De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als vereniging over op SEPA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als vereniging over op SEPA"— Transcript van de presentatie:

1 Als vereniging over op SEPA
KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland

2 Agenda Wat is Single Euro Payments Area (SEPA)?
Hoe migreren we in Nederland? Wat wijzigt er? Hoe pakt u het aan? Poll: Hoe bekend bent u met SEPA? Niet mee bekend Wel van gehoord, maar veder weet ik niets Wel van gehoord en redelijk zicht op de impact Nog een paar uitstaande vragen Al helemaal klaar voor SEPA! 2 Kluwer

3 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
Voltooiing Euro betaalmarkt Uniforme munt en betaalkaart Nu ook uniform giraal betalingsverkeer in EU Verdwijnen verschillen tussen landen Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten betalers en ontvangers Bevorderen concurrentiekracht Europese economie Standaardisatie Schaalvergroting

4 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar Nederlandse en naar buitenlandse rekeningen betalen.

5 Vordering migratie in Nederland en Europa
* Voorlopige cijfers

6 SEPA-bewustzijn bedrijven en organisaties

7 Voorbereidingen bedrijven en organisaties (1)

8 Voorbereidingen bedrijven en organisaties (2)

9 Ontwikkeling SEPA-proof software

10 Overzichtelijk, maar mogelijk met grote impact!
Wat gaat er veranderen? Bankrekeningnummer wordt IBAN Standaard voor overschrijving wordt SEPA Credit Transfer (SCT) Standaard voor incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD) Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022) Overzichtelijk, maar mogelijk met grote impact! 10 10

11 Agenda Wat is SEPA? Hoe migreren we in Nederland? Wat wijzigt er?
Hoe pakt u het aan? 11 Kluwer

12 Migratie plan Nederland

13 SEPA: stand van zaken voorjaar 2013
98% bedrijven en 95% consumenten kent IBAN! Bekendheid SEPA (breder dan IBAN) onder bedrijfsleven sterk gestegen. Grootbedrijf is volop aan de slag, pieken liggen begin van de zomer en in het najaar. Grotere MKB’ers zijn ook aan de slag, migratie meer gespreid. Kleinere MKB’ers; moment van migratie veelal door de bank bepaald. Omzetting internetbankieren (consumenten en kleinzakelijk) tussen maart en juli SCT-ratio stijgt, Nederland loopt in op eurozone.

14 Agenda Wat is SEPA? Hoe migreren we in Nederland Wat wijzigt er?
Hoe pakt u het aan? 14 Kluwer

15 Rekeningnummer wordt IBAN Wat is het?
IBAN : International Bank Account Number Country code (ISO) Check digit Bank Identifier Basic Bank Account Number Voorbeeld Nederlandse IBAN: NL99 ABNA Opmerkingen: De bank identifier is landspecifiek (in NL is dit ABNA, INGB, RABO, TRIO, etc) Elk land heeft zijn eigen Basic Bank Account Number system Nederland heeft een IBAN van 18 digits, maar ga uit van het maximale aantal van 34 posities Internationale afspraak rond schrijfwijze is in ‘groepjes’ van 4: NL99<spatie>BANK<spatie>0123<spatie>etc. 15

16 Rekeningnummer wordt IBAN Wat moet u doen?
Rekeningnummers donateurs/leden/vrijwilligers aanpassen Banken rekenen adresboek internetbankieren automatisch om Omrekenen bestanden kan (kosteloos) via Per nummer (via site of SMS) In een bestand Communicatiemiddelen aanpassen: Briefpapier of sjablonen voor brieven Informatiebrochures, lidmaatschapsformulieren, … Websites

17 Overschrijving wordt SEPA Credit Transfer
Overschrijving (binnenlands) Europese overschrijving Grensoverschrijdende overschrijving (in euro’s, binnen Europa) Tijdens de overgangsperiode (tot 1/2/2014) worden ‘oude’ typen overschrijving stapsgewijs vervangen door de Europese overschrijving als voorkeursoptie. Hoe en wanneer dit gebeurt is bankspecifiek Poll: Hoe maakt u gebruik van overshrijvingen: Via internetbankieren Mijn software maakt een betaalbestand aan Anders

18 SEPA Credit Transfer – wat moet u doen?
U maakt gebruik van internetbankieren: Bank maakt IBAN/SCT in de loop van 2013 de voorkeursoptie Banken ondersteunen invoeren IBAN i.p.v. BBAN Adresboek met opgeslagen nummers wordt omgerekend door de bank U gebruikt (boekhoud)systeem om te betalen Neem contact op met uw softwareleverancier voor conversie Grootste wijziging zit in bestandsuitwisseling met de bank (XML) Let op: u zult vaker met IBAN betaald worden Verantwoording op rekeningafschrift wijzigt Inlezen elektronische rekeningafschriften vergt softwarewijziging

19 Euro Acceptgiro wordt IBAN Acceptgiro
Wordt SEPA proof en blijft tot uiterlijk 2019 Poll: Maakt u gebruik van de acceptgiro? Nee en ben het ook niet van plan Nee, maar overweeg het Ja en dat zou ik ook in SEPA willen blijven doen Ja, maar ik overweeg er vanaf te stappen

