De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Regionaal Rekenkamerrapport Uitvoering leerplichtwet door RBL Holland Rijnland Onderzoek, conclusies en aanbevelingen 23 november 2011 Ruud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Regionaal Rekenkamerrapport Uitvoering leerplichtwet door RBL Holland Rijnland Onderzoek, conclusies en aanbevelingen 23 november 2011 Ruud."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Regionaal Rekenkamerrapport Uitvoering leerplichtwet door RBL Holland Rijnland Onderzoek, conclusies en aanbevelingen 23 november 2011 Ruud Rottier en Yorick van den Berg

2 Het RBL Het Regionaal Bureau Leerplicht:  Handhaving leer- en kwalificatieplicht 5-17  Uitvoering van de leerlingenadministratie  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten (geen onderdeel van het onderzoek). 2

3 De samenwerkende gemeenten 3 In het RBL Holland Rijnland participeren 1.Hillegom 2.Kaag en Braassem 3.Katwijk 4.Leiden 5.Leiderdorp 6.Lisse 7.Noordwijk 8.Noordwijkerhout 9.Oegstgeest 10. Teylingen 11. Voorschoten 12. Zoeterwoude

4 Chronologie 2002: start experiment RBL Zuid Holland Noord 2007: organisatorische inbedding RBL in HR 2007 – 2009: onderbrengen van de leerplichtadministraties bij het RBL 2008: RBL onderdeel van de Sociale Agenda

5 Onderzoeksvragen Drie centrale onderzoeksvragen: Worden de door de wet opgedragen taken doelgericht en doelmatig uitgevoerd door het RBL voor de deelnemende gemeenten? Levert de samenwerking in het RBL de verwachte meerwaarde op? Op welke manier geven de Raden invulling aan hun kaderstellende en controlerende rol?

6 Onderzoekskader De beleidscyclus 6

7 Onderzoeksopzet Onderscheid in beschrijvende en normerende vragen Hanteren normenkader: aan elke normerende onderzoeksvraag is een norm verbonden Deskresearch Veldwerk:  Interviews: vz pho HR, RBL, onderwijs  sessies met raadsleden, ambtenaren Hoor en wederhoor toegepast

8 8 Conclusies (1) 1.Het RBL voert de leerplichtwettaken uit  conform de wet  efficiënt 2.Doeltreffendheid RBL: onvoldoende zicht hierop want:  Geen formulering van en sturing op streefwaarden  Duiding gegevens in jaarverslagen niet gemakkelijk

9 Conclusies (2) 9 3. Meerwaarde regionale samenwerking:  Wordt beleefd, maar is niet vastgelegd  Er wordt niet op gestuurd 4. Rol gemeenteraden  Zeer beperkte invulling van kaderstellende en controlerende rol

10 Aanbevelingen efficiëntie en effectiviteit 10 1)Vergelijk periodiek de efficiëntie door benchmaking met Ingradonormen en andere RBL’s. 2)Stel als gemeenten streefwaarden op betreffende de mate waarin scholen verzuim melden en de mate van verzuim onder leerplichtigen. Hierbij specifieke aandacht voor het mbo. 3)Maak de jaarlijkse verantwoording meer betekenisvol. 4)Zorg voor verbinding van de (uitkomsten van de) uitvoering van de leerplichttaken met het lokale (preventieve) jeugdbeleid.

11 Aanbevelingen meerwaarde 1.Expliciteer de meerwaarde. 2.Formuleer deze niet alleen in bedrijfsmatige termen maar ook inhoudelijk. 3.Koppel uitvoering leerplichtwet door RBL aan lokaal preventief jeugdbeleid.

12 Aanbevelingen rol van de raad 1)Formuleer streefwaarden voor het RBL. 2)Formuleer de relevantie van het RBL en haar activiteiten voor de lokale politieke agenda op het gebied van het jeugdbeleid. 3)Maak de keten van kaderstelling en controle sluitend door het jaarverslag van het RBL hierin voedend te laten zijn.

13 Stelling 1 Het is onduidelijk wat de bijdrage van het RBL is aan de te bereiken maatschappelijke uitkomsten van het lokale jeugdbeleid

14 Stelling 2 Sturing vanuit de raden op de doelen en resultaten van het RBL is nodig om voldoende voeling met het onderwerp te houden


Download ppt "Presentatie Regionaal Rekenkamerrapport Uitvoering leerplichtwet door RBL Holland Rijnland Onderzoek, conclusies en aanbevelingen 23 november 2011 Ruud."

Verwante presentaties


Ads door Google