De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSONENVERZEKERING SANDER BROSENS 3 FIVE De levensverzekering (Deel 3)

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSONENVERZEKERING SANDER BROSENS 3 FIVE De levensverzekering (Deel 3)"— Transcript van de presentatie:

1 PERSONENVERZEKERING SANDER BROSENS 3 FIVE De levensverzekering (Deel 3)

2 Inhoudstabel  De afkoop  De reductie  De omvorming  Het voorschot  De wederinwerkingstelling

3 De afkoop

4 Afkoop  Polis Ergo  Art. 8  Opzegging door verzekeringnemer  Betaling afkoopwaarde door verzekeraar  Datum aanvraag  bepaling AW  Recht om de overeenkomst op elk ogenblik af te kopen  Art. 114 WLVO  Aanvraag  Gedateerde en ondergetekende brief  Kopie identiteitskaart

5 Afkoop  Inleveren van verzekeringsovereenkomst  Datum ondertekening kwijtschrift voor afkoop voor akkoord = uitwerking van de afkoop  Opvragen van volledige afkoop = einde overeenkomst  Opvragen gedeeltelijke afkoop  Verder zetten van overeenkomst, maar …  Minder intresten  Minder kapitalen

6 Afkoop  Afkoopwaarde (AW) = Theoretische Afkoopwaarde (TAW) – Afkoopvergoeding (AV)  Afkoopvergoeding  5 % van theoretische afkoopwaarde  1 % van theoretische afkoopwaarde * aantal jaren tot einddatum  Kleinste van de 2 = afkoopvergoeding  Minimum € 75,00

7 Afkoop  45 jaar  Theoretische afkoopwaarde = € 7 000  5 % van theoretische afkoopwaarde = € 350  1 % van theoretische afkoopwaarde * aantal jaren = € 70 * 20 = € 1 400  Minimum = € 350 (minstens € 75)  Afkoopwaarde = € 7 000 - € 350 = € 6 650  de afkoopvergoeding is het minimum van de 2 : dus € 350

8 Aanvraag tot afkoop

9 Afkoopopdracht

10 Reductie

11  Recht op reductie  Art. 114 WLVO  Behalve voor tijdelijke verzekeringen  Niet betaling van premie = stopzetting overeenkomst  Stoppen met betalen van premies  Verzekeraar verwittigt verzekeringsnemer  Eventuele aanvullende waarborgen  stopzetten  Reduceren van verzekerd bedrag  Verzekerd voor bepaalde waarborgen  Afhankelijk van reeds aangelegde reserves  Geen rekening houdend met verdere premiebetaling

12 Reductie  Reductiewaarde = tot dan opgebouwde reserves  Afkoop  Reductiewaarde onder bepaald bedrag (vastgesteld in overeenkomst)  Administratieve kosten > afkoopwaarde  Recht op vernietiging door verzekeraar  Uitzondering : hevig verzet  Aanvraag  Gedateerde en ondergetekende brief  Uitwerking op datum van aanvraag

13 Reductie  € 50 / maand sparen  Einddatum : 65 jaar  Kapitaal bij overlijden : € 15 000  Kapitaal bij leven (65) : € 30 000  Stoppen, maar niet afkopen  DUS reductie  Aangepaste polis  Geen rekening houdend meer met de toekomstige € 50 / maand  Reductiewaarde verschilt per persoon

14 Omvorming

15  Niet-betaling van de premie  Kennisgeving door verzekeraar aan verzekeringsnemer  Bepaalde termijn verzekerd aan oorspronkelijke bedragen  Geld op = einde overeenkomst  Geen uitkering op einddatum  Uitzonderlijk toegepast  Reserves te klein om reductiewaarde te berekenen  Zeer snel na starten al terug stoppen  Afkoopwaarde negatief  Reductiewaarde te klein

16 Omvorming  € 50 / maand  65 jaar : € 30 000  Overlijden : € 15 000  Klant stopt  Reserves = € 150  Geen mogelijkheid tot reduceren (te klein)  Geen mogelijkheid tot afkopen (te veel kosten)  Gevolg  Verzekerd blijven aan oorspronkelijke bedragen  Geld op  Einde overeenkomst  Geen uitkering

17 Voorschot

18  Polis Ergo  Art. 11  Art. 116 WLVO  Voorschot  Max. afkoopwaarde  Beperkt tot kleinste kapitaal bij leven/overlijden  - eventuele wettelijke afhoudingen  Geen voorschot bij tijdelijke verzekeringen  Voorwaarden vastgelegd in Bijzondere Voorwaarden  Verzekering blijft doorlopen  ≠ afkoop!

