De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe reglementering 2009 Ingang januari 2009. Behalen label verenigingsmanagement  Voor alle clubs: minstens 50% op alle onderdelen apart (7)  Voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe reglementering 2009 Ingang januari 2009. Behalen label verenigingsmanagement  Voor alle clubs: minstens 50% op alle onderdelen apart (7)  Voor."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe reglementering 2009 Ingang januari 2009

2 Behalen label verenigingsmanagement  Voor alle clubs: minstens 50% op alle onderdelen apart (7)  Voor alle clubs tot B-niveau: totaalscore minstens 60%  Voor alle A-niveau clubs: totaalscore minstens 70%

3 Onderdelen clubmanagement  1) Strategische planning en marketing management (missie, visie, actieplan)  2) Procedures en interne werking  3) Externe communicatie  4) Clubsfeer en cultuur  5) Bestuur en structuur  6) Human resources management  7) Effectiviteit

4 IKGym+ label  Naast het label voor verenigingsmanagement  Ook de norm voor iedere discipline die de club aanbiedt (telkens 50% op elk onderdeel van elke discipline en 60% in totaal)  De 4 onderdelen zijn: “trainer”, “aanbod”, “accommodatie”, “product”

5 Definitieve lijst  Clubs met laatste doorlichting na 1 januari 2005 en die voldoen aan het nieuwe reglement komen op de lijst (andere: vervallen label)  Blijvend geldig label, dus geen verplichte doorlichting meer om de 3 jaar  Clubs mogen nog een audit aanvragen  Clubs kunnen in aanmerking komen voor controle-audit

6 2009  Alle clubs A- en B-niveau:  Verplichte doorlichting (uitgezonderd de clubs van definitieve lijst)

7 Clubs A-niveau  Verplichte doorlichting 2009  Label met totaalscore 70% en per onderdeel minstens 50%  Niet geslaagd  max 1 jaar voor herdoorlichting  Geen geldig label eind 2010  geen deelname competitie A-niveau vanaf januari 2011

8 Disciplines A-niveau  Verplichte doorlichting 2009  Kwaliteitsnorm minstens 50% op elk onderdeel (trainer, aanbod, accommodatie, product) en 60% in totaal  Niet geslaagd  max 1 jaar voor herdoorlichting  Geen geldige licentie eind 2010  geen deelname competitie A-niveau vanaf januari 2011

9 Clubs B-niveau  Verplichte doorlichting 2009  Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50%  Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting  Geen geldig label eind 2011  geen deelname competitie B-niveau vanaf januari 2012

10 Disciplines B-niveau  Verplichte doorlichting 2009  Kwaliteitsnorm minstens 50% op elk onderdeel (trainer, aanbod, accommodatie, product)  Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting  Geen geldige licentie eind 2011  geen deelname competitie B-niveau vanaf januari 2012

11 2010-2011  Verplichte doorlichting alle clubs C-niveau  2010: alle A-niveau clubs moeten definitieve lijst halen  2011: alle B-niveau clubs moeten definitieve lijst halen  Controle-audits

12 Clubs C-niveau  Verplichte doorlichting tegen eind 2011  Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50%  Niet geslaagd  max 2 jaar voor herdoorlichting  Geen geldig label eind 2013  geen deelname competitie C-niveau vanaf januari 2014

13 Disciplines C-niveau  Verplichte doorlichting tegen eind 2011  Kwaliteitsnorm: voorlopig geen vereisten

14 2012  Verplichte doorlichting alle clubs recre@- niveau  Verplichte doorlichting alle recreatieve clubs met meer dan 100 leden  Controle-audits

15 Clubs recre@-niveau (+ grote recreatieclubs)  Verplichte doorlichting tegen eind 2012  Label met totaalscore 60% en per onderdeel minstens 50%  Niet geslaagd  max 3 jaar voor herdoorlichting  Geen geldig label eind 2015  geen deelname competitie recre@-niveau vanaf januari 2016

16 Disciplines recre@-niveau  Verplichte doorlichting tegen eind 2012  Kwaliteitsnorm: voorlopig geen vereisten

17 Algemene opmerkingen  Bij stijging niveau: binnen 2 jaar audit aanvragen  Clubs met topsportgymnasten, maar verder geen A-niveau: krijgen geen A- niveau doorlichting  Fusie: als 1 van de clubs op definitieve lijst staat  nieuwe club ook op de lijst, maar 1 jaar na de fusie volgt zeker een controle- audit

18 Kostenplaatje  Subsidies Jeugdsportfonds om kostprijs te kunnen betalen: GymFed stort deze bedragen aan club en club krijgt faktuur om dit bedrag dan terug te storten  Verkorte audit: 400 of 650 euro  Volledige audit: 850 euro  Controle audit: 350 euro

19 Incentives  Clubs worden beloond voor hun inspanningen met een bedrag dat ze mogen spenderen aan opleidingen en/of aankoop materiaal  Bedrag dat ze krijgen hangt af van:  Behalen ze het label of niet?  Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag  Komen ze op definitieve lijst of niet?  Hoe groter de club, hoe groter het bedrag  Aanbod speciale doelgroepen (G-gym)  extra bedrag voor opleidingen

20 Nieuwigheden incentives 1  Vrije keuze clubs uit lijst  Heel wat mogelijkheden aan opleidingen (naast GymFed ook VTS, Sportac,…)  Materiaal: bij Janssen-Fritsen (voordeel voor de clubs: J-F geeft 20% extra voor IKGym clubs)  Opgelet! Volledige bedrag moet in het jaar van de audit gespendeerd worden!

21 Nieuwigheden incentives 2  Club betaalt voor opleidingen of materiaal  Club stuurt kopie van iedere faktuur (van het jaar zelf) naar GymFed  GymFed stort het bedrag van elke faktuur terug tot hun maximale bedrag aan incentives bereikt werd

22 Volledige lijst incentives  Binnen GymFed: jurycursussen, workshops, bijscholingen, kaderdag, kaderweekend, trainerslicenties, aankoop boeken of programma’s of cd(rom) of boekhoudpakket  Bij VTS: opleidingen, dag van de trainer  Bij Janssen-Fritsen: materiaal  Andere: opleidingen Sportac, infosessies en vormingen ivm kwaliteit, opleidingen rond beleid/ ledenadministratie/ sponsoring

23 Nieuw logo

24 Kwaliteitshandboek  Voor alle clubs  Ideale leidraad bij voorbereiding audit  Zullen verdeeld worden op provinciale vergaderingen of per post  Alle jeugdclubs krijgen faktuur bij het boek (50 euro)  Dit bedrag wordt terugbetaald op aanvraag bij Ilke Vande Gucht

25 Contact  Ilke Vande Gucht (IKGym projectmedewerker)  09/243.12.16  ilkevandegucht@gymfed.be ilkevandegucht@gymfed.be  Christine Dekempe (IKGym coördinator)  09/243.12.22  christinedekempe@gymfed.be christinedekempe@gymfed.be


Download ppt "Nieuwe reglementering 2009 Ingang januari 2009. Behalen label verenigingsmanagement  Voor alle clubs: minstens 50% op alle onderdelen apart (7)  Voor."

Verwante presentaties


Ads door Google