De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Oud-Beijerland 8 oktober 2010 Peter Vermeulen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Oud-Beijerland 8 oktober 2010 Peter Vermeulen"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Oud-Beijerland 8 oktober 2010 Peter Vermeulen
Horizontaal toezicht Gemeente Oud-Beijerland 8 oktober 2010 Peter Vermeulen

2 Inhoud van de presentatie
Introductie Horizontaal Toezicht Ervaringen vanuit de Pilot HT Wat zijn nu de voordelen en nadelen? Cultuuraspecten Vervolgtraject Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

3 Introductie Horizontaal Toezicht
Samenwerken vanuit wederzijds vertrouwen Steunen op werk wat al wordt gedaan Sluit aan op de maatschappelijke verantwoording van de gemeente Verticale rechten en plichten blijven Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

4 (vervolg) Introductie HT
In gesprek met elkaar, niet alleen over inhoud Wederzijdse oplossingsbereidheid Werken in actualiteit, snel fiscale zekerheid Beperkt toezicht achteraf Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

5 Ervaringen Pilot Pilot gemeenten: Venlo, Hardenberg en Oud-Beijerland
Gestart eind 2006 In OBL 2 sub-groepen ( BTW en LH) Processen uitvoerig doorgenomen en voor zover nodig de IC’s op aangepast Het wiel samen uitgevonden Convenant getekend oktober 2008 Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

6 Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

7 Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

8 Ervaringen Pilot Zoektocht naar wederzijds vertrouwen
Investeer in elkaar aan de voorkant Een goede relatie is veel ( € ) waard Maak schoon schip Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

9 ( vervolg) Ervaringen Pilot
Horizontaal toezicht leunt zwaar op eigen systeem van interne beheersing (IB) Deelwaarnemingen ≠ steekproeven Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

10 Voordelen Op voorhand fiscale zekerheid in bedrijfsvoering
Op voorhand fiscale duidelijkheid bij complexe investeringen Minder externe adviseurs nodig 1 aanspreekpunt Toezicht aangepast aan kwaliteit IB Minder beroepszaken (agree to disagree) Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

11 Nadelen Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

12 Cultuuraspecten Openheid/transparantie (wederzijds)
De wil om alles voor te leggen (voorbeeld aanpassingen zwembad) Overheden onderling Voorbeeld reünie oud-collega’s Verticale krampen ( citaat) Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

13 Vervolgtraject Nulmeting opgesteld
Het gaat hierbij om welke onderdelen zijn afgedekt en welke (nog) niet Afhankelijk van de mate van “in control” zijn Spelers in dit veld zijn: Gemeente Belastingdienst Accountant Externe partijen Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

14 Vervolgtraject Waar kan je dan aan denken bij die onderdelen (BTW):
Uitvoeren in IC’s ( m.n. de factuur op juiste product) Btw labels van de producten Juiste mengpercentage in de administratie BTW samenwerkingsverbanden BTW op declaraties BTW bij opbrengsten Grondexploitatie Aansluiting tussen de administraties Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

15 Vervolgtraject Waar kan je dan aan denken bij die onderdelen (LH):
Uitvoeren in IC’s Juistheid stamgegevens Bijzondere bijstand Volledigheid van de salarisadministratie Classificatie belast/onbelast Juiste werking programmatuur Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

16 Vervolgtraject Kortom invulling geven aan het
TAX CONTROL FRAMEWORK (TCF) Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

17 TCF Fiscale risico borging Vorm van procescontrol
Niet alleen instrumenteel, maar vooral om attitude, organisatiecultuur,… “Tone of the top” TCF kan je niet kopen Inhoud Intro Ervaringen Voor- nadelen Cultuur Vervolgtraject

18 Einde van de presentatie
Vragen??


Download ppt "Gemeente Oud-Beijerland 8 oktober 2010 Peter Vermeulen"

Verwante presentaties


Ads door Google