De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: LeopoldsburgProvincie Limburg RiemstMaasmechelen

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum •Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers •Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

6 Algemene Vergadering: agenda (1) 1.Voorstelling van het verslag over het jaar 2012 van de Raad van Bestuur a.Werkingsverslag b.Financieel verslag 2.Verslag van de commissaris-revisor 3.Goedkeuring van balans en resultaten- rekening, en vaststelling van het saldo

7 Algemene Vergadering: agenda (2) 4.Kwijting aan bestuurders 5.Kwijting aan commissaris-revisor 6.Werkingstoelage 2013 Secretariaat 7.Mandaat commissaris-revisor voor boekjaren 2013-2015

8 Algemene Vergadering: agenda (2) 8.Verkiezing van 1 bestuurder A 9.Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018

9 1. Jaarverslag 2012, werking 1.Ter Heide 2.AZERTiE 3.BuSO De Wissel 4.Secretariaat

10 1. Jaarverslag 2012, werking

11

12 Resultaat opvolgingsdoorlichting 2011 2012 2013

13 1. Jaarverslag 2012, werking SECRETARIAAT

14 1. Jaarverslag 2012, financieel Toelichting bij de jaarrekening 2012

15

16

17

18

19

20

21

22 2. Verslag over 2012: revisor (1) Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

23 2. Verslag over 2012: revisor (2) Bijkomende verklaringen en inlichtingen.  Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.  De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

24 Goedkeuringen? 3.Balans, resultatenrekening en saldo? 4.Kwijting aan de bestuurders? 5.Kwijting aan de commissaris?

25 6. Secretariaat, toelage 2013 (1)  Financiering onafhankelijk van de drie instellingen  Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar  Grootte = begroting / rekening  Voorschot en afrekening

26 6. Secretariaat, toelage 2013 (2) 0,20 EUR per inwoner Aantal inwoners op 1 januari 2013 bedraagt 789 218 (Rijksregister) Het te financieren saldo Overgedragen resultaat 201223.210,35 Geraamde kosten 2013 (-)186.965,00 Geraamde opbrengsten 2013 (+)7.500,00 Te financieren saldo (-)156.254,65 Werkingstoelage 2013 (+)157.843,60 Over te dragen saldo1 588,95

27 6. Secretariaat, toelage 2013 (3) Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2013: 0,20 EUR per inwoner?

28 7. Commissaris-revisor: verlenging (1) Voorstel tot verlenging van het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013–2015 van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Embrechts.

29 7. Commissaris-revisor: verlenging (2) Ereloon per boekjaar = 7.500 EUR Bijkomende opdrachten: Commissaris = 100 EUR per uur Senior auditor = 90 EUR per uur Assistent auditor = 70 EUR per uur Al bedragen zijn excl. btw

30 7. Commissaris-revisor: verlenging (3) Goedkeuring?

31 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (1) Geheime stemming

32 8. Verkiezing van 1 bestuurder A (2) Resultaat van de stemming

33 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (1) 1.Ter Heide 2.AZERTiE 3.BuSO De Wissel 4.Secretariaat

34 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (2)

35 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (3)

36 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (4)

37 Ondernemingsplan 2013 - 2018

38 Strategische doelstellingen Organisatie Personeelsbeleid Budgettair beleid Communicatie In en uitstroom beleid Infrastructuur en IT Specialisme Interne relaties Externe relaties Autonomie STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

39 Strategische competentie Duurzaam Competitief Voordeel SPECIALISME Fysiek Psychisch Medewerkers HISTORIEK Expertise 30 j Know - How STRATEGIE

40

41 Project Community  Project voor de vennoten van IGL  Aanbod  Website met database  Service

42

43

44 Samenwerking met Diversity 2013 Project ‘ re – integratie van langdurig zieke werknemers’ Limburg: 3 gemeenten namen deel  Bilzen  Bocholt  Maasmechelen

45 Toekomst Community  Toelichting bij iedere gemeente over dit project  Opstart van dossiers bij gemeenten/ loopbaanbegeleiding  Evolutie creëren stageplaatsen/tewerkstellingen  Efficiëntere samenwerking

46 Bedankt voor jullie aandacht ! Anneleen Olaerts Jobconsultant Azertie 0472/38 55 99 Anneleen.olaerts@azertie.be

47 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (5) SECRETARIAAT

48 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (6)

49 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (7)

50 9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (8) Goedkeuring?

51 Einde

52 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google