De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEZICHT BVE IN 2009 Conferentie Btg HTVF 15 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEZICHT BVE IN 2009 Conferentie Btg HTVF 15 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 TOEZICHT BVE IN 2009 Conferentie Btg HTVF 15 april 2009

2 WORKSHOP TOEZICHTKADER 2009 Presentatie Verhelderende vragen Discussie

3 NIEUW: ÉÉN TOEZICHTKADER toezicht op onderwijskwaliteit toezicht op examenkwaliteit toezicht op financiële rechtmatigheid toezicht bekostigd en niet bekostigd onderwijs

4 UITGANGSPUNTEN 1. Selectief intensief waar nodig terughoudend waar mogelijk 2. Slagvaardig versterking interventies integraal beeld kwaliteit en geld

5 UITGANGSPUNTEN 3. Stimulering bestuurlijk vermogen proportionele informatievraag: aansluiten bij publieke verantwoording proportionele uitvoering: aansluiten bij wat al bekend is aanspreken op eigen verantwoordelijkheid 4. Transparant en professioneel jaarkalender per instelling standaarden en normen op internet ISO gecertificeerd (ISO-17020)

6 TOEZICHTMODEL Eerste orde toezicht voor alle instellingen Jaarlijks gesprek met bestuur Tweede orde toezicht waar nodig

7 WERKPROCES PER INSTELLING TOEZICHT EERSTE ORDE TOEZICHT TWEEDE ORDE risico- detectie onderwijs examen- onderzoek kwaliteit onderwijs onderzoek kwaliteits- verbetering onderwijs 2 onderzoek kwaliteits- verbetering examens jaarlijks gesprek met bestuur thema en validerings onderzoek controle naleving hercontrole naleving onderzoek kwaliteits- verbetering onderwijs 1 GENERIEKALLEEN WAAR NODIG

8 JAARKALENDER BVE jan-mrtexamenleveranciers febr-mrtanalyse BRON en VK2 opbrengsten 2007/2008 apr-novtoezichtronde 2009 per instelling risicodetectie onderwijs examenonderzoek jaarlijks gesprek eventuele vervolgacties themaonderzoeken, waar mogelijk gekoppeld okt-mrtanalyse jaarrekeningen 2008

9 RISICODETECTIE ONDERWIJS BRONNEN: opbrengstgegevens BRON en VK2 jaarverslaglegging, waar mogelijk signalen eerdere informatie inspectie TRECHTERMODEL: instellingen organieke eenheden afdeling/team/opleiding OVERLEG MET INSTELLING BIJ GROTE EENHEDEN OF TE WEINIG GEGEVENS

10 EXAMENSTANDAARDEN 1.Vertrouwen beroepenveld 2.Deskundigheid betrokkenen 3.Exameninstrumentarium: dekking uitstroomeisen 4.Exameninstrumentarium: toetstechnische eisen 5.Examenprocessen: afname, beoordeling en diplomering 6.Borging examenkwaliteit 7.Wettelijke vereisten examinering

11 BEOORDELING LL&B EN TALEN IN 2009 Eisen Nederlands tellen alleen mee op niveau 4 (m.i.v. 2007) Eisen MVT tellen op alle niveaus mee Burgerschap: verantwoording leveren, input voor gesprek. Telt niet mee in oordeel examens

12 NORMERING EXAMENKWALITEIT Per opleiding moeten vijf van de zeven standaarden voldoende zijn, waaronder 3, 4, 5 en 7.

13 Wat doet Directie Rekenschap Tweedelijns toezicht via accountants Financieel toezicht op onderwijsinstellingen Toetsing wet-en regelgeving

14 JAARLIJKS GESPREK MET BESTUUR Totaalbeeld kwaliteit: O en E, naleving en geld Lopende vervolgtrajecten Ontwikkeling bestuurlijk vermogen Vervolgafspraken

15 BIJ VERMOEDEN VAN TEKORTKOMING Stand ontwikkeling bestuurlijk vermogen: tekort zelf opgemerkt? al maatregelen genomen? Bij goede ontwikkeling bestuurlijk vermogen instelling stelt zelf vast of er tekorten zijn rapport inspectie, gebaseerd op onderzoek instelling, mits bruikbaar Eigen onderzoek is bruikbaarder naarmate het: relevanter is, actueler is, valider is, betrouwbaarder is.

16 WAARDERINGSKADER ONDERWIJS BVE 1.Wettelijke vereisten 2.Opbrengsten 3.Onderwijsproces: 1.Programma 2.Leerproces 3.Trajectbegeleiding 4.Omgang en veiligheid 4.Kwaliteitszorg VO: eigen waarderingskader

17 NORMERING KWALITEIT ONDERWIJS opbrengsten óf onderwijsproces onvoldoende: onderwijs is van zwakke kwaliteit opbrengsten óf onderwijsproces is langdurig (2 jaar) onvoldoende: onderwijs is van zeer zwakke kwaliteit opbrengsten én onderwijsproces onvoldoende: onderwijs is van zeer zwakke kwaliteit zeer zwak = van onvoldoende kwaliteit cf. WEB

18 BEOORDELING OPBRENGSTEN In 2009 oordeel over opbrengsten 2007/2008 Indicatoren: vsv: jaarresultaat diplomaresultaat in ontwikkeling: toegevoegde waarde Norm: tot nu toe relatief: mediaan in ontwikkeling: absolute norm

19 INTERVENTIES BIJ ONVOLDOENDE KWALITEIT Het toezicht wordt geïntensiveerd Examinering: melding aan minister en waarschuwing OKV na een jaar indien onvoldoende: start sanctietraject Onderwijs: bestuur maakt plan van aanpak monitoring OKV na een jaar, als dan nog onvoldoende: melding aan minister en waarschuwing OKV2 na een jaar Indien onvoldoende: start sanctietraject

20 SANCTIES Onvoldoende examenkwaliteit: intrekken recht op examinering Onvoldoende onderwijskwaliteit: intrekken recht op bekostiging en diplomering Niet naleven wet- en regelgeving: inhouden of opschorten bekostiging Altijd: hoor en wederhoor en gelegenheid tot herstel Voornemen 1-1-2010: IvhO mandaat sancties

21 HET BESTE HALEN UIT ELKE STUDENT


Download ppt "TOEZICHT BVE IN 2009 Conferentie Btg HTVF 15 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google