De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving Zeist, 25 september 2012 Workshop SEPA Rein Kieviet 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving Zeist, 25 september 2012 Workshop SEPA Rein Kieviet 1."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving Zeist, 25 september 2012 Workshop SEPA Rein Kieviet 1

2 Agenda -Waarom SEPA? -Wat verandert er? -Hoe migreert Nederland? -Wat moet u doen? -SEPA-issues Goede Doelen 2

3 3 Wat is SEPA? 3

4 Van nationaal georganiseerde betaalmarkten….… …….naar gemeenschappelijke, Europees georganiseerde eurobetaalmarkt. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Eén eurobetaalmarkt voor 32 landen

5 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt -Logische voltooiing Interne Markt -Bevorderen concurrentiekracht Europese economie -Standaardisatie -Schaalvergroting - Het is wettelijk verplicht in Europese Verordening -Geen NL wetgeving nodig 5

6 Voordelen Interne eurobetaalmarkt •Op korte termijn -Gemakkelijker grensoverschrijdend betalen, ontvangen, incasseren -Reductie aantal rekeningen •Op lange termijn -Meer concurrentie, innovatie en veiligheid -Verwerking betalingsverkeer op grotere schaal → lagere kosten •Maar … -Kosten gaan voor de baat uit -Grensoverschrijdende eurobetalingen < 2% van totaal -Nederland is al zeer efficiënt 6

7 7 Efficiënte en gecoördineerde migratie door: •Uitwisselen informatie en ervaringen •Organisatie nationale communicatiecampagne •Signaleren en oplossen problemen •Plannen en monitoren SEPA-migratie Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS)

8 8 Te downloaden op overopIBAN.nl

9 9 25 sept 2012

10 SEPA-Communicatie •Wat zijn verkoopargumenten: -Europa? -Betaalgemak? -Lagere kosten? •Wat over blijft zijn de feiten: -Dit gaat er gebeuren - Dit moet u doen 10

11 SEPA-Communicatie 11 Iedereen krijgt een langer rekeningnummer. Houd er rekening mee Uw bedrijf ook.

12 SEPA-campagne • Drietrapsraket: -Algemene publiekscampagne -Koepels en brancheorganisaties -Bedrijven en organisaties • Massamedia campagne gestart op 9 mei • Website met toolkit, check-list, factsheets, impact-check • Vervolgcampagne start op 4 oktober - 2 e trap - bedrijvencampagne - lancering online IMPACT CHECK 12

13 SEPA-realisatie kent drie pijlers -Wetgeving -Payment Services Directive (2009) -Verordening einddata en vereisten (2012) -Producten -SEPA Credit Transfer (2008) -SEPA Direct Debit (2009) -Standaarden -IBAN -ISO20022 XML Producten Wet- geving Stan- daarden 13

14 Verordening geeft einddata -Marktgedreven migratie naar SEPA onvoldoende -Regulation verplicht gebruik technische standaarden -Belangrijkste elementen: -Einddata gebruik niet-Europese overboekingen en incasso’s in euro -1 februari 2014 voor binnenlandse betalingen -1 februari 2016 voor buitenlandse betalingen (in euro binnen SEPA) -Additionele consumentenbescherming -Alleen IBAN in klant-bank interactie -ISO20022 verplichte berichtenstandaard 14

15 Wat te doen? 1.Stel een plan van aanpak op 2.Bepaal de overgangsdatum 3.Informeer medewerkers, klanten, leveranciers 4.Maak tijdig afspraken met uw bank 5.Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s) 6.Bepaal de consequenties voor uw processen 15

16 Impact systemen en processen •IBAN •Mandaten Data •Mandaatbeheer •Betaalstromen •Rapportages en reconciliatie Processen •ISO 20022 XML berichtenstandaard Klant-bank interface 16

17 Dataconversie – IBAN -IBAN verplicht in SEPA-betaalinstructies naar bank -IBAN max. 34 posities; in NL 18 posities -BIC niet meer nodig (afhankelijk van bank mogelijk eerder) -na 1/2/2014 voor binnenlandse betalingen -na 1/2/2016 voor buitenlandse betalingen -Nationale rekeningnummers converteren via www.ibanbicservice.nlwww.ibanbicservice.nl -Houd rekening met: -Vele plaatsen waar rekeningnummer voorkomt -Aanpassing brieven, formulieren, schermen -Uniciteit IBAN, maar niet van ‘oude’ rekeningnummer in IBAN (op termijn) 17

18 Dataconversie – Mandaten -Mandaatinformatie onderdeel Europese Incasso (SDD) transactie -Dient elektronisch beschikbaar te zijn -Conversie papier naar elektronisch -Verrijking van gegevens -Mandaat ook op papier bewaren -Voorlopig enige rechtmatige bewijs -Hou in implementatie rekening met toekomstige eMandates -Komt snel na einddatum SEPA-migratie -Mogelijkheden tot vergaande efficiëntie in de keten -Concreet: registratie elektronische handtekening, kanaalintegratie •Soort machtiging (doorlopend, éénmalig, B2B) •NAW debiteur •Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren) •Incassant ID (verstrekt door bank) •IBAN debiteur •Plaats/datum ondertekening (1/11/2009 voor bestaande machtigingen) 18

