De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 1 S€PA bij bedrijven en overheden S€PA is niet alleen voor banken. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 1 S€PA bij bedrijven en overheden S€PA is niet alleen voor banken. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 1 S€PA bij bedrijven en overheden S€PA is niet alleen voor banken. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en overheden? Max Reimerink 06-38745507

2 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 2 S€PA - van Gulden naar Euro Betalingsverkeer beperkt tot Nederland Betalingsverkeer voor heel Europa (EER)

3 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 3 S€PA – Deelnemende landen •Het SEPA-gebied bestaat uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER*): –België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. •Deze lijst wordt aangevuld met: –Zwitserland en Monaco  Verruiming van het betalingsverkeergebied biedt mogelijkheden voor eenvoudiger betaaltransacties met “buitenlandse” rekeningen.

4 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 4 S€PA - Consequenties •Rekeningnummer: BIC/IBAN •Bestandsformaten wijzigen •Europese overschrijvingen •Europese Incasso’s •Wijziging PIN / EMV •Andere betaalmiddelen •Betaalwetgeving

5 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 5 S€PA - Betaalmiddelen •Overboeken naar buitenland met BIC / IBAN •Bank Identificeer Code (BIC) identificeert een bank. Voor Nederland 8 alfanumerieke tekens: –bankcode (4 tekens), –landcode (2 letters), –plaatscode (2 tekens). Voorbeelden van BIC’s van banken in Nederland zijn: ABNANL2A, INGBNL2A en RABONL2U. •International Bank Account Number (IBAN) identificeert de rekening. Voor Nederland 18 alfanumerieke tekens: –De eerste 2 karakters geven de landcode aan: NL voor Nederland; –De volgende 2 karakters vormen een controlegetal; –Dan volgen 4 letters ter aanduiding van uw bank, bijv. ABNA; –Tot slot volgen 10 cijfers: uw 'oude' nummer met 1 of meer nullen. Het rekeningnummer 123456789 wordt dan bijvoorbeeld NL 69 ABNA 01234 567 89. •Bedrijven verplicht om BIC en IBAN op hun facturen te vermelden •Klanten zien deze ook terug op hun rekeningafschriften  Bepaal je eigen BIC en IBAN via www.ibanbicservice.nlwww.ibanbicservice.nl

6 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 6 S€PA - Bestandsformaten •De bestandsformaten gaan veranderen –meeste consequenties voor banken –maar voor bedrijven ook: •BIC en IBAN in plaats van Bankrekeningnummer •Bestandsformaten wordt gestandaardiseerd (ISO 20022) –Nu nog afhankelijk van de huisbankier(s) –Straks gestandaardiseerd, maakt overstap naar ander huisbankier eenvoudiger •De betalingsstandaarden (BtoB/BtoC/CtoB) worden vervangen. –Nederlandse implementation guideline –Nadere info bij de huisbankier(s)

7 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 7 S€PA - Overschrijvingen •Overschrijvingen binnen Nederland –Het huidige 10-cijferig rekeningnummer (BBAN) –Duurt nog tot maximaal 01-01-2013 •Overschrijvingen in Eurogebied –Voor Nederland 18 tekens IBAN en 8 posities BIC, –ieder land zijn eigen lengte voor de IBAN: Duitsland 22 tekens, Frankrijk 27 tekens –Verplicht vanaf uiterlijk 01-01-2013, de bank bepaalt het startmoment •Bedrijven moeten keuze maken: –Systemen aanpassen op Nederlandse IBAN? –Of voor alle IBAN-mogelijkheden (maximaal 34 tekens)?