19 Voorschot  Kostprijs  Rente waartegen premies worden gekapitaliseerd  Marge  Nuttig?  Wanneer u dringend geld nodig heeft  Slecht?  Doel van verzekering verdwijnt

20 Voorschot  Uitkering : € 200 000  Pensioenleeftijd : 65 jaar  Voorschot : max. € 120 000(betaalde premies + intresten)  Kostprijs  3,25 % (rente) + 0,50 % (marge)  € 4 500

21 Wederinwerkingstelling

22  Art. 115 WLVO  Na  Omzetting  Afkoop  Reductie  Termijn  Afkoop  < 3 maanden  Reductie / omzetting  < 3 jaar  Verlening mogelijk in onderling overleg

23 Wederinwerkingstelling  Reductie / omzetting  Premies aanpassen  Rekening houdend met TAW  Afkoop  Terugstorten van afkoopwaarde  Premies aanpassen  Rekening houdend met TAW  Kosten verzekeringnemer  Eventueel medisch onderzoek

24 Toepassingen

25 Oefening 1  K heeft UKMT en een 10/5 sinds 1985. Ga je deze omvormen tot een universal life polis?

26 Oplossing 1  Nee  Lang sparen = grote reserves  Eventuele oplossingen  Afkoop  Reductie

27 Oefening 2  L heeft een pensioenspaarverzekering en wil de polis afkopen. Kan dat? Gevolgen?

28 Oplossing 2  Ja  De gevolgen hiervan zijn dat de overeenkomst wordt stopgezet.  Daarnaast kan hij ook een gedeelte van de overeenkomst afkopen, waardoor de overeenkomst blijft lopen. Hierbij worden echter de verzekerde bedragen verlaagd.  Zie afkoop

29 Oefening 3  H heeft al 15 jaar een levensverzekering. Hij wil zijn spaargeld opvragen, de verzekeraar laat weten dat er geen reserve is. Kan dat?

30 Oplossing 3  Ja, dit kan  Men kan dit voorkomen door een bijkomende waarborg te onderteken, waardoor er gegarandeerd wordt dat er een aanvullend minimumkapitaal of minimum percentage zal uitgekeerd worden

31 Oefening 4  Mag een verzekeraar kosten aanrekenen als je geld opvraagt van je levensverzekering?

32 Oplossing 4  Ja, een verzekeraar kan hier een bepaalde kostprijs voor vragen die bestaat uit de rente waartegen de premies worden gekapitaliseerd plus een bijkomende marge.  Zie voorschot

33 Oefening 5  Mag een minderjarige zelf de begunstiging aanvaarden?

34 Oplossing 5  = er kunnen meerdere personen begunstigde zijn, maar men is machteloos zonder andermans akkoord.  Een minderjarig kind wordt vertegenwoordigt door de ouders, maar bij aanvaarding door begunstiging zijn ze niets zonder het kind zijn/haar akkoord.

35 Oefening 6  Kan een schuldeiser beslag laten leggen op een uitkering uit een levensverzekering?

36 Oplossing 6  De begunstiging kan enkel gedaan worden door de verzekeringnemer.  Niet :  Echtgenoot  Wettelijke vertegenwoordigers  Erfgenamen / rechthebbenden  Schuldeisers  Art. 106 § 1 WLVO

37 Oefening 7  B heeft zijn polis 3 maanden geleden stopgezet en heeft spijt. Kan B nog iets ondernemen?

38 Oplossing 7  Wanneer B binnen de 3 maanden nog een aangetekende en ondergetekende brief kan opsturen met kopie van zijn identiteitskaart. Dan kan de overeenkomst terug opgestart worden  Wanneer dit niet binnen de 3 maanden gebeurt, kan dit niet. Uitzondering is dat men door onderling overleg de termijn kan verleggen  Zie wederinwerkingstelling


Download ppt "PERSONENVERZEKERING SANDER BROSENS 3 FIVE De levensverzekering (Deel 3)"

Verwante presentaties


Ads door Google