De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel wat je weet en weet wat je deelt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel wat je weet en weet wat je deelt"— Transcript van de presentatie:

1 Deel wat je weet en weet wat je deelt
Deel wat je weet en weet wat je deelt! Aantoonbaar competent in Leren, Loopbaan en Burgerschap Uitkomsten subgroepen GDW Kennisdelingsconferentie 29 november 2007 

2 Wat kenmerkt goede aanpak beoordeling LLB-competenties?
Inhoud Integreren. Heldere beoordelingscriteria. Instrumentontwikkeling. Inspelen en variëren in niveau. Hoe komt laagcomplexe karakter van niv 1 en 2 tot zijn recht in LLB? Weten wat het beleid van je ROC is t.a.v. LLB en wat je speelruimte is binnen je eigen setting. Leren leren is inhoud of didactiek.

3 Wat kenmerkt goede aanpak beoordeling LLB-competenties?
Inhoud Zie het als een kans en een uitdaging om het onderwijs sterker te maken. Anderen het laten ontwikkelen of zelf initiatief nemen? Staan voor eigen kaders of kaders laten bepalen? Nulmeting met beginindicatoren en een tussenmeting. Uitwerking in KD. Ontwikkelingsgericht portfolio.

4 Wat kenmerkt goede aanpak beoordeling LLB-competenties?
Procedure / proces Aansluiten bij visie beleid CvB, intussen zelf ontwikkelen. Eerst een toets ontwikkelen en daarop je programma bouwen. Transparantie. Beginsituatie ontwikkeling deelnemer in kaart brengen. Voorbeeldprotocollen nodig. Ontwikkeling portfolio en ook link naar EVC. Uitdagen tot aantonen van competenties. IJkpunten gedurende de opleiding.

5 Wat kenmerkt goede aanpak beoordeling LLB-competenties?
Procedure/proces (vervolg) Hoe toon je aan dat iemand echt kan breien? Mag ontwikkelproces LLB het behalen van diploma blokkeren? Hoe meet je begin en eindniveau: heldere instrumenten nodig. Werkveld erbij betrekken. Leren en loopbaan onderbrengen bij studieloopbaanbegeleiding, bijv via portfolio / pop / pap Wat is volgens Inspectie hard bewijs? B is al goed gedekt in KD SMD en SCW.

6 Overige opmerkingen Landelijke examinering: no way! LLB niet compleet dan ook geen diploma? Taaleisen bij BBL zijn te hoog Teveel afrekening cultuur Ben je burger forever? Iedere goede helpende is goede burger.

7 Wat is nodig om goede aanpak te verwezenlijken en van wie?
Inspectie Vertrouwen Minder regelgeving Experimenteerruimte Transparantie Eenhuidig hanteren beoordelingscriteria Geen afrekening maar ondersteuning

8 Wat is nodig om goede aanpak te verwezenlijken en van wie?
OCW KD’s langer geldig Bekostiging aanpassen Flexibiliteit en maatwerk vragen meer tijd Ruimte voor maatwerk in examinering Duidelijkheid over wat verantwoord moet worden.

9 Wat is nodig om goede aanpak te verwezenlijken en van wie?
Calibris: Kwaliteit van beoordelaars in de praktijk Vergelijkingsdocumenten Servicedocumenten Deskundigheidsbevordering

10 Wat is nodig om goede aanpak te verwezenlijken en van wie?
MBO 2010 Kennisdeling op niveau van concrete producten Centraal examens Duidelijke positionering cluster AG Criteria voor wiskunde, Nederlands en MVT Instrumenten ontwikkelen om te verantwoorden.

11 Wat is nodig om goede aanpak te verwezenlijken en van wie?
ROC’s zelf Instrumentontwikkeling voor inzichtelijk maken voor hoe proces verlopen is. Goede loopbaanbegeleiding (360o feedback, STAR enz.) Elektronische programma’s / uitgevers


Download ppt "Deel wat je weet en weet wat je deelt"

Verwante presentaties


Ads door Google