De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als vereniging over op SEPA KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als vereniging over op SEPA KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Als vereniging over op SEPA KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland

2 Agenda 1.Wat is Single Euro Payments Area (SEPA)? 2.Hoe migreren we in Nederland? 3.Wat wijzigt er? 4.Hoe pakt u het aan? 2Kluwer

3 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt -Voltooiing Euro betaalmarkt -Uniforme munt en betaalkaart -Nu ook uniform giraal betalingsverkeer in EU -Verdwijnen verschillen tussen landen -Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten betalers en ontvangers -Bevorderen concurrentiekracht Europese economie -Standaardisatie -Schaalvergroting

4 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar Nederlandse en naar buitenlandse rekeningen betalen.

5 Vordering migratie in Nederland en Europa 5 * Voorlopige cijfers

6 SEPA-bewustzijn bedrijven en organisaties

7 Voorbereidingen bedrijven en organisaties (1)

8 Voorbereidingen bedrijven en organisaties (2)

9 Ontwikkeling SEPA-proof software 9

10 10 Wat gaat er veranderen ? 1.Bankrekeningnummer wordt IBAN 2.Standaard voor overschrijving wordt SEPA Credit Transfer (SCT) 3.Standaard voor incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD) 4.Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022) 10 Overzichtelijk, maar mogelijk met grote impact!

11 Agenda 1.Wat is SEPA? 2.Hoe migreren we in Nederland? 3.Wat wijzigt er? 4.Hoe pakt u het aan? 11Kluwer

12 Migratie plan Nederland 12

13 SEPA: stand van zaken voorjaar 2013 -98% bedrijven en 95% consumenten kent IBAN! -Bekendheid SEPA (breder dan IBAN) onder bedrijfsleven sterk gestegen. -Grootbedrijf is volop aan de slag, pieken liggen begin van de zomer en in het najaar. -Grotere MKB’ers zijn ook aan de slag, migratie meer gespreid. -Kleinere MKB’ers; moment van migratie veelal door de bank bepaald. -Omzetting internetbankieren (consumenten en kleinzakelijk) tussen maart en juli -SCT-ratio stijgt, Nederland loopt in op eurozone.

14 Agenda 1.Wat is SEPA? 2.Hoe migreren we in Nederland 3.Wat wijzigt er? 4.Hoe pakt u het aan? 14Kluwer

15 Rekeningnummer wordt IBAN Wat is het? IBAN: International Bank Account Number Country code (ISO) Bank IdentifierCheck digit Basic Bank Account Number •Opmerkingen: -De bank identifier is landspecifiek (in NL is dit ABNA, INGB, RABO, TRIO, etc) -Elk land heeft zijn eigen Basic Bank Account Number system -Nederland heeft een IBAN van 18 digits, maar ga uit van het maximale aantal van 34 posities -Internationale afspraak rond schrijfwijze is in ‘groepjes’ van 4: NL99 BANK 0123 etc. 15 Voorbeeld Nederlandse IBAN: NL99 ABNA 0123 4567 89

16 Rekeningnummer wordt IBAN Wat moet u doen? -Rekeningnummers donateurs/leden/vrijwilligers aanpassen -Banken rekenen adresboek internetbankieren automatisch om -Omrekenen bestanden kan (kosteloos) via www.ibanbicservice.nlwww.ibanbicservice.nl -Per nummer (via site of SMS) -In een bestand -Communicatiemiddelen aanpassen: -Briefpapier of sjablonen voor brieven -Informatiebrochures, lidmaatschapsformulieren, … -Websites

17 Overschrijving wordt SEPA Credit Transfer Overschrijving (binnenlands) Grensoverschrijdende overschrijving (in euro’s, binnen Europa) Europese overschrijving Tijdens de overgangsperiode (tot 1/2/2014) worden ‘oude’ typen overschrijving stapsgewijs vervangen door de Europese overschrijving als voorkeursoptie. Hoe en wanneer dit gebeurt is bankspecifiek

18 SEPA Credit Transfer – wat moet u doen? -U maakt gebruik van internetbankieren: -Bank maakt IBAN/SCT in de loop van 2013 de voorkeursoptie -Banken ondersteunen invoeren IBAN i.p.v. BBAN -Adresboek met opgeslagen nummers wordt omgerekend door de bank -U gebruikt (boekhoud)systeem om te betalen -Neem contact op met uw softwareleverancier voor conversie -Grootste wijziging zit in bestandsuitwisseling met de bank (XML) -Let op: u zult vaker met IBAN betaald worden -Verantwoording op rekeningafschrift wijzigt -Inlezen elektronische rekeningafschriften vergt softwarewijziging

