven levensloopregeling

5 Levensloopregeling (1) •regeling waarin werknemers kunnen sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren Wat is de levensloopregeling?

6 Levensloopregeling (2) •ingangsdatum 1 januari 2006 •de levensloopregeling kan worden gebruikt voor vormen van onbetaald verlof zoals: •zorgverlof •opfrisverlof (sabbatical) •verlof voor stervensbegeleiding •ouderschapsverlof •educatief verlof •eerder met pensioen gaan

7 educatief verlof Levensloopregeling (3) zorg verlof ouder schaps verlof zorgverlof opfris verlof stervens begeleiding eerder met pensioen opfris verlof educatief verlof opfris verlof zorg verlof opfris verlof de werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij/zij wil ouder schaps verlof educatief verlof

8 Levensloopregeling (4) Voor wie is de levensloopregeling bestemd? •voor alle werknemers die in Nederland werken •werknemers hebben het wettelijk recht om deel te nemen aan de levensloop- regeling (Wet Arbeid en Zorg) Let op: er is géén wettelijk recht op de opname van verlof *

9 Levensloopregeling (5) Wie beheren de gelden? •banken •verzekeraars •dochters van pensioenfondsen of pensioenuitvoeringsbedrijven de werknemer bepaalt zelf bij welke instelling hij/zij de levenslooprekening of -verzekering wil onderbrengen

10 Levensloopregeling (6) •sparen kan d.m.v. 3 spaarvormen: spaarrekening levensloopverzekering geblokkeerd effectendepot

11 Levensloopregeling (7) •bancair product •simpel, doorzichtig •geschikt voor zowel korte als lange termijn doelen spaarrekening

12 Levensloopregeling (8) •alleen geschikt voor lange termijn doelen •uitkering bij overlijden: maximaal het opgebouwde spaarsaldo (= waarde verzekering) •uitsluitend het leven van de werknemer mag verzekerd zijn levensloopverzekering

13 Inleg: algemeen VUT- en prepensioenregelingen blijven gehandhaafd (geen inleg in levensloopregeling) werknemer 01-01-1950 levensloopregeling: jaarlijkse inleg niet gelimiteerd anders dan door het maximale spaartegoed van 210% van het bruto jaarsalaris 01-01-1955 levensloopregeling: jaarlijkse inleg maximaal 12% van het bruto jaarsalaris geen loonbelasting betalen wel premie werknemersverzekeringen

14 •bestaande prepensioenafspraken mogen ingebracht worden •hiervoor geldt geen maximum van 12% •mag gebruikt worden om bestaande pensioenrechten te verbeteren Inleg opgebouwd prepensioen

15 Van prepensioen naar levensloop prepensioen pensioen 6265 ?? pensioen LLR pensioen

16 Eerder stoppen met werken leeftijd per 01-01-2006 maximaal haalbare inleg o.b.v. 12% p.j. benodigd rendement om 210% te halen <=44,5210%0,0% 45204%0,4% 46192%1,2% 47180%2,2% 48168%3,4% 49156%4,9% 50144%6,7% >=51210%0,0% 62 jaar met 70% bruto salaris

17 Spaartegoed: algemeen het maximale spaartegoed wordt bepaald op basis van het bruto jaarsalaris in het voorafgaande kalenderjaar 31-12-2005 bruto jaarsalaris spaartegoed max. 210% bruto jaarsalaris 31-12-200631-12-2007 bruto jaarsalaris

18 Spaartegoed: demotie / parttime •overschrijding 210% spaartegoed door demotie of parttime werken binnen 10 jaar voor de pensioendatum: •het enige gevolg is dat er geen stortingen meer mogen worden gedaan

19 Spaartegoed: fiscaal •spaartegoed valt fiscaal in box 1 BOX 1BOX 3 GEEN vermogens- rendementheffing spaartegoed is progressief belast

20 Opname: voorbeelden verlofvormduur van het verlof gewenst salaris maximaal sparen gedurende zorgverlof3 maanden100%2 jaar + 1 maand sabbatical1 jaar70%5 jaar + 10 maanden eerder stoppen met werken 3 jaar70%17 jaar + 6 maanden eerder stoppen met werken 2 jaar + 1 maand 100%17 jaar + 6 maanden

21 Opname: maximale bedragen € 2.000 max. € 2.000 max. € 1.200 werk- gever € 800 junjulaug werkenverlof

22 Opname: spaartegoed beheerder werkgever werknemer de saldobeheerder maakt het BRUTO- tegoed (periodiek) over naar de werkgever omdat er nog loonbelasting betaald moet worden de werkgever houdt de loonbelasting in de werkgever maakt het NETTO-tegoed (periodiek) over naar de werknemer

