De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzekeringen, hypotheken en financieringen. Met een spaarloonregeling kunnen werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking belastingvrij een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzekeringen, hypotheken en financieringen. Met een spaarloonregeling kunnen werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking belastingvrij een."— Transcript van de presentatie:

1 Verzekeringen, hypotheken en financieringen

2 Met een spaarloonregeling kunnen werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking belastingvrij een deel van hun brutoloon sparen. De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.  Deelname aan de regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van uw werknemers.  Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.  De gespaarde bedragen moeten op een aparte spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.  De gespaarde bedragen moeten in de regel ten minste 4 jaar op de spaarrekening blijven staan.  Het is niet noodzakelijk dat driekwart van de werknemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de regeling. Of wordt voldaan aan de driekwarteis, moet u beoordelen aan de hand van de situatie op het moment dat de vrijstelling wordt toegepast. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met werknemers die doorgaans minder dan 8 uur per week of minder dan 1 maand per jaar werken.  Gebruikelijk is dat de bedragen op een aparte spaarrekening (spaarloonrekening) worden gestort bij een bankinstelling. Op deze spaarrekening mogen geen andere bedragen worden gestort. Verzekeringen, hypotheken en financieringen

3 Spaarloonregeling voor 1 dienstbetrekking Een werknemer kan slechts bij 1 werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij u wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende 2 voorwaarden: De werknemer is sinds 1 januari 2011 bij u in dienst. U past voor die werknemer sinds 1 januari 2011 de algemene heffingskorting toe. Als een werknemer na de 1e dag van het kalenderjaar bij u in dienst treedt, kan hij dus niet van uw spaarloonregeling gebruikmaken. Werkgever Eindheffing Bij de spaarloonregeling moet u als werkgever 25% eindheffing betalen over het spaarloon. Over het spaarloon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW te betalen. Boeking in de loonstaat Spaarloon mag in kolom 3 (loon in geld) van de loonstaat worden geboekt. Als u kiest voor boeking in kolom 3, moet u eenzelfde bedrag in kolom 7 (aftrekpost voor alle heffingen) boeken. U kunt er ook voor kiezen het spaarloon geheel buiten de loonstaat te laten. Het brutoloon in geld (kolom 3) is in dat geval het loon zonder dat daar het spaarloon bij is inbegrepen. Een toegestane besteding in de vorm van een vrijwillige pensioenbijdrage van de werknemer boekt u in kolom 7, net als een 'normale' bijdrage van de werknemer ter verwerving van pensioenrechten Verzekeringen, hypotheken en financieringen

4 Toegestane bestedingen bij een spaarloonregeling Gedurende de spaartermijn van ten minste 4 jaar mag de werknemer niet over de spaargelden beschikken. Dit is anders als het geld wordt opgenomen voor een beperkt aantal toegestane bestedingsdoeleinden. Het voortijdig opnemen van spaargelden in verband met een in de regeling toegestane besteding wordt ook wel deblokkeren genoemd. Voorwaarde voor alle deblokkeringen is dat de bestedingsdoeleinden zijn opgenomen in uw eigen spaarloonregeling. De spaarregeling mag voor de volgende bestedingen gebruikt worden:  aankoop eigen woning  bepaalde verzekeringspremies (waaronder lijfrente (3e pijler pensioen) en vrijwillige pensioenpremies  onbetaald verlof  start van een eigen onderneming  Studiekosten  kosten kinderopvang  kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure) of behalen van een ervaringscertificaat Verzekeringen, hypotheken en financieringen

5  Adato Advies zorgt voor administratieve afhandeling (aanvragen etc.)  Adato Advies zorgt voor informatie  Adato Advies beantwoordt vragen  Adato Advies zorgt voor het up-to-date houden van de regeling  Adato Advies fungeert als spil tussen de werkgever, werknemers en uitvoerder Verzekeringen, hypotheken en financieringen


Download ppt "Verzekeringen, hypotheken en financieringen. Met een spaarloonregeling kunnen werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking belastingvrij een."

Verwante presentaties


Ads door Google