De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XBRL / SBR Gevolgen voor de praktijk Hogeschool Zuyd 20 juni 2012 Deel 2 Jan Pasmooij RA RE RO Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "XBRL / SBR Gevolgen voor de praktijk Hogeschool Zuyd 20 juni 2012 Deel 2 Jan Pasmooij RA RE RO Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële."— Transcript van de presentatie:

1 XBRL / SBR Gevolgen voor de praktijk Hogeschool Zuyd 20 juni 2012 Deel 2 Jan Pasmooij RA RE RO Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou? 2

3 Gevolgen voor ondernemers  MKB via intermediairs  Zelfaangevers:  Aanpassen software / processen  Heeft gevolgen voor de inrichting van processen en de interne beheersing  Overwegen gebruik XBRL / SBR intern  Betere koppeling intern met externe rapportage verplichtingen  Gebruik voor de interne informatievoorziening  Goede basis monitoring processen / data 3

4 Rol voor intermediairs  Dienstverlener: het samenstellen en verstrekken van gegevens in elektronische vorm  Controleur: het controleren van jaarrekeningen in elektronische vorm, alsmede het toevoegen van een accountantsverklaring  Assurance provider: het verstrekken van zekerheid over gegevens in een elektronische vorm  Adviseur: het adviseren over de inrichting van elektronische rapportering 4

5 Betrokkenheid intermediairs  Financiële intermediairs  Accountants  Accountants-Administratieconsulenten  Belastingconsulenten / -adviseurs  Betrokken als:  Samensteller jaarrekening / aangifte  Controleur  Adviseur  Ca. 99% van de activiteiten:  Opstellen / controleren jaarrekening  Samenstellen (elektronische) aangiften 5

6 Wat is er aan de hand?  Standaardisatie  Digitalisering  Ketenintegratie  Horizontaal Toezicht  Frequenter rapporteren  Gebruikersgericht rapporteren  Belang fiscaliteit neemt toe  Veranderende verwachting markt en klant 6

7 http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Begin-op-tijd-met- SBR/ 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (samenstelpraktijk) De huidige werkzaamheden en –processen Integratie, volgorde werkzaamheden Dossiervorming (opslag gegevens) Vereist XBRL-enablede software met de benodigde functionaliteit / ondersteuning Heeft impact op samenstelproces en interne beheersing daarvan Vorm en inhoud van de dienstverlening en de relatie met de klant Samenstellen wordt standaard product Focus op ordelijke boekhouding i.p.v. op rapportages Intermediair kan centrale rol vervullen Horizontaal Toezicht  Nieuwe vormen van dienstverlening Kredietrapportage aan de banken Bedrijfsanalyse / Benchmarks Credit Risk Rating services 20

21 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte + ) kan nu al in XBRL / SBR 21

22 Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Banken CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata Huidige situatie Statistiekopgaven Publicatiestukken BAPIBAPI Jaarrekeningen OB/ICP VpB/IB (OB/ICP) 22

23 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van fiscale software met functionaliteit – In principe geen verandering van uw werkprocessen – Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL 23

24 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2013, 1 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT XBRL Statistiekopgaven OB/ICP BAPIBAPI Jaarrekeningen Banken Publicatiestukken 24

25 Aansluiten 2014, 2 e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit – Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI – Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR – Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie – Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren – Nog weinig voordelen – Waarschijnlijk extra kosten – Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL 25

26 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2014, 2 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Statistiekopgaven Publicatiestukken OB/ICP Jaarrekeningen Banken Publicatiestukken XBRL 26

27 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 27

28 tagging Statistiekopgaven Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2015, 3 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Jaarrekeningen XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP Publicatiestukken Banken XBRL 28

29 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening 29

30 tagging Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Businesscase SBR DIGIPOORTDIGIPOORT XBRLXBRL XBRL XBRL XBRL BIVBIV Overige software Overige gegevens Diverse functionaliteiten o.a.: Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. Banken 30

31 Is uw organisatie al bezig met de implementatie van SBR? Fig. 7 31

32 Indien uw organisatie nog niet is gestart, wanneer is uw organisatie van plan het onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR te starten? Fig. 8 32

33 Over welke van de onderstaande onderwerpen mist u nog informatie? Fig. 9 33

34 34

35 35

36 36

37 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou? 37

38 Belang van assurance in de keten Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie Verhoogt kwaliteit proces en maakt besparing kosten / menskracht mogelijk door directe verwerking in de keten steunen op eerder uitgevoerde werkzaamheden 38

39 http://www.xbrl.org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006-11-10.pdf 39

40 40

41 41

42 Audit and Assurance issues  The current auditing standards are providing no guidance how to provide assurance on information in electronic format (audit approach)  Financial Statements on paper not same as Instance document (different subject matter)  Current audit opinion is focusing on document level (fair view)  An Instance document is a dataset, presentation via a style sheet, so no fair view??  So we need assurance on data-level??  We have no taxonomy for the audit opinion or guidance how to connect the opinion to an instance document, could be the FS  No requirements yet for integrity and authenticity of instances documents  No guidance yet about signing audit opinions and validations of the signature  No audit tools available for analyzing instance documents Research paper AWG 42

43 XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control) The audit approach and activities The exchange, providing and presenting of information The knowledge, skill and tools of the audit profession Research paper AWG 43

44 Stand van zaken Vraag naar verklaringen bij rapportages in XBRL/SBR? Wereldwijd nog geen vraag naar assurance bij jaarrekeningen / rapportages in XBRL In oktober 2010 wel aankondiging door China dit op de internationale agenda te gaan zetten. Nederlandse overheid heeft afspraken met de NBA dat tijdig (tijdelijke) oplossing beschikbaar is om jaarrekeningen met controleverklaring in XBRL/SBR te kunnen publiceren. Activiteiten IFAC / IAASB XBRL Taskforce (2009 – 2011): Status onduidelijk, verwachting geen guidance op tijd AICPA: Guidance bij het samenstellen van XBRL rapportage in de vorm van Agreed upon Procedures en PRINCIPLES AND CRITERIA FOR XBRL -TAGGED DATA (April 2011) NBA: beroepscertificaat voor ondertekening in elektronisch verkeer Project gestart om voor Heeft eind 2012 verklaringen te kunnen geven bij SBR rapportages (2013 en 2014 pilot jaren ) 44

45 http://www.cpa2biz.com/AST/Main/CPA2BIZ_Primary/Accounting/Standards/AICPA SOPsAccounting/PRDOVR~PC-014947/PC-014947.jsp 45

46 Inhoud Wat is XBRL? Waarom XBRL? Situatie Internationaal SBR Programma De gevolgen voor de samenstelpraktijk De gevolgen voor audit en assurance Wat betekent het voor jou? 46

47 Wat betekent het voor jou?  …………………. 47

48 Bronnen, o.a.  www.sbr-nl.nl www.sbr-nl.nl  www.xbrl.org / http://www.xbrl.org/knowledge-centre www.xbrl.orghttp://www.xbrl.org/knowledge-centre  www.xbrl-nederland.nl www.xbrl-nederland.nl  www.accountant.nl / dossier XBRL www.accountant.nl  www.accountancynieuws.nl / dossier XBRL www.accountancynieuws.nl  http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg 48


Download ppt "XBRL / SBR Gevolgen voor de praktijk Hogeschool Zuyd 20 juni 2012 Deel 2 Jan Pasmooij RA RE RO Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële."

Verwante presentaties


Ads door Google