23 Opname: levensloopverlofkorting •€ 183,-- per deelnemersjaar (geïndexeerd) •alleen bij opname voor: •verlof •eerder stoppen met werken •bereiken 65-jarige leeftijd •niet van toepassing bij: •inbreng spaartegoed in pensioenregeling bereken de levensloopverlofkorting jaren index

24 •dringend behoefte aan bv. zorgverlof, maar tegoed is onvoldoende: •sluiten van een (aanvullende) lening is toegestaan •uitkeringen tijdens verlofperiode vanuit aangevuld tegoed zijn belastbaar •na verlofperiode lening plus rente terugbetalen d.m.v. periodieke stortingen vanuit brutoloon •betaalde rente is NIET fiscaal aftrekbaar Opname: kredietfaciliteit

25 Ouderschapsverlof •fiscaal voordeel d.m.v. extra heffingskorting bij deelname aan levensloopregeling 50% van het voor de werknemer geldende bruto wettelijk minimumloon per opgenomen verlofdag (± € 625,-- per maand bij voltijd ouderschapsverlof) Aan 2 eisen voldoen in kalenderjaar: •gebruik maken van ouderschaps- verlof (maximaal 13 weken per kind) •deelname aan de levensloopregeling d.m.v. een storting de ouderschapsverlofkorting is nooit hoger dan het verschil tussen het belastbare loon van het vorige jaar en het belastbare loon van dit jaar

26 Pensioenopbouw tijdens verlof •hangt volledig af van de pensioenregeling van de werknemer •fiscaal geen belemmeringen om opbouw voort te zetten

27 Levensloopregeling en Spaarloon •spaarloon blijft in huidige vorm bestaan, echter… werknemer moet jaarlijks kiezen deelname aan levensloopregeling deelname aan spaarloonregeling OF

28 verlaagt de grondslag voor werknemersverzekeringen NIET verlaagt de grondslag voor werknemersverzekeringen WEL WEL premieheffing werknemers- verzekeringen GEEN premieheffing werk- nemersverzekeringen geen beperkende termijn voor opname anders dan 65-jarige leeftijd blokkeringstermijn 4 jaar alleen opname voor onbetaald verlof of verbetering pensioen- rechten tijdens blokkeringstermijn alleen opname voor bepaalde doelen altijd fiscaal afrekenen (omkeerregel) na 4 jaar vrij opneembaar (bruto = netto) LevensloopSpaarloon maximaal 12% v.h. bruto- jaarsalaris maximaal € 613,--

29 Levensloopregeling of Spaarloon? •tussentijds verlof •eerder stoppen met werken •meer inleg mogelijk •meer belastingvoordeel •inleg komt na 4 jaar vrij in geld ! •premiebetaling (aanvullende) pensioenvoorzieningen •sparen voor aankoop eigen woning •meer voordelen bij kleine bestedings- ruimte (€ 613,--) Levensloop Spaarloon

30 Met pensioen en spaartegoed over pensioendatum uitkering restant-spaartegoed als bedrag ineens; belast als loon uit vroegere dienstbetrekking, rekening houdend met opgebouwde levensloopverlofkorting spaartegoed wordt ingebracht in ouderdomspensioen binnen het kader van de Wet Inkomstenbelasting 1964 geen levensloopverlofkorting!

31 Andere werkgever of ontslag stortingen of opnames andere werkgever geen werknemer stortingen of opnames ontslag 2 opties: - saldo blijft staan - uitkering ineens

32 Mutaties •niet voldoen aan de voorwaarden, afkoop of vervreemding •aanvaarding nieuwe dienstbetrekking •omzetten in een aanspraak op pensioen gehele aanspraak wordt als loon beschouwd: progressief belast fiscaal geruisloze inbreng binnen de daarvoor gestelde grenzen fiscaal geruisloos

33 Overlijden Fiscale behandeling spaarsaldo: •uitkering ineens •erfgenamen hebben twee keuzes: •aangifte overleden werknemer als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking •eigen aangifte loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander

34 Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Uw Wens…… Maakt ons Advies OVERIGPENSIOEN pensioentekort eerder stoppen met werken VERLOF (LLR) korte termijn verlof eerder stoppen met werken

35 Tot slot •de levensloopregeling maakt deel uit van de grote veranderingen in het sociale bestel •meer dan ooit zijn goede financiële adviezen noodzakelijk •succes!


Download ppt "Levensloopregeling. Inhoud •inleiding •levensloopregeling (algemeen) •inleg •van prepensioen naar levensloop •eerder stoppen met werken •spaartegoed •opname."

Verwante presentaties


Ads door Google