De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 DFM SEPA Event Enigma Payments Consulting 3 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 DFM SEPA Event Enigma Payments Consulting 3 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 11 DFM SEPA Event Enigma Payments Consulting 3 april 2012

2 2 Agenda 1 1 2 2 3 3 SEPA achtergrond SEPA in de praktijk SEPA impact 4 4 SEPA Migratie Nederland Welkom

3 Introductie Enigma → Adviesbureau, opgericht in 1997 → Specialist op gebied van betalingsverkeer vraagstukken → 60 hoog opgeleide consultants en interim professionals → Matchmaker tussen vraag en aanbod dilemma’s binnen betalingsverkeer → Domeinhouder van www.sepa.nl → Actief bezig met SEPA sinds 2007 bij een 20-tal banken → Samen met PWC Initiator van de ‘Payments Barometer’ → Niet bancaire SEPA klanten o.a.: UWV, ANWB, AgentschapNL, Univé, PGGM, Achmea, Delta Lloyd, Nederlandse Spoorwegen 3

4 4 Achtergrond - Single European Payments Area (SEPA) → Wegnemen landsgrenzen voor betalingsverkeer in de Euro zone → Geen onderscheid bij betalingen tussen en binnen landen → Voor burgers, bedrijven en andere economische spelers → Gelijke voorwaarden, rechten en verplichtingen ongeacht plaats → Leidt uiteindelijk tot grotere concurrentiekracht EU (Lissabon akkoord 2000)

5 Single Euro Payments Area (SEPA) - Situatieschets o Huidige Nederlandse overboeking en incasso instrumenten kunnen na 01/02/2014 NIET meer gebruikt worden o Iedereen moet overstappen op de nieuwe Europese standaarden o Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer (IBAN) o SEPA raakt alle bedrijven, groot en klein maar de impact op bedrijven is zeer divers o Het Nederlandse betalingsverkeer is al erg efficiënt. Voor bedrijven die puur in Nederland actief zijn biedt SEPA weinig voordelen 5

6 SEPA in de praktijk 4 6 3 5 Rabobank komt met verticale pas maandag 5 mrt 2012, 08:03 2 6 1

7 SEPA in de praktijk → Twee hoofd ‘producten”: –de Europese overschrijving - SEPA Credit Transfer / SCT –de Europese Incasso - SEPA Direct Debit / SDD - Typen: Core en B2B → Verplicht te migreren voor 1 februari 2014 –IBAN –XML –Tijdlijnen & processen –Business keuzes → Grootste uitdaging is de SEPA Direct Debit → Voor kaartbetalingen zijn er Europese afspraken gemaakt over te gebruiken standaarden 7

8 IBAN en BIC → IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’. BIC voor ‘Bank Identifier Code’ → Het IBAN bestaat voor Nederlandse rekeningen uit 18 tekens: NL84 VOWA 0425 2965 47 → Het IBAN in het buitenland is per land anders, zowel qua opzet als qua lengte; maximale lengte van IBAN 31 tekens (Malta) → IBAN staat al (jaren) op rekening afschriften en internet bankieren en komt op alle betaalpassen te staan Land code Controle getal Bank code Oud rekeningnummer opgevuld met nullen 8

9 SEPA Credit Transfer Karakteristieken - Verschillen SEPA en bestaand NL → Credit Transfer → Core (B2C) → B2B → Fixed Amount NL girale overschrijvingSEPA Credit Transfer Rekeningnummer7, 9 of 10 cijferigIBAN + BIC Doorlooptijden (verwerking) D + 0 / 1EU minimaal D + 1 NL ook D + 0 BestandsformatenBetaalopdrachten (Clieop) Bankrapportages (Verwinfo, MT940) Betaal-/incasso opdrachten (XML ISO 20022) Bankrapportages aangepast op SEPA. Ook nu XML formaten (CAMT) Reconciliatie (afletteren) Betalingskenmerk (acceptgiro) Vrije tekst Structured Creditor Reference Vrije tekst End-to-end reference (nieuw) 9

