De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lid projectgroep Examenprofiel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lid projectgroep Examenprofiel"— Transcript van de presentatie:

1 Lid projectgroep Examenprofiel
Marieke Wentink Lid projectgroep Examenprofiel Btg GDW ledenvergadering Versie

2 Inhoud presentatie Aanleiding Doel Aanpak Standaarden Vervolg
Betekenis instelling Invoering Tenslotte

3 Aanleiding Vertrouwen in examinering Kwaliteit Doelmatigheid

4 Doel Doel is kwaliteitsverbetering van examinering door:
Aantoonbare betrokkenheid bedrijfsleven Uniformering procedures Mogelijkheid gezamenlijke exameninstrumenten Deskundigheid betrokkenen om te komen tot proportioneel toezicht.

5 Aanpak Landelijke standaarden Sectorale standaarden
Regionale standaarden

6 Landelijke standaarden
- Procesarchitectuur Examinering Procedurebeschrijving Begrippenlijst - Landelijk Format 3.0 Set van afspraken over Betrokkenheid beroepenveld Inhoud en dekking Kwaliteitsontwikkeling en professionalisering Zie

7 Sectorale standaarden
- Sectorale profielen: Per sector of branche een uitgewerkte set van afspraken. Nu zijn er ± 30 profielen voor 20 branches en 73 kwalificatiedossiers (een kleine 200 kwalificaties) Zie

8 Regionale standaarden
Handboek examinering aanpassen - rekening houden met sectorale profielen voor de inhoud - rekening houden met procesarchitectuur voor inrichting

9 Verdere aanpak Positionering project Aanzet tot proportioneel toezicht
Inzicht in kosten/aanzet tot pilots

10 Vervolg - Project Verdere ontwikkeling examenprofielen, leidend tot een dekking van alle kwalificaties Doorgaan met pilots over toepasbaarheid en betaalbaarheid, leidend tot een business case Borging deskundigheid

11 Vervolg - Werkwijze Naar de instellingen: Informatierondes
Good practices Uitwerking: Beoordelingskader profielen Procesarchitectuur ombouwen naar referentiearchitectuur, begrippenlijst

12 Projectstructuur In de projectstructuur zijn alle partners van de Regiegroep Examinering vertegenwoordigt (MBO Raad, AOC Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, COLO).

13 Vervolg - Kwaliteit Analyse afgekeurde examenkwaliteit
Standaardiseringsvoorstellen Gezamenlijk ontwikkelde exameninstrumenten

14 Wat betekent dit voor de instelling?
Transparante examinering – heldere procedures Uniforme begrippenlijst Deskundigheid betrokkenen neemt toe Mogelijk proportioneel toezicht Vergroting efficiëntie

15 Invoering Invoering zal geleidelijk plaatsvinden vanaf 2011

16 Tenslotte Het project Examenprofiel is in feite een vorm van service aan de onderwijsinstellingen. Het is een manier om de kwaliteit van examinering te verbeteren; om het werkveld op hun verantwoordelijkheid bij examinering aan te spreken; om ook zelf gemakkelijker verantwoording af te leggen. Wil een instelling toch ‘alles’ zelf doen, dan kan dat: het principe ‘pas toe of leg uit’ geldt hier!

17 Wat betekent dit voor btg GDW?
Doorontwikkelen van examenprofielen op basis van sectoraal GDW profiel. Andere werkgroepleider.

18 Vragen? Contactgegevens: wti@graafschapcollege.nl
Projectsecretariaat:

19


Download ppt "Lid projectgroep Examenprofiel"

Verwante presentaties


Ads door Google