19 Acceptgiro Euro Acceptgiro wordt IBAN Acceptgiro Wordt SEPA proof en blijft tot uiterlijk 2019

20 IBAN Acceptgiro – wat moet u doen? -Nieuwe formulieren bestellen -Software of sjabloon voor printen aanpassen -Eventueel proefdruk naar de bank sturen (zgn OCR-B regel) -Elektronische verantwoording wijzigt -Geen VerwInfo bestand meer -Terugkoppeling in MT940, GMU of (toekomstig) CAMT.053 -Let op: -Nieuwe IBAN acceptgiro vanaf 1/7/2013 te verspreiden -Oude tot uiterlijk 31/12/2013 en worden verwerkt tot 1/2/2014 -Denk na over ‘pijplijneffecten’ en (op termijn) over alternatieven

21 Eenmalige incasso; machtiging papier / telef. Doorlopende incasso; machtiging papier / telef. Europese incasso; machtiging papier •Eenmalige incasso en kansspelincasso zonder stornorecht vervalt •Telefonisch machtigen vervalt •Aanvullende bescherming consumenten Incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD) Zakelijke incasso variantenZakelijke Europese incasso

22 Incassomachtigingen veranderen -Mandaat = machtiging in SEPA termen -Rol van mandaten wijzigt -Bij nationale incasso machtiging alleen administratief -Bij SEPA Incasso mandaatgegevens onderdeel transactie -Electronische mandaatadministratie nodig -Gekoppeld met betaalopdrachten -Mandaat ook op papier bewaren (rechtmatige bewijs) -e-Mandate in ontwikkeling (medio 2015)

23 Incassomachtigingen veranderen (2) -Bestaande machtigingen mag u converteren; toevoegen -Naam, Adres en Woonplaats debiteur -Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren) -Incassant ID (verstrekt door bank) -IBAN debiteur -Plaats/datum ondertekening (bij bestaande mandaten: 1/11/2009) -Bewaken geldigheid mandaat: -Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso -Minimum bewaartermijn papier tot 13 maanden na laatste incasso

24 SEPA Incasso Wat moet u doen? -Nieuw incassocontract bij bank -Stuur uw klanten minimaal 14 voorafgaand aan de incasso een vooraankondiging (incl. bedrag/datum van incasso) -Andere aanleveringsmomenten -Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso -Min. D-2 voor terugkerende incasso -Let op effecten additionele consumentenbescherming -Blacklisting, whitelisting en beperkingen bedrag en frequentie -Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s

25 Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML Initiator Processor MT940 (einde dag) MT942 (intradag) GMU Bank Andere banken Eventueel VerwInfo (acceptgiro en incasso) ClieOp03 25 Alleen relevant als u betalingen middels bestanden aanlevert!

26 Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML Initiator Processor MT940 (einde dag) MT942 (intradag) GMU Bank Andere banken PAIN.001 (SCT) PAIN.008 (SDD) Eventueel VerwInfo (acceptgiro en incasso) ClieOp03 Aangepaste MT940 Aangepaste GMU (met detailinformatie uit vroegere VerwInfo) En in de toekomst:: CAMT.053 (einde dag), CAMT.052 (intradag) 26 Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier!

27 Samenvattend ItemNuWordt RekeningnummerNationaal, bankrekening (9 of 10 cijfers met 11-proef) of voormalig postbank (max 7 cijfers) IBAN, 18 posities voor Nederland en maximaal 34 posities OverboekingNationale overboekingSEPA Credit Transfer AcceptgiroEuro-AcceptgiroIBAN-Acceptgiro tot uiterlijk 2019 IncassoNationale incassoSEPA Direct Debit plus mandaatadministratie Aanleverformaat bankClieOp03 voor nationale betalingen BTL91 voor buitenlandse betalingen ISO 20022 XML bestanden: -pain.001 voor overboekingen -pain.008 voor incasso’s

28 Agenda 1.Wat is SEPA? 2.Hoe migreren we in Nederland 3.Wat wijzigt er? 4.Hoe pakt u het aan? 28Kluwer

29 Stappenplan 1.Stel een plan van aanpak op en bepaalde impact -Tip: gebruik de impact check of impact analyse template op www.overopiban.nlwww.overopiban.nl 2.Bepaal de overgangsdatum -Tip: hoe eerder hoe beter, u kunt nu al betalen en ontvangen met SEPA 3.Informeer medewerkers, leden, klanten, etc 4.Maak tijdig afspraken met uw bank 5.Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s) 6.Realiseer de wijzigingen in uw processen en administratie

30 Doe de impact check via www.overopiban.nl! 30Kluwer

31 Meer informatie over de migratie en de SEPA producten Site van uw bank www.overopiban.nlwww.overopiban.nl (algemene informatie en hulpmiddelen) www.betaalvereniging.nlwww.betaalvereniging.nl (product informatie en banken breed) www.ibanbicservice.nlwww.ibanbicservice.nl (conversie service voor rekening migratie)

32 Vragen Explain Who What When How Why Where Why Who Explain Where How What When

33 33


Download ppt "Als vereniging over op SEPA KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google