De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Nationaal Forum Certificeren Partnership: Operatoren-D&A 19 juni 2006Raymond Marchal Gewestelijk directeur DACO 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Nationaal Forum Certificeren Partnership: Operatoren-D&A 19 juni 2006Raymond Marchal Gewestelijk directeur DACO 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 Nationaal Forum Certificeren Partnership: Operatoren-D&A 19 juni 2006Raymond Marchal Gewestelijk directeur DACO 1

2 2 Certificeren is een instrument dat: Handelsverkeer versnelt Veiligheid goederenstroom verbetert Certificeren van: Bedrijven Goederenstromen 1. Definitie

3 3 2. Belang voor bedrijfsleven Snel inspelen op veranderende markten en omstandigheden Toenemende concurrentiedruk binnen en buiten EU Meer en kleinere zendingen: dus ook administratieve verplichtingen Veiligheidsrisico’s nemen toe: meer controles

4 4 2. Belang voor bedrijfsleven  Nood aan snel en eenvoudig importeren en exporteren  Nood aan eenvoudige regelgeving  Nood aan Douane met doelmatig controleapparaat

5 5 3. Belang voor Douane Invulling geven aan rol van ‘Poortwachter van de interne markt’ Betrouwbaarheid goederenstroom vaststellen zonder economisch verkeer onnodig te belemmeren Goederenstromen kennen vóór goederen aan grens arriveren door ze samen met bedrijven in beeld te brengen

6 6 4. Gemeenschappelijke belangen Bedrijfsleven en Douane: dezelfde economische realiteit Meer gemeenschappelijke dan tegengestelde belangen Belang bij: –Sterke interne markt –Eenvoudig en snel handelsverkeer –Veilige goederenstromen –Betrouwbare partners

7 7 4. Gemeenschappelijke belangen ‘ Twee weten meer dan één’ Hoge complexiteit samenleving: Douane kan niet alle risico’s kennen

8 8 5. Nieuwe samenwerkingsrelatie D-BL Relatie Douane-Bedrijfsleven verandert Samen certificeringproces opstarten Teamspelers in toezicht op veiligheid en goederenverkeer Kernbegrippen: Samenwerking en verantwoordelijkheid Doel: veiligheidsrisico’s in de distributieketen in kaart brengen en afdekken

9 9 5. Nieuwe samenwerkingsrelatie D-BL ( Digitaal) document van Douane: –Onderneming veilig en betrouwbaar –Belgisch certificaat Voordeel: Versnelde en vereenvoudigde doorgang van goederen aan buitengrenzen EU Resultaat: 2 soorten goederenstromen

10 10 5. Nieuwe samenwerkingsrelatie D-BL Opstarten pilots: –Samen kennis en ervaring opdoen –Samen onderzoeken hoe veiligheid van de distributieketens en goederenstromen kan worden gewaarborgd AEO: –Europees certificaat –Status die aan alle deelnemers van de logistieke keten kan worden toegekend –Wetgeving nog in ontwikkeling

11 11 5. Nieuwe samenwerkingsrelatie D-BL –Pilots anticiperen op komst AEO –Belgisch certificaat geeft recht op AEO

12 12 6. Wie kan nu gecertificeerd worden? Voorlopig ondernemingen die zelf al maatregelen getroffen hebben om veiligheid in logistieke keten te verbeteren Opstarten van leerproces (pilot) samen met Douane op uitnodiging van Douane Max 12 ondernemingen

13 13 7. Wie kan in toekomst gecertificeerd? Elke onderneming op verzoek die onderdeel is van de logistieke keten Randvoorwaarden afhankelijk van EU wetgeving

14 14 8. Hoe certificeren? Openheid operator noodzakelijk: –Zelf belang hechten aan betrouwbare goederenstroom –Bereid tot opsporen risico’s goederenstroom en aanpassen indien nodig –Douane toegang tot allerhande informatie operator

15 15 8. Hoe certificeren? Compact-methodologie Onderneming en Douane doen afzonderlijk risk-assessment Vergelijking resultaten Maatregelen indien nodig Afleveren certificaat

16 16

17 17 8. Hoe certificeren? Pilots –Kandidaatstelling firma’s –Selectie door Douane –Startfase: 2 per gewestelijke directie Voordelen firma: –Invloed op vaststelling normen en certificeringproces –Snelle grensdoorgang –Betere beveiliging logistieke keten

18 18 Processen van de ondernemingen (productie, personeel, veiligheid, …) Interne controle Accreditatie- instantie Certificeerder Normen À Á 4 -   Kwaliteits- systeem Nieuwe organisatie van de controles: Proces "Globaal toezicht"


Download ppt "1 Nationaal Forum Certificeren Partnership: Operatoren-D&A 19 juni 2006Raymond Marchal Gewestelijk directeur DACO 1."

Verwante presentaties


Ads door Google