19 Procesimpact – Mandaatbeheer -Opvoeren mandaat -Trigger pre-notificatie -Bewaken geldigheid mandaat: -Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso -Minimum bewaartermijn papier tot 13 maanden na laatste incasso -Bewaken status incasso: -Eerste (D-5) of vervolgincasso (D-2)? -Terugkoppeling verwerkingsinformatie incasso’s -Indien niet succesvol verwerkt, blijft het eerste incasso 19

20 Procesimpact – Betaalstromen -Geen significante wijziging SCT t.o.v. overschrijving -Andere aanleveringsmomenten Europese Incasso (SDD) -Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso -Min. D-2 voor terugkerende incasso -Min. D-1 voor B2B incasso -Productvoorwaarden en additionele consumentenbescherming -Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s -Kan impact hebben op -Facturerings-, betalingsruns -Debiteurenadministratie -Cash management 20

21 Procesimpact – Rapportage -End-to-end doorgifte van essentiële informatie verplicht -Alle producten ondersteunen (Structured) Creditor Reference -Verbeterde reconciliatie mogelijk -Gebruik rijkere rapportageformaten banken -Verwerkingsrapportage op nieuwe momenten -Bijv. refusal (weigering debiteur voor verwerking) 21

22 Klant-bank interface – achtergrond -Momenteel op basis van nationale formaten -Betaalinstructie: ClieOp3, BTL-91 -Rapportage: o.a. MT9xx, Verwinfo, GMU, bankspecifieke formaten -Additionele informatie vereist in SEPA berichten, zoals -Gebruik IBAN (SCT, SDD) -Creditor scheme identifier (SDD) -Mandaatinformatie (SDD) -Voor SEPA producten dus overgang op ISO 20022 XML -Betaalinstructie: PAIN berichten -Rapportage: CAMT berichten naast (aangepaste) nationale formaten 22

23 Klant-bank interface – in de praktijk InitiatorBetaler/Ontvanger Clearing & Settlement Mechanism (CSM) Rapportage: CAMT.053 (einde dag) + Aangepaste MT940 Bank Betaalinstructie: PAIN.001 (SCT) PAIN.008 (SDD) Bank-bank en bank-CSM verkeer in ISO 20022 XML formaat (PACS) Klant-bank verkeer in ISO 20022 XML formaat 23

24 Issues Goede Doelen -Langere rekeningnummers -IBAN-acceptgiro -Telefonisch machtigen? 24

25 25 Help uw actienummer wordt langer !! SHO:NL08 INGB 0000 0005 55 Hartstichting:NL06 INGB 0000 0003 00 Greenpeace:NL31 INGB 0000 0000 44 Kerk in actie:NL62 INGB 0000 0004 56

26 Langere actienummers - NFS Werkgroep werkt alternatieven uit 1. Centraal rekeningnummer voor goede doelen? 2. De IBAN van……. - Speciale aandacht voor gebruikers formulieren 26

27 IBAN-Acceptgiro 27

28 IBAN-Acceptgiro - Continuering acceptgiro in SEPA na marktconsultatie - Uitsluitend nationaal gebruik - Marktintroductie 1-7-2013 - Specificaties gepubliceerd (zie www.acceptgiro.nl) - Oude acceptgiro per 1-2-2014 van de markt - Duale fase 1-7-2013 tot 1-2-2014 IBAN-acceptgiro in overleg uiterlijk per 1-1-2019 uitfaseren 28

29 Ondersteuning en contactpunten -Bank is uw eerste aanspreekpunt -Websites en actieve supportteams aanwezig -Betaalvereniging voor specifieke productvragen -www.betaalvereniging.nlwww.betaalvereniging.nl -sepa@betaalvereniging.nlsepa@betaalvereniging.nl -DNB programmabureau voor overige vragen -www.overopiban.nlwww.overopiban.nl -programmabureauSEPA@dnb.nlprogrammabureauSEPA@dnb.nl

30 Nuttige websites www. -eigen bank ………nl -Q&A’s, toolkits, factsheets en impact-check overopiban.nl -IBAN-acceptgiro acceptgiro.nl -Europese incasso brochures e.d. betaalvereniging.nl -Converteren van rekeningnummers ibanbicservice.nl Europa -EPC (Europese banken) europeanpaymentscouncil.eu -Europese Commissie ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa -Europese Centrale Bank ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html 30

31 Vragen Leg uit Wie Wat Wanneer Hoe Waarom Waar Waarom Wie Leg uit Waar Hoe Wat Wanneer


Download ppt "Aan de slag met SEPA! EA-netwerk fondsenwerving Zeist, 25 september 2012 Workshop SEPA Rein Kieviet 1."

Verwante presentaties


Ads door Google