De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt
SEPA voor Bedrijven Leo Hoornweg

2 Agenda Wat is SEPA? Wat verandert er voor u? Eurobetaling Euro-incasso
Overige betaalproducten Wat gaat u morgen doen?

3 Wat is SEPA? Waarom SEPA? SEPA is op 1 februari 2014 een feit
Single Euro Payments Area Eén gezamenlijke Europese betaalmarkt Voor buitenlandse betalingen En voor binnenlandse betalingen SEPA is op 1 februari 2014 een feit Waarom SEPA? Nationale verschillen opheffen Efficiënter betalingsverkeer

4 Welke landen doen mee aan SEPA?
Insert your presentation title here 29 October 2004 Welke landen doen mee aan SEPA? Pre-SEPA SEPA Kort gezegd: SEPA = EER + Zwitserland. 17 eurolanden België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Malta , Oostenrijk, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Slovenië, Slowakije en Spanje (inclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Estland Overige 10 EU-landen Bulgarije, Denemarken, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden Overige 3 EER-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Plus Zwitserland, Monaco, Mayotte en St-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion Niet Andorra, Far Oër Eilanden, Groenland, San Marino, Vaticaanstad, de Kanaaleilanden en Isle of Man Rabobank

5 Voordelen SEPA In ieder SEPA-land dezelfde betaalproducten en regels
Buitenlandse betaalrekeningen onnodig Lagere kosten voor internationale betalingen Dezelfde verwerkingstijden binnen SEPA-gebied Eén uniform bestandsformaat Betere consumentenbescherming: sneller en eenvoudiger terugboeken mogelijk Centraliseren Cash Management Alleen gebruiken indien nodig

6 Agenda Wat is SEPA? Wat verandert er voor u? Eurobetaling Euro-incasso
Overige betaalproducten Wat gaat u morgen doen?

7 Wat verandert er voor u? U krijgt een langer bankrekeningnummer:
IBAN (International Bank Account Number) U moet onder andere Migreren naar nieuwe betaalproducten Eurobetaling (SCT) Euro-incasso (SDD) IBAN-Acceptgiro Uw financiële verwerking aanpassen Nieuwe verantwoordingsformaten: MT940S en CAMT i.p.v. onder andere MT940 en VerwInfo Bruto boeken Aanleveren in nieuwe bestandsformaten Aanleveren in XML in plaats van ClieOp 0.3 (deze vervalt) Uw administratie, ICT en briefpapier aanpassen

8 Uw huidige rekeningnummers worden omgezet naar IBAN
Voorbeeld IBAN NL 12 RABO huidig bankrekeningnummer Kenmerken Landcode, controle getal, bankcode, rekeningnummer Verplicht gebruik, ook bij binnenlandse overboekingen! Rabobank heeft in juli 2013 adresboekgegevens Rabobank Internetbankieren (RIB) omgezet naar IBAN IBAN (en BIC voor relaties buiten SEPA) vermelden op facturen en briefpapier Klant (met boekhoudpakket) moet rekeningnummers in administratie vervangen. NB: denk aan uw eigen salarisadministratie! (ook voor bestanden) Waar krijgen alle zakelijke en particuliere klanten mee te maken? IBAN: International Bank Account Number BIC: Bank Identifier Code Rabobank zorgt voor automatische invulling van BIC bij het invoeren van een IBAN; de klant (zowel particulier als zakelijk) heeft geen verplichting BIC op te geven; RIB en RCM worden hiervoor aangepast. (is net als nu bij buitenlandbetaling: automatische aanvulling BIC). In de stamgegevens van debiteuren en crediteuren in het boekhoudpakket moet het BBAN (Basic Bank Account Number) worden vervangen door IBAN en BIC om het aanmaken van betaal- en incassobestanden in het nieuwe PAIN NVB formaat mogelijk te maken. Andere banken willen mogelijk wel BIC van onze klant Alle zakelijke klanten moeten IBAN en BIC op facturen gaan vermelden! En er rekening mee houden dat het NL rekeningnummer er op een gegeven moment vanaf moet.

9 Agenda Wat is SEPA? Wat verandert er voor u? Eurobetaling Euro-incasso
Overige betaalproducten Wat gaat u morgen doen?

10 Eurobetaling (SCT - SEPA Credit Transfer)
Kenmerken In euro Bevat IBAN van begunstigde Bevat BIC van bank begunstigde Transactie bevat naam van begunstigde Betaler en ontvanger betalen eigen bankkosten (kostenoptie SHA) Verwerkingstijd: bijschrijving uiterlijk dag na de transactie Valutadatum bijboeking = ontvangstdatum bij de bank Transactie tussen twee SEPA-landen

11 Agenda Wat is SEPA? Wat verandert er voor u? Eurobetaling Euro-incasso
Overige betaalproducten Wat gaat u morgen doen?

