De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brondocument LLB Brief staatssecretaris 22 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brondocument LLB Brief staatssecretaris 22 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Brondocument LLB Brief staatssecretaris 22 december 2008

2 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m Nederlands: Niveau 1 tot en met 3: - Resultaten tellen niet mee voor diploma - Wel moet aantoonbare inspanning geleverd zijn - Inspectie betrekt oordeel niet bij eindoordeel

3 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m Nederlands: Niveau 4: - Tenminste 3 van de 5 vaardigheden op CEF-niveau - Inspectie betrekt oordeel wel bij eindoordeel

4 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m Nederlands: Algemeen: De behaalde CEF-niveaus moeten op diploma vermeld worden

5 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m MVT: Niet in brondocument, wel in KD indien het beroep hier om vraagt. Dan geldt: - Drie van de 5 op vereiste niveau afsluiten - De behaalde CEF-niveaus moeten op diploma vermeld worden - Inspectie betrekt oordeel wel bij eindoordeel

6 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m Leren, loopbaan en burgerschap: - Verantwoordingsdocument t.a.v. onderwijs en examinering van LLB. - Inspectie beoordeelt geen examen- instrumenten

7 Brondocument LLB Cohorten 2007 t/m Rekenen en wiskunde: - Nog geen specifieke eisen

8 Brondocument LLB Cohorten vanaf Centrale examinering Nederlands en rekenen voor niveau 4 (in of eerder) - Verplicht Engels voor niveau 4 - Referentiekader taal en rekenen (ipv CEF)

9 Brondocument LLB Beleidsvoornemens: - Implementatieplan centrale examinering : diagnostische toetsen voor Nederlands en rekenen - Ervaring opdoen met niveau 1, 2 en 3 en de hoogte van de referentieniveaus - middelen uit het educatiebudget worden geheveld naar het beroepsonderwijs ten behoeve van taal en rekenen. Over de inzet van de middelen verschijnt dit voorjaar een Deltaplan taal en rekenen


Download ppt "Brondocument LLB Brief staatssecretaris 22 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google