8 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 8 S€PA – Incasso’s •Incasso's worden Europees •Nederlandse banken –vanaf 1 juli 2010 gereed voor verwerken –vanaf uiterlijk 2013 gereed voor initiëren •Aantal SEPA-incasso’s nu nog minimaal –Verwachte boost komt als overheden overstappen op SEPA incasso’s •Consequenties voor bedrijven op hoofdlijnen –Zelf digitaal machtigingen (mandates) beheren –O.a. uniek mandate referentienummer meegeven bij iedere incasso –Niet meer op incassodag aanleveren, maar eerder: •Eenmalige incasso minimaal 5 dagen van te voren •Periodieke incasso minimaal 2 dagen van te voren (1 e keer ook 5 dagen)  Splitsing aanbrengen tussen eenmalige en periodieke incasso’s –Vóór het aanbieden van de incasso moet een vooraankondiging verstuurd worden –Machtigingen krijgen maximale houdbaarheidstermijn van 36 maanden –e-Mandate komt als nieuw product (invoeringsdatum is nog niet bekend)

9 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 9 S€PA – Wijziging PIN / EMV •PIN vervalt en wordt in 2011 vervangen door EMV •Currence heeft de aankondiging al gedaan op 12-03-2010 •Naar verwachting wordt 31-12-2011 strak gehanteerd

10 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 10 S€PA – Andere betaalmiddelen •Acceptgiro wordt aangepast voor SEPA: IBAN-Acceptgiro –Gebruik van IBAN en BIC –Concept is al gereed (Currence) –Introductie per 01-01-2013 •Digitale Nota en iDEAL blijven bestaan –Wel als binnenlandse standaarden, maar geschikt voor SEPA-betalingen –Er wordt gezocht naar Europees draagvlak •Chipknip blijft (vooralsnog) –Gezocht wordt naar migratie naar alternatieve methoden voor het betalen van kleine bedragen, gebaseerd op een SEPA of een internationale standaard. •Spoedbetalingen –Zijn in juni 2007 al gemigreerd naar Europese infrastructuren –Daarmee voorbereid op een overgang naar een geschikt Europees instrument –Formeel nog geen plannen voor een SEPA-spoedbetaling

11 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 11 S€PA - Betaalwetgeving •Nieuwe Europese regelgeving (PSD) per 01-11-2009 –Gericht op: •verbetering van de concurrentie op de Europese betaalmarkt •verbetering van de bescherming en informeren van de consument. •harmonisatie van betaalwetgeving. –Voorbeelden: •de storneringsperiode voor particulieren is nu voor heel Europa 56 dagen. •geen valutering meer

12 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 12 S€PA - Voordelen •overschrijvingen en incasso’s met één enkele rekening. –Geen aparte rekeningen meer in de diverse landen. •meer keuze uit leveranciers van betaaldiensten •schaaleffecten in de verwerking van betalingsverkeer –goedkoper betalingsverkeer van de bank moet gaan leiden tot lagere kosten, ook voor bedrijven •verdergaande standaardisatie –moet overstappen naar een andere bank eenvoudiger maken •vermindering van verborgen kosten, zoals valutering. •aandeel van automatisch te verwerken transacties vergroten

13 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 13 S€PA – Acties ! •Keuzes maken: –Gebruik van IBAN; Nederlandse IBAN, Euro-breed of EER-breed? •Dit heeft gevolgen voor de impactanalyse! –Klantcommunicatie; Mee met banken, later, eerder? •Eerder lijkt niet wenselijk; •Mee met de banken kan NS als early adaptor positieve PR opleveren. –Overgang naar SEPA; wanneer? •Kan pas bepaald worden als de impact duidelijk is. •Komt terug als mogelijke aanpassingstrategie en implementatiescenario in het rapport van de impactanalyse. •Wees bewust van de deadline van 31-12-2012!

14 Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 14 S€PA – Hoe nu verder? Om de consequenties te bepalen is een quickscan nodig: –gebruik rekeningnummers –Incasso’s Dus te beantwoorden vragen met betrekking tot bovenstaande: –Welke systemen? •In principe alle (bestaande en nieuwe) systemen met rekeningnummers •Belangrijk: Staan systemen op het punt van vervangen of is SEPA daar aanleiding toe? –Welke leveranciers? •Deze worden benaderd voor SEPA-compliancy –Welke thuisbankiers? •Voor afstemming standaardisatie en implementatiemoment –Welke documenten? •In principe alle documenten met rekeningnummers –Welke processen? •Hieruit volgen ook de diverse bedrijfsonderdelen –Contactpersonen voor sparringsessies c.q. nadere afspraken •Voor alle bovenstaande punten


Download ppt "Rits Polaris/SEPA/ Algemene informatie februari 2011 1 S€PA bij bedrijven en overheden S€PA is niet alleen voor banken. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google