De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 2012 Amsterdam Programmabureau SEPA Betaalvereniging Frans van Beers Wat verandert er? Wat doen de banken? Waar moeten klanten zelf actie ondernemen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 2012 Amsterdam Programmabureau SEPA Betaalvereniging Frans van Beers Wat verandert er? Wat doen de banken? Waar moeten klanten zelf actie ondernemen?"— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 2012 Amsterdam Programmabureau SEPA Betaalvereniging Frans van Beers Wat verandert er? Wat doen de banken? Waar moeten klanten zelf actie ondernemen? SEPA – betaalproducten

2 | Onderwerpen Over op IBAN Europese overschrijving Europese incasso Reporting Informatievoorziening 2

3 | SEPA = Over op IBAN 1.Consumenten moeten IBAN kennen en kunnen vinden  Over op IBAN 2.Verandering van BBAN  IBAN betekent voor bedrijven: aanpassen financiële administratie en communicatie met alle ‘relaties’ inventariseren consequenties alle andere administratieve systemen overstappen op ISO20022/XML  voor bulk aanlevering aanpassingen in reconciliatie 3.Verordening  BIC mag niet (meer) verplicht zijn; overgang naar IBAN-only particulier geleidelijke overgang/gewenning; variaties per bank zakelijk ook variaties per bank; IBAN en BIC blijft mogelijk voor NL; eenvoudige deductie BIC uit IBAN mogelijk 3

4 | 6 juli 20144 1.Consumenten moeten IBAN kennen en kunnen vinden  Over op IBAN 2.Verandering van BBAN  IBAN betekent voor bedrijven: aanpassen financiële administratie en communicatie met alle ‘relaties’ inventariseren consequenties alle andere administratieve systemen overstappen op ISO20022/XML  voor bulk aanlevering aanpassingen in recociliatie 3.Verordening  BIC mag niet verplicht zijn; overgang naar IBAN-only particulier geleidelijke overgang/gewenning; variaties per bank zakelijk ook variaties per bank; IBAN en BIC blijft mogelijk voor NL; eenvoudige deductie BIC uit IBAN mogelijk SEPA = Over op IBAN (reclame) Gebruik www.ibanbicservice.nl voor (bestand)conversie ook beschikbaar SMS 4226 Telefoon - voice

5 | Consument en (Europese) overschrijving 5 Banken ontzorgen consumenten, beperkte verschillen per bank Uiterlijk 1 juli 2013 voor consument beschikbaar in SEPA variant: Overboeking via internetbankieren (start Q3 2012) IBAN adresboek Papieren overboekingsformulier gestandaardiseerd Acceptgiro wordt IBAN geschikt; medio 2013 beschikbaar; afbouw op termijn Periodieke overboeking via internet wordt automatisch aangepast iDEAL (duale periode – consument en web-winkel migreren onafhankelijk) FINBOX ( vroeger digitale nota)

6 | MKB en Europese overschrijving (SCT) Voor klein zakelijk/MKB gebruik : 1.Veel parallel aan consumenten gebruik, maar ….. 2.Data migratie naar gebruik IBAN in alle systemen, debiteuren- en crediteuren administratie, briefpapier, nota’s 3.SEPA Softwarepakketten moeten beschikbaar zijn ( uiterlijk 1-10-2012) Infrastructuur gereed voor massale migratie per 1-3-2013 SEPA internet overboeking Bulkaanlevering in XML Verantwoording in XML (en MT940) Spoedbetaling en periodieke overboeking 6

7 | Grote volume gebruikers en Europese overschrijving (SCT) Voor grootzakelijk gebruik: 1.Migratie in nauw overleg bank/klant/software leverancier 2.Data migratie naar gebruik IBAN in alle systemen, debiteuren- en crediteuren administratie, briefpapier, nota’s 3.Software/systemen moeten SEPA gereed zijn ( uiterlijk 1-10-2012) 4.Massale migratie tussen 1-10-2012 en 1-7-2013 Infrastructuur gereed voor massale migratie per 1-10-2012 SEPA internet overboeking Bulkaanlevering in XML Verantwoording in XML (en MT940) Spoedbetaling Early en big movers migreren in overleg met hun bank 7

8 | Europese incasso – SEPA Direct Debit SDD SEPA Direct Debit – uitgangspunten voor Nederland - functioneel zo min mogelijk veranderingen voor de consument - (geldige) bestaande machtigingen blijven geldig Verschillen Incasso – SDD functioneel? - Europa in plaats van Nederland; geen ervaring, extra risico? - pre-notificatie; is ook bestaande voorwaarde  praktisch oplossen - onderscheid 1 e /daaropvolgende transacties bij doorlopende machtiging; voor Nederland wordt alertering toegevoegd (actie debet bank) - specifieke gegevens verplicht op machtiging - (B2B  2-zijdige machtiging - credit en debet bank) 6 juli 20148

9 | Voorbeeld machtiging 6 juli 20149

10 | Voorbeeld machtiging 6 juli 201410

11 | Voorbeeld machtiging 6 juli 201411

12 | Voorbeeld machtiging 6 juli 201412

13 | Voorbeeld machtiging 6 juli 201413

14 | 6 juli 201414 a. Uiterste termijn waarop de debiteur door de incassant geïnformeerd moet zijn over komende transactie, tenzij anders is overeengekomen tussen debiteur en incassant + vroegst mogelijke moment voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank. b. Laatst mogelijke moment waarop de creditbank de transactie aan moet bieden bij de debetbank in geval van een éénmalige transactie of de eerste van een reeks van doorlopende transacties. c. Laatst mogelijke moment voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank in geval van een tweede en volgende transactie in een reeks van doorlopende transacties. d. Laatste dag waarop de debiteur de incasso-opdracht kan herroepen e. Dag waarop de Europese incasso wordt verwerkt bij de debetbank. g. Laatst mogelijke moment voor de debetbank om op eigen initiatief de transactie terug te draaien. h. Laatst mogelijke moment voor de debiteur om transactie terug te laten draaien. i. Uiterste termijn waarbinnen een verzoek tot correctie van een onjuiste transactie (geen geldige machtiging) kan worden ingediend door de debetbank bij de bank van de incassant. j. Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt vervalt en mag niet meer door de incassant worden gebruikt. Tijdlijnen gewone Europese incasso Grote impact op procesinrichting!

