De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe reglementering 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe reglementering 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe reglementering 2009
Ingang januari 2009

2 Behalen label verenigingsmanagement
Voor alle clubs: minstens 50% op alle onderdelen apart (7) Voor alle clubs tot B-niveau: totaalscore minstens 60% Voor alle A-niveau clubs: totaalscore minstens 70%

3 Onderdelen clubmanagement
1) Strategische planning en marketing management (missie, visie, actieplan) 2) Procedures en interne werking 3) Externe communicatie 4) Clubsfeer en cultuur 5) Bestuur en structuur 6) Human resources management 7) Effectiviteit

4 IKGym+ label Naast het label voor verenigingsmanagement
Ook de norm voor iedere discipline die de club aanbiedt (telkens 50% op elk onderdeel van elke discipline en 60% in totaal) De 4 onderdelen zijn: “trainer”, “aanbod”, “accommodatie”, “product”

5 Definitieve lijst Clubs met laatste doorlichting na 1 januari 2005 en die voldoen aan het nieuwe reglement komen op de lijst (andere: vervallen label) Blijvend geldig label, dus geen verplichte doorlichting meer om de 3 jaar Clubs mogen nog een audit aanvragen Clubs kunnen in aanmerking komen voor controle-audit

6 2009 Alle clubs A- en B-niveau:
Verplichte doorlichting (uitgezonderd de clubs van definitieve lijst)

7 Clubs A-niveau Verplichte doorlichting 2009
Label met totaalscore 70% en per onderdeel minstens 50% Niet geslaagd  max 1 jaar voor herdoorlichting Geen geldig label eind 2010  geen deelname competitie A-niveau vanaf januari 2011

8 Disciplines A-niveau Verplichte doorlichting 2009
Kwaliteitsnorm minstens 50% op elk onderdeel (trainer, aanbod, accommodatie, product) en 60% in totaal Niet geslaagd  max 1 jaar voor herdoorlichting Geen geldige licentie eind 2010  geen deelname competitie A-niveau vanaf januari 2011

9 Clubs B-niveau Verplichte doorlichting 2009
Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50% Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting Geen geldig label eind 2011  geen deelname competitie B-niveau vanaf januari 2012

10 Disciplines B-niveau Verplichte doorlichting 2009
Kwaliteitsnorm minstens 50% op elk onderdeel (trainer, aanbod, accommodatie, product) Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting Geen geldige licentie eind 2011  geen deelname competitie B-niveau vanaf januari 2012

11 2010-2011 Verplichte doorlichting alle clubs C-niveau
2010: alle A-niveau clubs moeten definitieve lijst halen 2011: alle B-niveau clubs moeten definitieve lijst halen Controle-audits

12 Clubs C-niveau Verplichte doorlichting tegen eind 2011
Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50% Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting Geen geldig label eind 2013  geen deelname competitie C-niveau vanaf januari 2014

13 Disciplines C-niveau Verplichte doorlichting tegen eind 2011
Kwaliteitsnorm: voorlopig geen vereisten

14 2012 Verplichte doorlichting alle clubs recre@-niveau
Verplichte doorlichting alle recreatieve clubs met meer dan 100 leden Controle-audits

15 Clubs recre@-niveau (+ grote recreatieclubs)
Verplichte doorlichting tegen eind 2012 Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50% Niet geslaagd  max 3 jaar voor herdoorlichting Geen geldig label eind 2015  geen deelname competitie vanaf januari 2016

16 Disciplines recre@-niveau
Verplichte doorlichting tegen eind 2012 Kwaliteitsnorm: voorlopig geen vereisten

17 Algemene opmerkingen Bij stijging niveau: binnen 2 jaar audit aanvragen Clubs met topsportgymnasten, maar verder geen A-niveau: krijgen geen A-niveau doorlichting Fusie: als 1 van de clubs op definitieve lijst staat  nieuwe club ook op de lijst, maar 1 jaar na de fusie volgt zeker een controle-audit

18 Kostenplaatje Subsidies Jeugdsportfonds om kostprijs te kunnen betalen: GymFed stort deze bedragen aan club en club krijgt faktuur om dit bedrag dan terug te storten Verkorte audit: 400 of 650 euro Volledige audit: 850 euro Controle audit: 350 euro

19 Incentives Clubs worden beloond voor hun inspanningen met een bedrag dat ze mogen spenderen aan opleidingen en/of aankoop materiaal Bedrag dat ze krijgen hangt af van: Behalen ze het label of niet? Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag Komen ze op definitieve lijst of niet? Hoe groter de club, hoe groter het bedrag Aanbod speciale doelgroepen (G-gym)  extra bedrag voor opleidingen

20 Nieuwigheden incentives 1
Vrije keuze clubs uit lijst Heel wat mogelijkheden aan opleidingen (naast GymFed ook VTS, Sportac,…) Materiaal: bij Janssen-Fritsen (voordeel voor de clubs: J-F geeft 20% extra voor IKGym clubs) Opgelet! Volledige bedrag moet in het jaar van de audit gespendeerd worden!

21 Nieuwigheden incentives 2
Club betaalt voor opleidingen of materiaal Club stuurt kopie van iedere faktuur (van het jaar zelf) naar GymFed GymFed stort het bedrag van elke faktuur terug tot hun maximale bedrag aan incentives bereikt werd

22 Volledige lijst incentives
Binnen GymFed: jurycursussen, workshops, bijscholingen, kaderdag, kaderweekend, trainerslicenties, aankoop boeken of programma’s of cd(rom) of boekhoudpakket Bij VTS: opleidingen, dag van de trainer Bij Janssen-Fritsen: materiaal Andere: opleidingen Sportac, infosessies en vormingen ivm kwaliteit, opleidingen rond beleid/ ledenadministratie/ sponsoring

23 Nieuw logo

24 Kwaliteitshandboek Voor alle clubs
Ideale leidraad bij voorbereiding audit Zullen verdeeld worden op provinciale vergaderingen of per post Alle jeugdclubs krijgen faktuur bij het boek (50 euro) Dit bedrag wordt terugbetaald op aanvraag bij Ilke Vande Gucht

25 Contact Ilke Vande Gucht (IKGym projectmedewerker) 09/243.12.16
Christine Dekempe (IKGym coördinator) 09/


Download ppt "Nieuwe reglementering 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google