20 IBAN Acceptgiro – wat moet u doen?
Nieuwe formulieren bestellen Software of sjabloon voor printen aanpassen Eventueel proefdruk naar de bank sturen (zgn OCR-B regel) Elektronische verantwoording wijzigt Geen VerwInfo bestand meer Terugkoppeling in MT940, GMU of (toekomstig) CAMT.053 Let op: Nieuwe IBAN acceptgiro vanaf 1/7/2013 te verspreiden Oude tot uiterlijk 31/12/2013 en worden verwerkt tot 1/2/2014 Denk na over ‘pijplijneffecten’ en (op termijn) over alternatieven

21 Incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD)
Eenmalige incasso; machtiging papier / telef. Europese incasso; machtiging papier Doorlopende incasso; machtiging papier / telef. Zakelijke incasso varianten Zakelijke Europese incasso Eenmalige incasso en kansspelincasso zonder stornorecht vervalt Telefonisch machtigen vervalt Aanvullende bescherming consumenten

22 Incassomachtigingen veranderen
Mandaat = machtiging in SEPA termen Rol van mandaten wijzigt Bij nationale incasso machtiging alleen administratief Bij SEPA Incasso mandaatgegevens onderdeel transactie Electronische mandaatadministratie nodig Gekoppeld met betaalopdrachten Mandaat ook op papier bewaren (rechtmatige bewijs) e-Mandate in ontwikkeling (medio 2015)

23 Incassomachtigingen veranderen (2)
Bestaande machtigingen mag u converteren; toevoegen Naam, Adres en Woonplaats debiteur Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren) Incassant ID (verstrekt door bank) IBAN debiteur Plaats/datum ondertekening (bij bestaande mandaten: 1/11/2009) Bewaken geldigheid mandaat: Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso Minimum bewaartermijn papier tot 13 maanden na laatste incasso

24 SEPA Incasso Wat moet u doen?
Nieuw incassocontract bij bank Stuur uw klanten minimaal 14 voorafgaand aan de incasso een vooraankondiging (incl. bedrag/datum van incasso) Andere aanleveringsmomenten Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso Min. D-2 voor terugkerende incasso Let op effecten additionele consumentenbescherming Blacklisting, whitelisting en beperkingen bedrag en frequentie Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s Poll: Maakt u gebruik van incasso’s: Nee en dat ben ik ook niet van plan Nee, maar ik overweeg het Ja, en dat wil ik ook onder SEPA blijven doen Ja, maar ik overweeg er mee te stoppen als gevolg van o.a. SEPA

25 Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML
Andere banken Processor MT940 (einde dag) MT942 (intradag) GMU ClieOp03 Eventueel VerwInfo (acceptgiro en incasso) Alleen relevant als u betalingen middels bestanden aanlevert! Poll: Maakt u gebruik van sotware voor (onder andere) uw betalingen? Nee, ik doe het handmatig Ja, we hebben een zelfbouwpakket Ja, maar van mijn softwareleverancier heb ik nog niets gehoord over SEPA Ja en mijn softwareleverancier heeft mij al geinformeerd Initiator 25

26 Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML
Andere banken Processor MT940 (einde dag) MT942 (intradag) GMU ClieOp03 PAIN.001 (SCT) PAIN.008 (SDD) Aangepaste MT940 Aangepaste GMU (met detailinformatie uit vroegere VerwInfo) En in de toekomst:: CAMT.053 (einde dag), CAMT.052 (intradag) Eventueel VerwInfo (acceptgiro en incasso) Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier! Initiator 26

27 Samenvattend Item Nu Wordt Rekeningnummer
Nationaal, bankrekening (9 of 10 cijfers met 11-proef) of voormalig postbank (max 7 cijfers) IBAN, 18 posities voor Nederland en maximaal 34 posities Overboeking Nationale overboeking SEPA Credit Transfer Acceptgiro Euro-Acceptgiro IBAN-Acceptgiro tot uiterlijk 2019 Incasso Nationale incasso SEPA Direct Debit plus mandaatadministratie Aanleverformaat bank ClieOp03 voor nationale betalingen BTL91 voor buitenlandse betalingen ISO XML bestanden: pain.001 voor overboekingen pain.008 voor incasso’s

28 Agenda Wat is SEPA? Hoe migreren we in Nederland Wat wijzigt er?
Hoe pakt u het aan? 28 Kluwer

29 Stappenplan Stel een plan van aanpak op en bepaalde impact
Tip: gebruik de impact check of impact analyse template op Bepaal de overgangsdatum Tip: hoe eerder hoe beter, u kunt nu al betalen en ontvangen met SEPA Informeer medewerkers, leden, klanten, etc Maak tijdig afspraken met uw bank Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s) Realiseer de wijzigingen in uw processen en administratie

30 Doe de impact check via www.overopiban.nl!
30 Kluwer

31 Meer informatie over de migratie en de SEPA producten
Site van uw bank (algemene informatie en hulpmiddelen) (product informatie en banken breed) (conversie service voor rekening migratie)

32 ? Vragen Who What How When How When Where What Who Explain Why Why

33 33


Download ppt "Als vereniging over op SEPA"

Verwante presentaties


Ads door Google