De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aangepaste boekhouding  Boekhouding aanpassen aan aard en omvang van activiteiten  Boekhouding aanpassen aan bijzondere aard activiteiten of wettelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aangepaste boekhouding  Boekhouding aanpassen aan aard en omvang van activiteiten  Boekhouding aanpassen aan bijzondere aard activiteiten of wettelijk."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aangepaste boekhouding  Boekhouding aanpassen aan aard en omvang van activiteiten  Boekhouding aanpassen aan bijzondere aard activiteiten of wettelijk statuut onderneming  Boekhouding voeren van geconsolideerde gegevens

3 Omschrijving van de categorieën Zeer kleine onderneming Eenmanszaak VOF Geen rechtspersoonlijk heid dieEen jaaromzet hebben van < 500 000,00 EUR (Excl. BTW) Kleine en middelgrote onderneming Andere dan kleine ondernemingen dieGedurende 2 opeenvolgende jaren: 1 Niet meer dan één van volgende drempels overschrijden: -Jaarlijks gem 50 personeelsleden - Jaaromzet 7 300 000,00 EUR, excl. BTW -Balanstotaal 3 650 000,00 EUR 2 EN BOVENDIEN: Jaarlijks gem. niet meer dan 100 personeelsleden hebben Grote onderneming Alle andere ondernemingen dieGeen zeer kleine, kleine of middelgrote ondernemingen zijn

4 Boekhouding van de zeer kleine onderneming  Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, waarbij de verrichtingen ingeschreven worden in tenminste 3 dagboeken: ◦ Verkoopdagboek ◦ Aankoopdagboek ◦ Financieel dagboek  Vrijgesteld van het toepassen van een rekeningenstelsel  Vrijgesteld van het boeken op rekeningen  Wel eens per jaar een inventaris opstellen  Minstens eens per jaar de Jaarrekening opmaken (geen schema vereist; publicatie niet verplicht)

5 Boekhouding van kleine en middelgrote onderneming  Kleine en middelgrote onderneming moeten een volledige boekhouding voeren d.w.z.: ◦ Rekeningenstelsel toepassen ◦ Boeken in het grootboek en in het journaal ◦ Minstens één maal per jaar de inventaris opmaken ◦ Rekeningen in overeenstemming brengen met de realiteit van de inventaris ◦ Resultatenrekening opstellen ◦ Eindbalans opstellen  Per periode een Jaarrekening opstellen  Mag volgens het verkort schema  Geeft een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming  Deze JR moet neergelegd worden bij de NBB

6 Boekhouding van de grote ondernemingen  Grote ondernemingen moeten ook een volledige boekhouding voeren:  Verplichtingen van kleine/middelgrote ondernemingen naleven  Maar: de JR moet opgesteld worden volgens het volledig schema www.nbb.be

7 Kader van technische eisen  De verrichtingen worden, zonder uitstel, getrouw, volledig en chronologisch ingeschreven  Verbetering  oorspronkelijk ingeschrevene/ingegevene moet leesbaar blijven  Boekhouding wordt gevoerd met een stel boeken of met een geïnformatiseerd systeem  Boeken op basis van een extern (of intern) verantwoordings-document:  per verrichting een document  moet gedagtekend zijn  10 jaar bewaren (3 jaar voor interne stukken)

8 Kader van technische eisen  De continuïteit, de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen moet verzekerd zijn  De boekingen geschieden op basis van een rekeningenstelsel, gebaseerd op het MAR en aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming:  Een stel rekeningen voor iedere onderscheiden activiteit binnen de onderneming  Rekeningen die niet van toepassing zijn mogen weggelaten worden  Omschrijvingen mogen aangepast worden  Vormvereisten voor de boeken: Mag sinds 2005 louter elektronisch  Afdrukken van journalen, inventarisboek…is niet meer nodig  Zowel de gegevensbestanden als de programma’s moeten bewaard blijven

9 De BTW-aangifte  Maandelijks, tenzij jaaromzet excl. BTW < 1 000 000,00 EUR dan kwartaalaangifte mogelijk  Wanneer indienen? ◦ Ten laatste 20 ste van de maand die volgt op de aangegeven maand/kwartaal ◦ Enkel nog elektronische indiening mbv certificaat of elektronische identiteitskaart ◦ Ondersteund door INTERVAT, overheidsdienst  Wanneer saldo betalen? ◦ Zelfde datum als indiening

10 HANDELAAR

11 De BTW- listing  Op het einde van het kalenderjaar maakt de handelaar de btw-listing op. Deze listing moet voor 31 maart ingediend worden.  De btw-listing is een lijst van alle klanten: ◦ die een ondernemingsnummer hebben ◦ aan wie de handelaar in het voorbije jaar goederen heeft verkocht voor een totaal bedrag (excl. BTW) van minstens 250,00 euro.  Ook deze lijst kan uitsluitend elektronisch bezorgd worden aan de BTW-administratie.


Download ppt "Aangepaste boekhouding  Boekhouding aanpassen aan aard en omvang van activiteiten  Boekhouding aanpassen aan bijzondere aard activiteiten of wettelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google