15 | 6 juli 201415 a. Uiterste termijn waarop de debiteur door de incassant geïnformeerd moet zijn over komende transactie, tenzij anders is overeengekomen tussen debiteur en incassant + vroegst mogelijke moment voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank. d. Laatst mogelijke moment waarop de creditbank de transactie aan moet bieden bij de debetbank. Laatste dag waarop de debiteur de incasso-opdracht kan herroepen e. Dag waarop de Europese incasso wordt verwerkt bij de debetbank. f. Laatst mogelijke moment voor de debetbank om de transactie terug te draaien. i. Uiterste termijn waarbinnen een verzoek tot correctie van een onjuiste transactie (zonder geldige machtiging) kan worden ingediend door de debetbank bij de bank van de incassant. j. Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt vervalt en mag niet meer door de incassant worden gebruikt. Tijdlijnen zakelijke Europese incasso SDD – B2B

16 | Machtigingen Machtigingen, (bestaande) voorwaarden worden aangescherpt; - alleen schriftelijke machtiging is formeel geldend - machtiging (of in NL een image) moet beschikbaar blijven voor navraag en betwisten transacties - telefonische machtiging kan met SDD niet (meer) Machtigingen beheer krijgt wordt belangrijker; - informatie van de machtiging wordt meegestuurd in elke incasso-trx - machtiging krijgt unieke referentie (in combi met Incassant_ID) Elektronische machtiging / e-Mandate is als optie in Rulebook opgenomen - invoering in de Nederlandse markt geen onderdeel van de migratie; introductie mogelijk in 2015 6 juli 201416

17 | Verordening stelt aanvullende eisen Verordening stelt aanvullende eisen aan consumentenbescherming; Debet bank moet de mogelijkheid bieden om elke incasso te laten controleren op: o bedrag o frequentie o of beide o blacklisting (uitsluiten van specifieke crediteuren) o whitelisting (rekening expliciet openstellen, naast afgeven van machtiging aan crediteur) Geen EPC standaard; NL invulling wordt uitgewerkt Meer afwijzingsmogelijkheden ; risico van verminderen huidige efficiency 6 juli 201417

18 | Eerste uitwerking aanvullende eisen voor Nederland Mogelijke invulling 1 e fase voor de NL markt, haalbaar per 1-2-2014; Als de debiteur niets heeft ingesteld, zullen de incassotransacties net zo als nu (zonder nadere controle) verwerkt worden. Opties voor de debiteur: - Algehele rekeningblokkade en blokkade van specifieke incassanten - Alertering bij 1 e transactie blijft en zal vanaf medio 2012 operationeel zijn. - Bedrag: instellen maximum bedrag / per trx / per machtiging. - Frequentie: instellen aantal trx / per jaar/ per machting Blacklisting blijft de basis; whitelisting nader uit te werken Geen aanpassingen in de terugmelding naar de crediteur 186 juli 2014

19 | 19 Factsheets op www.sepanl.nl

20 | Reporting (afschriften) Blijft bankspecifiek, zowel particulier als zakelijk Gaat (op termijn) over op XML – geen verplichting; MT940 (aangepast) blijft beschikbaar Zakelijk; geautomatiseerde reconciliatie gedurende duale periode: - voor crediteur die al over is naar SEPA; lijken effecten beperkt te blijven en relatief eenvoudig op te vangen - voor crediteur die later overgaat naar SEPA; in onderzoek, effect afhankelijk van mate van ‘spontaan’ gebruik door consument 20

21 | Informatievoorziening - centraal Programmabureau SEPA bij Betaalvereniging (SG SEPA support); alle informatie voor leden ( en stakeholders ): SEPA@betaalvereniging.nlSEPA@betaalvereniging.nl Informatie over Rulebooks, implementatie richtlijnen, factsheets: - Nu nog www.sepanl.nl  juli 2012 www.betaalvereniging.nlwww.sepanl.nlwww.betaalvereniging.nl - Doorverwijsfunctie naar informatie bij banken (o.a. aanvulling IG’s) - Publieksinformatie SEPA bij Programmabureau DNB www.overopIBAN.nl Productinformatie; FAQ’s – fact sheets krijgen regelmatig update 21

22 | Informatievoorziening banken WEB-site banken : SEPA informatie, specifieke implementation guidelines Voorlichtingsbijeenkomsten Accountmanagers / SEPA programma specialisten bij banken Nieuwsbrieven, mailings etc. 22

23 | VRAGEN? 6 juli 201423


Download ppt "30 mei 2012 Amsterdam Programmabureau SEPA Betaalvereniging Frans van Beers Wat verandert er? Wat doen de banken? Waar moeten klanten zelf actie ondernemen?"

Verwante presentaties


Ads door Google