12 Euro-incasso (SDD - SEPA Direct Debit)
Voeg hier het organisatie onderdeel in 3 april 2017 Euro-incasso (SDD - SEPA Direct Debit) Twee varianten Euro-incasso (B2C en B2B) Bedrijven Euro-incasso (B2B) Door de invoering van SEPA worden de Nederlandse incasso-varianten vervangen door de Euro-incasso. Er blijven slechts twee varianten over, namelijk de Algemene Euro-incasso, die met name voor de consumentenmarkt is bedoeld, en de Bedrijven Euro-incasso die uitsluitend voor de bedrijvenmarkt kan worden toegepast. Grote voordeel van deze twee varianten is dat vanaf nu via de Rabobank rekening in alle SEPA-landen kan worden geïncasseerd bij afnemers. Om in het buitenland geïncasseerd te kunnen worden is een aparte rekening in het buitenland dus niet meer nodig. Zie bijgevoegde link inzake PSD-wetgeving hierover ( ) Het gebruik van de Euro-incasso ligt nu nog lager dan van de Eurobetaling. Praktisch betekent het voor ondernemers die gebruik maken van één van de Nederlandse incasso-varianten in ieder geval dat er met de huisbankier een nieuw incassocontract moet worden afgesloten. In principe hoeft de incassant hiervoor zelf geen actie te ondernemen. De Rabobank neemt contact op voor het afsluiten van het nieuwe contract. Daarnaast zorgt de Rabobank voor het toekennen van het unieke Incassant ID. Dit ID, dat gebaseerd is op het KvK-nummer, wordt éénmalig door de bank aan de incassant verstrekt in de vorm van een officieel certificaat en blijft van kracht zolang de incassant actief is. Ook nieuw is het Kenmerk Machtiging. Dit is een uniek gegeven bijvoorbeeld het aansluitnummer of abonneenummer dat, samen met het Incassant ID, aan de debiteur moet worden meegedeeld voordat de eerste Euro-incasso wordt uitgevoerd. Verder is in de Europese regelgeving vastgelegd dat minimaal 14 dagen voor de incasso een vooraankondiging moet worden verstuurd naar de debiteur, mits niet anders afgesproken. Een hele grote verandering voor de incassanten is dat bestanden die op dit moment tot uur op de dag van verwerking bij de bank kunnen worden aangeboden, bij de Euro-incasso veel eerder moeten worden aangeleverd. Zo geldt voor een eerste en eenmalige Algemene Euro-incasso dat het bestand 6 werkdagen voor de verwerkingsdatum bij de bank aanwezig moet zijn. Reden hiervoor is dat de bank van de debiteur zijn klanten van te voren van een eerste of eenmalige incasso op de hoogte moet stellen. Dit is allemaal ingegeven doordat consumentenbescherming hoge prioriteit heeft bij de Algemene Euro-incasso. In Nederland is incasso al jaren een vertrouwd en algemeen gebruikte betaalmethode, maar in een aantal andere Europese landen is de incasso als betaalmethode praktisch onbekend en daardoor minder vertrouwd. Om deze landen tegemoet te komen is uiteindelijk gekozen voor een systeem waarbij debiteuren in hoge mate worden beschermd. De Europese consumentenorganisaties hebben in deze discussie ook een belangrijke rol gespeeld. Terugkomend op de wijziging in de aanlevertijdstippen geldt voor terugkerende Algemene Euro-incasso’s dat deze minimaal 3 werkdagen voor de verwerkingsdatum bij de bank moet worden aangeboden. Van deze incasso’s krijgt de debiteur niet automatisch een bericht van zijn bank. Wat verder nog wijzigt is het bestandsformaat. Specifiek voor de Bedrijven Euro-incasso geldt dat er een nieuwe machtiging moet worden gevraagd, doordat de debiteur bij deze variant GEEN storno-recht meer heeft en de voorwaarden voor hem dus wijzigen. Naast het tekenen van deze nieuwe machtiging voor de incassant geldt dat de debiteur zijn machtiging ook moet registreren bij zijn bank. Omdat er geen storno-recht meer is voor de debiteur, moet zijn bank namelijk van tevoren vaststellen dat de debiteur akkoord is met de incasso door middel van deze registratie. Bij de Rabobank kan de machtiging elektronisch worden vastgelegd. Als geen registratie plaatsvindt, kan de incasso niet worden uitgevoerd. De bank heeft bij de Bedrijven Euro-incasso nog steeds twee dagen storno-recht. Rabobank 12

13 Belangrijkste verschillen (1)
Nederlandse incasso Euro-incasso Bedrijvenincasso Bedrijven Incasseren van Particulier en zakelijk Zakelijk Bereik Alleen betaal- rekeningen Betaalrekeningen bij alle SEPA- banken Zakelijke betaalrekeningen bij SEPA-banken die hiervoor gekozen hebben Tijdlijnen verwerking Op werkdag voor 12 uur insturen, dan zelfde dag bijgeschreven 6 of 3 werkdagen vóór gewenste verwerkingsdag insturen dan dezelfde dag 2 werkdagen vóór gewenste Bestandsformaat ClieOp formaat PAIN NVB formaat ClieOp Machtigings- gegevens incasso opdracht Nee Kenmerk machtiging, incassant-ID en datum ondertekening

14 Belangrijkste verschillen (2)
Nederlandse incasso Euro-incasso Bedrijvenincasso Bedrijven Terugboekings- recht debiteur 56 kalender dagen bij doorlopende machtiging 56 kalender dagen bij doorlopende en eenmalige 5 werkdagen Geen recht BANK debiteur 30 kalenderdagen (doorlopend) of 5 werkdagen (eenmalig) 5 werkdagen na afschrijving 2 werkdagen MOI (melding onterechte incasso) 13 maanden NVT Aantal contracten Aparte contracten voor doorlopend en eenmalig doorlopend en eenmalig in één contract voor doorlopend en eenmalig Bedrijven Euro-incasso-


Download ppt "Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google