De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’

2 ONDERWERPEN: uitgangspunten standaarden en normering steekproef binnen instellingen steekproef bij branches uitvoering onderzoek examenleveranciers betrokkenheid bedrijfsleven samenhang toezicht onderwijs en examens

3 UITGANGSPUNTEN TOEZICHT EXAMINERING 1.degelijke waarborg voor deelnemers en arbeidsmarkt 2.proportioneel toezicht 3.minimale beheerslast 4.waar mogelijk aansluiten bij cyclus instellingen overgangsjaar: 1.cgo beperkte steekproef 2.eindtermen: nulmeting

4 STANDAARDEN EN NORMERING voorlopig handhaven standaarden 2006 aanpassing normering: transparanter betere balans proces en product

5 STEEKPROEF BINNEN INSTELLINGEN steekproef per instelling: proportioneel basissteekproef: beperkt omvang op basis van kansberekening indien tekort bij een opleiding: verbetering en heronderzoek plus jaar daarop bredere steekproef binnen de exameneenheid na herstel terug in de basissteekproef

6 AANVULLENDE BRANCHE- ONDERZOEKEN per jaar selectie van branche(s) met risico (start ) steekproef bij alle opleidingen in die branche bij instellingstekorten: verbetering/heronderzoek en vergroting steekproef bij branchebrede tekorten: aanbevelingen en heronderzoek branche na bepaalde tijd

7 VOORSTEL UITVOERING ONDERZOEKEN Beperking bevragings- en beheerslasten: aansluiting bij cyclus instelling vereenvoudiging aanlevering documenten geïntegreerde audit product en proces ook toezicht op uitvoering examinering enkelvoudige hoor en wederhoor

8 EXAMENLEVERANCIERS voordelen: standaardisering, efficiëntie betrokkenheid bedrijfsleven doelmatig toezicht probleem inkoop: recht doen aan werkelijke kwaliteit ingekochte producten in overnemen beoordeling onderzoek bij examenleveranciers herbezinning toezicht op inkoop digitale toetsen (ECDL, Europese taaltoetsen)

9 BETROKKENHEID BEDRIJFSLEVEN mede bepalen inhoud: paritaire commissies mede uitvoeren programma in bedrijf binnen school mede examinering beoordelen BPV leveren examinatoren leveren examenproducten/examinering borging: mede beoordelen kwaliteit onderwijs en examens toezicht: overleg over toezichtkader externe productauditoren

10 SAMENHANG TOEZICHT ONDERWIJS EN EXAMENS op termijn zo groot mogelijke integratie samenhang onderwijs en examinering beter in beeld beperking toezichtlast in nog gescheiden trajecten


Download ppt "HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’"

Verwante presentaties


Ads door Google