De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigingen en financiën Jaarafsluiting van de financiële administratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigingen en financiën Jaarafsluiting van de financiële administratie."— Transcript van de presentatie:

1 Verenigingen en financiën Jaarafsluiting van de financiële administratie

2 Wettelijke eisen - Jaarrekening  Criteria eenvoudige regelgeving  Balanstotaal < € 4,4 miljoen  Netto-omzet < € 8,8 miljoen  Werknemers< 50 (bron: website ING)

3 Wettelijke eisen - Jaarrekening  Eenvoudige regelgeving  Opstellen van een balans  Opstellen van een staat van baten en lasten  Toelichting  Ondertekening door bestuur binnen 6 maanden na start boekjaar  Controle door kascommissie (bron: website ING)

4 Balans

5 Ratio’s berekenen  Liquiditeitsratio: Vlottende activa / Kort Vreemd vermogen € 600,00 / € 500,00 = 1,2  Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen € 1.100,00 / € 2.000,00 = 0,55

6 Controles op de jaarrekening  Controles :  De post liquide middelen bepalen en controleren  Kassaldo  Banksaldo  De post vorderingen bepalen en controleren  Debiteurenadministratie  Aanmaningen  Reservering?

7 Eindejaarsverwerking

8

9 Wel of geen BTW-administratie  BTW is een belangrijk onderwerp voor vrijwilligersorganisaties  Er zijn twee BTW tarieven: 6% en 19%  Gebruik maken van vrijstellingen? Niet afdragen? Dan ook niet terugvragen!  Voorwaarde van vrijstelling:  Géén winstoogmerk  Exploitatieoverschot moet aangewend worden voor vrijgestelde verenigingsdoelstelling (sporten) (bron: website ING)

10 Vrijstellingen en drempels  Hoofdactiviteiten  Diensten aan leden (contributies) zijn vrijgesteld van BTW  Nevenactiviteiten  Levering van goederen< € 68.067,00  Levering van diensten< € 31.765,00  Kantineomzet< € 68.067,00  Bij overschrijding van een categorie-drempel wordt deze voor het gehele bedrag alsnog belast  Toegangsgelden 6%  Overige nevenactiviteiten 19% (bron: website ING)

11 Vrijstellingen en drempels  Gebruik van vrijstellingen is een recht en geen plicht. Mits de fondswervende activiteiten niet onder € 31.765,00 komt, anders is het een plicht.  Soms is het verstandig om BTW af te dragen, ook wanneer de omzet onder de vrijstellingsgrens valt. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen bouw van een nieuwe kantine.  U blijft dan wel 10 jaar betrokken in de BTW-heffing! (bron: website ING)

12

13 Contributie in Davilex Club

14 Leden invoeren

15 Leden importeren

16 Lidcategorie

17 Soorten lidcategorieën  Vast contributiebedrag per periode  Contributieladder (staffelprijs per periode)  Korting (negatief bedrag)  Donatie (geen bedrag, wél factuur)  Geen (uitsluitend voor groepering van leden)

18 Leden verbinden aan lidcategorie

19 Lidcategorieën verbinden aan lid

20 Contributie berekenen

21 SEPA  SEPA komt…………….  Wat is SEPA?  Single Euro Payments Area  Huidige bankrekeningnummer wordt IBAN  Wat betekent dit voor uw vereniging?

22 SEPA  Gevolgen voor de incasso  Twee soorten incasso’s: de standaard incasso en de zakelijke incasso  Standaard incasso: betalingen van particulieren  Langere terugboekingstermijn  Huidige machtigingen blijven van kracht  Pre-notificatie verplicht  Clieop03 verdwijnt per 1-2-2014

23 SEPA  Nieuwe incasso-standaard  Incassant ID  Kenmerk van de machtiging  IBAN van de debiteur  Datum van de ondertekening van de machtiging Voor meer informatie, kijk op: http://www.sepanl.nl/http://www.sepanl.nl/ of http://www.sepanl.nl/index.php?p=919928

24


Download ppt "Verenigingen en financiën Jaarafsluiting van de financiële administratie."

Verwante presentaties


Ads door Google