De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

QUIZ Vakantie en verlof

Verwante presentaties


Presentatie over: "QUIZ Vakantie en verlof"— Transcript van de presentatie:

1 QUIZ Vakantie en verlof
Instructie voor de quizmaster en zijn/haar assistent: Leg eerst de bedoeling van de quiz uit: we gaan kijken wie er het meeste weet van (naam), het bedrijf waar jullie werken. Dat doen we met een quiz. Instrueer hoe de quiz gespeeld wordt. De vragen zijn zodanig opgesteld dat er steeds gekozen moet worden uit verschillende opties. In een kleinere groep (minder dan 10 deelnemers) kun je ieder voor zich laten spelen, en per vraag ieders score bijhouden. Is de groep groter, kun je ook in groepen laten spelen, en de score per groep bijhouden. Als je het geheel een dynamisch aanzien wil geven, kun je de individuen of groepen laten ‘rennen’ naar een bepaalde plek voor een bepaald antwoord. Bijvoorbeeld: wie het eens is met a gaat links van mij staan, en wie denkt dat het antwoord b is gaat rechts van mij staan (en dan aanwijzen wat links en rechts is!) Realiseert u zich dat de assistent het in dat geval lastiger krijgt om de score bij te houden. Een variant kan een afvalrace zijn: als een grote groep ieder voor zich speelt, waarbij degenen die het goed hebben steeds mogen blijven staan. Nadeel van deze variant is dat de interesse van degenen die afvallen vaak ook meteen weg is, met alle rumoer van dien. Alleen doen als u denkt dat u dit in de hand kunt houden. Zorg voor een leuk prijsje op het eind.

2 VRAAG 1: Wat zijn verlofuren?
De uren dat er geen werk voor mij is Mijn vakantie De uren die ik vrij mag nemen Antwoord: c. Antwoord a is leegloop, dat is het risico van de werkgever. Antwoord b: verlofuren zijn méér dan alleen vakantie-uren, je hebt bv. ook zwangerschapsverlof, buitengewoon verlof, en spaarverlof.

3 VRAAG 2: Welk soort verlof bestaat niet?
Buitengewoon verlof Vakantieverlof Sportverlof Antwoord: c. Buitengewoon verlof is verlof voor huwelijk, overlijden van familieleden, verhuizing, jubilea e.d., zijn nauw omschreven in CAO artikel 42. Vakantieverlof is het verlof voor vrije dagen en vakantie. Sportverlof (ijsvrij, Oranje moet voetballen, de Olympische Spelen worden ‘s nachts uitgezonden…) bestaat niet, als je daar vrij voor nodig hebt gaat dat van je vakantieverlof af.

4 VRAAG 3: Welk soort verlof bestaat niet?
Vakbondsverlof Slecht weer-verlof Adoptieverlof Antwoord: b. Vakbondsverlof krijg je als je actief lid van de vakbond bent en je moet daarvoor tijdens je werk naar vergaderingen of cursussen. Er zit een maximum aan het verlof dat je daarvoor krijgt, zie de CAO artikel 47. Adoptieverlof kun je krijgen als je een of meer kinderen adopteert, ook daar zit een maximumtijd aan (CAO artikel 46).

5 VRAAG 4: In welk geval kun je kortdurend zorgverlof aanvragen?
Als je zelf ziek bent Als je kind erg ziek is en je hebt geen oppas kunnen regelen Als je je veel zorgen maakt Antwoord b. Kortdurend zorgverlof mag maximaal 2 weken per jaar worden toegekend, en is niet bedoeld voor calamiteiten maar voor als blijkt dat iemand voor wie jij de zorg hebt wat langer dan normaal je verzorging nodig heeft.

6 Uren voor buitengewoon verlof zijn per situatie vastgelegd in de CAO
VRAAG 5: Wat is waar? Uren voor buitengewoon verlof zijn per situatie vastgelegd in de CAO Je mag zelf uitmaken hoeveel uren je nodig hebt voor buitengewoon verlof, zonder dat het je verlofuren kost Antwoord a. Per geval: er staat vast hoeveel uur je krijgt voor bv. de begrafenis van een familielid of voor een verhuizing. Buitengewoon verlof gaat niet of van je verlofsaldo. Als je er zelf voor kiest dat je meer tijd nodig hebt, gaat die extra tijd natuurlijk wel af van je eigen verlofsaldo. In alle gevallen moet het verlof worden aangevraagd bij de leidinggevende, ook al heb je recht op buitengewoon verlof!

7 VRAAG 6: Als ik full-time werk heb ik (voorbeeld) 200 uren vakantie op jaarbasis. Wat is waar?
Als ik part-time werk voor 50%, heb ik ook 200 uren vakantieverlof op jaarbasis Als ik part-time werk voor 50%, heb ik ook 50% van 200 uren vakantieverlof op jaarbasis, dus 100 uren Antwoord b.

8 VRAAG 7: Stel: ik word langdurig ziek. Wat is waar?
Ook als ik ziek word bouw ik verlofuren op Ik bouw alleen verlofuren op over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode Antwoord b. Zie voor de exacte tekst de folder van AbvaKabo.

9 VRAAG 8: Collectief verlof. Wat is niet waar?
Collectief verlof is verplicht verlof voor alle werknemers Collectief verlof gaat niet af van je verlofsaldo Antwoord a. B klopt niet, collectief verlof gaat wel af van je verlofsaldo.

10 VRAAG 9: Verlof aanvragen. Wat is waar?
Je moet verlof altijd aanvragen bij je leidinggevende Je mag zelf bepalen wanneer je vrij neemt Antwoord a

11 VRAAG 10: Hoeveel vakantiedagen moet je per jaar minimaal opnemen?
15 20 Antwoord c, bij full-time dienstverband

12 VRAAG 11: Hoeveel procent van je werkuren mag je maximaal per jaar sparen voor spaarverlof?
Antwoord: a, is in full-time verband 167 uur. 10 15 20

13 Ja hoor. Nee, je spaarverlof kan nooit meer dan een jaar zijn.
VRAAG 12: Met mijn spaarverlof wil ik een wereldreis van anderhalf jaar gaan maken. Mag dat? Antwoord: b Ja hoor. Nee, je spaarverlof kan nooit meer dan een jaar zijn.


Download ppt "QUIZ Vakantie en verlof"

Verwante presentaties


Ads door Google