De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De onderneming als boekhoudkundige entiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "De onderneming als boekhoudkundige entiteit"— Transcript van de presentatie:

1 De onderneming als boekhoudkundige entiteit

2 Principes van de boekhoudwetgeving
Aangepaste boekhouding Boekhouding aanpassen aan aard en omvang van activiteiten Boekhouding aanpassen aan bijzondere aard activiteiten of wettelijk statuut onderneming Boekhouding voeren van geconsolideerde gegevens

3 Indeling van de ondernemingen
Omschrijving van de categorieën Zeer kleine onderneming Eenmanszaak VOF Geen rechtspersoonlijkheid die Een jaaromzet hebben van < ,00 EUR (Excl. BTW) Kleine en middelgrote onderneming Andere dan kleine ondernemingen Gedurende 2 opeenvolgende jaren: 1 Niet meer dan één van volgende drempels overschrijden: Jaarlijks gem 50 personeelsleden - Jaaromzet ,00 EUR, excl. BTW Balanstotaal ,00 EUR 2 EN BOVENDIEN: Jaarlijks gem. niet meer dan 100 personeelsleden hebben Grote onderneming Alle andere ondernemingen Geen zeer kleine, kleine of middelgrote ondernemingen zijn

4 Wetsvoorschriften per categorie
Boekhouding van de zeer kleine onderneming Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, waarbij de verrichtingen ingeschreven worden in tenminste 3 dagboeken: Verkoopdagboek Aankoopdagboek Financieel dagboek  Vrijgesteld van het toepassen van een rekeningenstelsel  Vrijgesteld van het boeken op rekeningen  Wel eens per jaar een inventaris opstellen  Minstens eens per jaar de Jaarrekening opmaken (geen schema vereist; publicatie niet verplicht)

5 Wetsvoorschriften per categorie
Boekhouding van kleine en middelgrote onderneming Kleine en middelgrote onderneming moeten een volledige boekhouding voeren d.w.z.: Rekeningenstelsel toepassen Boeken in het grootboek en in het journaal Minstens één maal per jaar de inventaris opmaken Rekeningen in overeenstemming brengen met de realiteit van de inventaris Resultatenrekening opstellen Eindbalans opstellen  Per periode een Jaarrekening opstellen  Mag volgens het verkort schema  Geeft een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming  Deze JR moet neergelegd worden bij de NBB

6 Wetsvoorschriften per categorie
Boekhouding van de grote ondernemingen Grote ondernemingen moeten ook een volledige boekhouding voeren:  Verplichtingen van kleine/middelgrote ondernemingen naleven  Maar: de JR moet opgesteld worden volgens het volledig schema

7 Principes van de boekhoudwetgeving
Kader van technische eisen De verrichtingen worden, zonder uitstel, getrouw, volledig en chronologisch ingeschreven Verbetering  oorspronkelijk ingeschrevene/ingegevene moet leesbaar blijven Boekhouding wordt gevoerd met een stel boeken of met een geïnformatiseerd systeem Boeken op basis van een extern (of intern) verantwoordings-document:  per verrichting een document  moet gedagtekend zijn  10 jaar bewaren (3 jaar voor interne stukken)

8 Principes van de boekhoudwetgeving
Kader van technische eisen De continuïteit, de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen moet verzekerd zijn De boekingen geschieden op basis van een rekeningenstelsel, gebaseerd op het MAR en aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming:  Een stel rekeningen voor iedere onderscheiden activiteit binnen de onderneming  Rekeningen die niet van toepassing zijn mogen weggelaten worden  Omschrijvingen mogen aangepast worden Vormvereisten voor de boeken: Mag sinds 2005 louter elektronisch  Afdrukken van journalen, inventarisboek…is niet meer nodig  Zowel de gegevensbestanden als de programma’s moeten bewaard blijven

9 De BTW-verplichtingen
De BTW-aangifte Maandelijks, tenzij jaaromzet excl. BTW < ,00 EUR dan kwartaalaangifte mogelijk Wanneer indienen? Ten laatste 20ste van de maand die volgt op de aangegeven maand/kwartaal Enkel nog elektronische indiening mbv certificaat of elektronische identiteitskaart Ondersteund door INTERVAT, overheidsdienst Wanneer saldo betalen? Zelfde datum als indiening

10 De BTW-verplichtingen
HANDELAAR

11 De BTW-verplichtingen
De BTW- listing Op het einde van het kalenderjaar maakt de handelaar de btw-listing op. Deze listing moet voor 31 maart ingediend worden. De btw-listing is een lijst van alle klanten: die een ondernemingsnummer hebben aan wie de handelaar in het voorbije jaar goederen heeft verkocht voor een totaal bedrag (excl. BTW) van minstens 250,00 euro. Ook deze lijst kan uitsluitend elektronisch bezorgd worden aan de BTW-administratie.


Download ppt "De onderneming als boekhoudkundige entiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google