De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingdienst en administratieve software Actualiteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingdienst en administratieve software Actualiteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingdienst en administratieve software Actualiteiten
Fred de Grunt

2 Programma Horizontaal toezicht Auditfiles in Nederland en elders
XBRL-GL

3 Horizontaal toezicht Kwaliteit in de administratieve keten
“Van transactie tot verantwoording” Samen met 1 Belastingplichtige / Brancheorganisaties 2 Intermediairs (accountants, fiscaal adviseurs) 3 Software ontwikkelaars

4 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Bedrijfs processen

5 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Bedrijfs processen Interne beheersing en - controle

6 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Externe controle Bedrijfs processen Interne beheersing en - controle

7 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Externe controle Fiscale controle Bedrijfs processen Interne beheersing en - controle

8 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Externe controle Fiscale controle Bedrijfs processen Interne beheersing en - controle

9 Fiscale controle alleen voor zover nodig
Externe controle Fiscale controle Bedrijfs processen Interne beheersing en - controle

10 Waar moet administratie aan voldoen?
Artikel 52 AWR is principle based De ondernemer heeft de verantwoordelijkheid om een controleerbare administratie te voeren. Hij heeft de vrijheid om zélf te bepalen hóe. Controleren (en software bouwen?) lijkt makkelijker met strikte regels (rule based)

11 Waar moet administratie aan voldoen?
Naar de eisen van het bedrijf inrichten Beheersen van de activiteiten (in control zijn) Informatiebehoefte van de objectieve ondernemer Bewaren en verstrekken van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers O.a. de geautomatiseerde administratie Bewaarplicht (7 jaar, onroerende zaken 10 jaar) Conversie mogelijk, mits volledig en binnen redelijke termijn leesbaar Controleerbaar binnen redelijke termijn

12

13 Horizontaal toezicht en ontwikkelaars
Het bevorderen van de compliance gedachte bij software ontwikkelaars. Het bevorderen van betrouwbare software producten die: interne beheersing en interne controle ondersteunen manipulatie van data voorkomen/laten signaleren extern toezicht adequaat mogelijk maken overheids (inclusief fiscaal) toezicht optimaal laat aansluiten en uitvoeren

14 Horizontaal toezicht en ontwikkelaars
Groepen SoftwareOntwikkelaars: Financieel Loonheffing Douane Afrekensystemen Intermediairs Restgroep: diverse proces ondersteunende software producten

15 Horizontaal toezicht verwijzingen
Brochure over afrekensystemen enz. op Algemene richtlijnen voor financiële pakketten van de OECD*. Communicatie via OSWO ( Auditfiles op www. Sofwarepakketten.nl * “Guidance on tax compliance for business and accounting software”, te vinden op: OSWO ondersteuning software ontwikkelaars: community softwareontwikkelaars

16 Auditfiles Nederland Auditfile financieel XML Versie 3.0
Subgrootboek debiteuren en crediteuren Beginbalans Auditfile salaris XML versie 2008 Wijzigingen 2008 gering Belastingdienst wil wel enige veranderingen Auditfile afrekensystemen versie 1.3 Enkele kleinere aanpassingen Nog dit jaar gepubliceerd

17 Auditfiles OECD SAF-T Auditfile voor financiële transacties
SAF-P Auditfile voor salarisgegevens SAF-I Auditfile voor voorraadtransacties

18 Auditfiles OECD SAF-T XML Auditfile voor financiële transacties
Inclusief in- en verkoopfacturen, betalingen Inmiddels verplicht / toegestaan in enkele landen Nederland heeft deze auditfile niet geadopteerd Eerste versie 2005*, update eind 2009 * Beschrijving te vinden op:

19 Auditfiles OECD SAF-P Geen implementaties bekend

20 Auditfiles OECD SAF-I Auditfile voor voorraadtransacties
Planning uiterlijk eind 2009 Gecombineerd met de SAF-T

21 XBRL-GL XBRL-GL als generieke vastlegging koppeling aan taxonomieën
Haalbaarheid XAF naar XBRL-GL Praktijktest

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Belastingdienst en administratieve software Actualiteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google