De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ineke Bussemaker Den Haag voorzitter Stuurgroep SEPA 4 oktober 2012 Overgang naar SEPA samenwerking van bedrijf, software leverancier en bank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ineke Bussemaker Den Haag voorzitter Stuurgroep SEPA 4 oktober 2012 Overgang naar SEPA samenwerking van bedrijf, software leverancier en bank."— Transcript van de presentatie:

1 Ineke Bussemaker Den Haag voorzitter Stuurgroep SEPA 4 oktober 2012 Overgang naar SEPA samenwerking van bedrijf, software leverancier en bank

2 | Stuurgroep SEPA – even voorstellen Stuurgroep SEPA coördineert de SEPA veranderingen aan de aanbodzijde: -Banken -Betaalvereniging Nederland (programmabureau) -Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) -Currence -IBAN BIC Service Via TFSN en NFS vindt de afstemming en coördinatie met de stakeholders plaats. Vragen en contact: sepa@betaalvereniging.nl SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB24 oktober2012

3 | SEPA wat gaat er veranderen - hoofdlijnen De basis infrastructuur voor de verwerking van girale betalingen verandert: andere rekeningnummers; Nederlands bankrekeningnummer wordt IBAN de technische standaard voor bulkopdrachten en reporting wordt ISO 20022 / XML Europese productstandaards voor overboeken en incasso’s Dat heeft gevolgen voor: 1.het gebruik van het bankrekeningnummer, in relatie tot de bank, in de communicatie tussen bedrijf - klanten en dus de interne administratie 2.overboekingen / incasso’s; functioneel +/- gelijk, operationeel anders 3.de specifiek Nederlandse betaalproducten en procedures 4.de rapportage en verantwoording SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB34 oktober2012

4 | SEPA migratie; consequenties bedrijven? Het ligt voor de hand: Weinig en/of eenvoudig betalingsverkeer  overzichtelijke aanpassingen Veel en/of complex betalingsverkeer  grote en veel aanpassingen Echter, er zijn veel bedrijven die 1.betalingsverkeer als iets vanzelfsprekends beschouwen (dat is mooi!), en/of 2.geen duidelijk beeld hebben waar en hoe sterk betalingsverkeer ingrijpt in de (interne) administratie en communicatie met de relaties en die mede daarom 3.verwachten dat met een software update alle wijzigingen (eenvoudig) doorgevoerd kunnen worden en die daarom nog niet weten wat de overgang naar SEPA voor werk betekent. SEPA impact is niet standaard; vast te stellen door het bedrijf zelf. Bank en software leverancier leveren daarbij ondersteuning. SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB44 oktober2012

5 | Bedrijven moeten in actie komen Niet alle bedrijven zijn gelijk, wel geldt voor iedereen: a. pas als je weet wat je moet doen, kun je bepalen hoeveel werk het is; maak nu een inventarisatie om de wijzigingen op tijd in te plannen b. eerste ervaringen leren dat de technische aanpassingen (andere rekeningnummers, andere bestandsformaten) meestal overzichtelijk zijn; software bedrijven helpen bij de oplossingen daarvoor c. er gaat ook veel werk gaat zitten in aanpassen van de (interne) administratieve processen – wordt vaak onderschat d. geautomatiseerde reconciliatie van betalingen (in- en uitgaand) met de vorderingen wordt echt anders e. dat de Europese incasso heel veel op de bestaande Nederlandse Incasso lijkt (goed voor de consument); in de administratieve en operationele processen voor de aanleverende bedrijven verandert er veel Nu plan maken (ism. de bank) is noodzakelijk om straks niet klem te lopen. SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB54 oktober2012

6 | SEPA migratie support door de banken Banken individueel, met (uiteraard) variaties in de uitvoering: a. website; a.algemene en bank specifieke informatie b.tools om impact vast te kunnen stellen c.technische documentatie b. (digitale) brieven en brochures c. voorlichtingsbijeenkomsten en ronde tafelgesprekken d. persoonlijk advies e. individuele implementatie support, support bij testen f. gezamenlijk project Wijze waarop banken en bedrijven communiceren sluit aan bij de huidige praktijk; kleinzakelijk generiek, grootgebruikers betalingsverkeer in gezamenlijke projecten. SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB64 oktober2012

7 | SEPA migratie support door de banken Banken gemeenschappelijk: a. aansluiten bij de Over op IBAN campagne b. website Betaalvereniging; algemene SEPA informatie, stappenplannen, generieke specificaties en implementatie richtlijnen, FAQ www.betaalvereniging.nl/europees-betalen/ c. implementatie ondersteuning first movers (UWV afgesloten, B’dienst in opstartfase) d. omzetten bankrekeningnummers naar IBAN; www.ibanbicservice.nl – De enige echte!www.ibanbicservice.nl Banken bereiden consumenten gemeenschappelijk en individueel voor op de overgang naar IBAN; internetbankieren, (digitaal) afschrift, bankpas, … SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB74 oktober2012

8 | Afsluiting SEPA bijeenkomst VNONCW - MKB84 oktober2012 SEPA aanpassingen variëren per bedrijf afhankelijk van omvang en intensiteit betalingsverkeer; maak nu een Plan van Aanpak en houd zelf de regie. Bij de eigen bank, de Betaalvereniging, Currence, de IBANBIC Service is alle informatie beschikbaar om nu een impactanalyse te maken. Betrek ook de software leverancier. Bank en software leverancier kunnen en zullen actief ondersteunen bij de migratie; klop op tijd aan voor support. Consumenten (en internetbankieren kleinzakelijk) worden tussen nu en Q2-2013 ‘automatisch’ omgezet, IBAN wordt steeds meer ‘standaard’. Migratie bedrijven kan daar op aansluiten; huiver over (on)bekendheid IBAN niet nodig.


Download ppt "Ineke Bussemaker Den Haag voorzitter Stuurgroep SEPA 4 oktober 2012 Overgang naar SEPA samenwerking van bedrijf, software leverancier en bank."

Verwante presentaties


Ads door Google