De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taakinvulling door de rekenkamer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taakinvulling door de rekenkamer"— Transcript van de presentatie:

1 Taakinvulling door de rekenkamer
Door Edwin de Jong

2 Presentatie Wettelijke taken van de rekenkamer Wat doet de rekenkamer?
Wat kan er worden verbeterd aan het onderzoek?

3 Wettelijke taken Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuur. Onderzoek naar rechtmatigheid staat op een tweede plaats.

4 Taken van de gemeenteraad in het duale stelsel
Kaderstelling Controle Volksvertegenwoordiging

5 Invulling van taken van de raad
(Mede)bestuurstaken in het duale stelsel afgeschaft Daardoor zou de raad meer tijd krijgen voor zijn drie overgebleven taken Raad zou gericht moeten zijn op kaderstelling en controle van de output/outcomes van het beleid. Sturing op output: ook de productenbegroting is zo ingericht.

6 Rol van de rekenkamer Ondersteuning van de controlerende taak van de raad Via een omweg ook ondersteunend bij kaderstelling Volgens de MvT ook een middel om verantwoording af te leggen aan burgers

7 Stelling 1 Rekenkamers die vooral onderzoek doen naar de bedrijfsvoering van de gemeente, dwingen raden zich uit te spreken over zaken die des colleges zijn. Zij staan daarmee de dualisering in de weg.

8 Wat doen rekenkamers? Een top-5
Doelstellingen rekenkamers Feitelijke inhoud onderzoeken Bevorderen dat gemeente zich aan regels houdt Verbeteren bedrijfsvoering gemeente Verbeteren afleggen rekenschap burgers Zaken aan de orde stellen die misgaan Raad voorzien van controle-informatie Raad voorzien van controle-informatie Verbeteren maatschappelijke effecten beleid Verbeteren bedrijfsvoering gemeente Verbeteren afleggen rekenschap burgers Bevorderen dat gemeente zich aan de regels houdt

9 Kenmerken onderzoeken
Onderzoek naar rechtmatigheid (nevendoelstelling MvT) Onderzoek naar bedrijfsvoering (geen taak van de raad) Structureren van bestaande informatie; weinig nieuwe informatie Audit-achtig onderzoek; interne gerichtheid Weinig oog voor effecten Doelgroepen van beleid vaak niet aan het woord Kortom: geen echt spannend onderzoek

10 Stelling 2 Rekenkameronderzoek is tot op heden niet ‘spannend’ genoeg. Door onderzoek te verrichten waarvan de uitkomsten vooraf niet te voorspellen zijn, zal de meerwaarde van rekenkameronderzoek groeien.

11 Te weinig toegepaste methoden
Statistische data-analyse; Enquêtes die verder gaan dan een tevredenheidsonderzoek; Gesprekken met en dossieronderzoek bij (externe) uitvoerders; Inschakelen van externe experts voor: Interviews; Peer review; Kwaliteitsbeoordeling van producten; Expert-meetings.


Download ppt "Taakinvulling door de rekenkamer"

Verwante presentaties


Ads door Google