10 SEPA Direct Debit Karakteristieken - Verschillen SEPA en bestaand NL NL incassoSEPA Direct Debit Rekeningnummer7, 9 of 10 cijferig reknrIBAN + BIC Door- loop- tijden Pre- notificatie Debiteur moet geïnformeerd Debiteur moet minimaal 14 dagen vooraf geïnformeerd zijn 1. Aanlevering bestanden Tot D (middaguur, afhankelijk van bank) CoreMinimal D-5 (eenmalige / eerste) of D-2 (doorlopende) B2BMinimaal D-1 StornoVerschillend per incassovariant Core8 weken B2BGeen storno recht B2CGeen incassovariant voorzien! BestandsformatenAanlevering (Clieop), Bankrapportage (Verwinfo) Incasso opdrachten (XML ISO 20022) Bankrapportages aangepast op SEPA. Ook nu XML formaten (CAMT) VeiligheidNiets specifieksAdditionele functionaliteit tegen ongewenst gebruik Mandaten (= machtigingen) Mandaten bij crediteurIdem + referentie naar mandaat toevoegen aan elke transactie. Voor B2B nieuwe machtigingen! 1 Of korter indien met de klant afgesproken 10

11 Machtigingenbeheer → Incassanten zijn verplicht om de machtigingen voor de Europese incasso fysiek te archiveren → Een incassant moet op verzoek van de debiteur een kopie van de machtiging kunnen verstrekken → Gegevens van elke machtiging moeten elektronisch worden opgeslagen → Machtiginggegevens moeten met elke incasso-opdracht worden meegestuurd. → Een machtiging kan op debiteur of op product niveau → Toekomst: E-mandates 11 Incassant ID (NL: gebaseerd op KvKnr) Unieke Mandate ID IBAN Debiteur Plaats en datum ondertekening 11

12 → IBAN-Acceptgiro? –In Mei 2012 meer duidelijkheid –Nederland moet uiterlijk 1 februari 2013 aangeven of zij van de ‘niche’ status gebruik willen maken – Echter: –Steeds meer Acceptgirobetalingen worden momenteel via internet- bankieren gedaan (ruim 70% in 2010) –Het aantal acceptgirotransacties in Nederland daalt (van 300 miljoen in 1995 tot circa 152 miljoen in 2010) –Het SEPA SCT product biedt een ‘betalingskenmerk’ equivalent (Structured Creditor Reference) die gebruikt kan worden ? SEPA en de Acceptgiro 12

13 SEPA impact - zowel intern als extern 13 Klanten Leveranciers Financiële Partners Medewerkers Software leverancier Bedrijfsimpact: •Services •Producten •Processen •Systemen 13

14 SEPA impact – zeer divers De impact op uw organisatie is afhankelijk van meerdere factoren: → Wel of geen incassant → Zelfbouw systemen of standaard software pakketten (van externe leverancier) → Aantal externe koppelingen → In één land (Nederland) of in meerdere landen actief → Wel of geen impact op uw business model 14

15 15 SEPA Migratie Nederland → Organisatie vanuit het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) → NFS bestaat uit Nederlandse aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer onder voorzitterschap van DNB. Deelnemende partijen o.a. –Detailhandel Nederland, MKB-Nederland, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, Consumentenbond, Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW → Gezamenlijk product: ‘Nationaal SEPA-Migratieplan’ incl. migratie diensten zoals ‘Ibanbicservice.nl’ en alerts → Onderdeel daarvan is een ‘Campagne voor de overgang naar SEPA’ –Gestart 01/03/2012. Vanaf 9 mei ‘media massale campagne’. Zender De Nederlandsche Bank –Focus op IBAN (niet op de term ‘SEPA’ dus) => campagnesite = www.overopiban.nl –Toon: “Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer. Houd er rekening mee” → Verder Toolkits, stappenplan, nieuwsbrieven, FAQ’s voor bedrijven en MKB Monitor

16 Afsluiting 16


Download ppt "11 DFM SEPA Event Enigma Payments Consulting 3 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google