De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’

2 ONDERWERPEN: uitgangspunten standaarden en normering steekproef binnen instellingen steekproef bij branches uitvoering onderzoek examenleveranciers betrokkenheid bedrijfsleven samenhang toezicht onderwijs en examens

3 UITGANGSPUNTEN TOEZICHT EXAMINERING 1.degelijke waarborg voor deelnemers en arbeidsmarkt 2.proportioneel toezicht 3.minimale beheerslast 4.waar mogelijk aansluiten bij cyclus instellingen 2007-2008 overgangsjaar: 1.cgo beperkte steekproef 2.eindtermen: nulmeting

4 STANDAARDEN EN NORMERING voorlopig handhaven standaarden 2006 aanpassing normering: transparanter betere balans proces en product

5 STEEKPROEF BINNEN INSTELLINGEN steekproef per instelling: proportioneel basissteekproef: beperkt omvang op basis van kansberekening indien tekort bij een opleiding: verbetering en heronderzoek plus jaar daarop bredere steekproef binnen de exameneenheid na herstel terug in de basissteekproef

6 AANVULLENDE BRANCHE- ONDERZOEKEN per jaar selectie van branche(s) met risico (start 2008-2009) steekproef bij alle opleidingen in die branche bij instellingstekorten: verbetering/heronderzoek en vergroting steekproef bij branchebrede tekorten: aanbevelingen en heronderzoek branche na bepaalde tijd

7 VOORSTEL UITVOERING ONDERZOEKEN Beperking bevragings- en beheerslasten: aansluiting bij cyclus instelling vereenvoudiging aanlevering documenten geïntegreerde audit product en proces ook toezicht op uitvoering examinering enkelvoudige hoor en wederhoor

8 EXAMENLEVERANCIERS voordelen: standaardisering, efficiëntie betrokkenheid bedrijfsleven doelmatig toezicht probleem inkoop: recht doen aan werkelijke kwaliteit ingekochte producten in 2007-2008 overnemen beoordeling 2006-2007 onderzoek bij examenleveranciers 2007-2008 herbezinning toezicht op inkoop digitale toetsen (ECDL, Europese taaltoetsen)

9 BETROKKENHEID BEDRIJFSLEVEN mede bepalen inhoud: paritaire commissies mede uitvoeren programma in bedrijf binnen school mede examinering beoordelen BPV leveren examinatoren leveren examenproducten/examinering borging: mede beoordelen kwaliteit onderwijs en examens toezicht: overleg over toezichtkader externe productauditoren

10 SAMENHANG TOEZICHT ONDERWIJS EN EXAMENS op termijn zo groot mogelijke integratie samenhang onderwijs en examinering beter in beeld beperking toezichtlast in 2007-2008 nog gescheiden trajecten


Download ppt "HOOFDLIJNEN TOEZICHT EXAMINERING 2007-2008 BIJEENKOMST 29 november 2007 ‘AANTOONBAAR COMPETENT’"

Verwante presentaties


Ads door Google