De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en Rekenen in DC 2010 – 2014. Opdracht OCW Nederlands: (Nieuw) referentiekader Meijerink, aug. 2010 Niveau 4: 3F –Centrale examinering 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en Rekenen in DC 2010 – 2014. Opdracht OCW Nederlands: (Nieuw) referentiekader Meijerink, aug. 2010 Niveau 4: 3F –Centrale examinering 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Taal en Rekenen in DC 2010 – 2014

2 Opdracht OCW Nederlands: (Nieuw) referentiekader Meijerink, aug. 2010 Niveau 4: 3F –Centrale examinering 2013-2014 –Pilots examineren vanaf 2011-2012 Niveau 2 en 3: 2F –Centrale examinering 2014-2015 –Pilots examineren vanaf 2012? Niveau 1: 2F –Nog geen centrale examinering –Meedoen met examens niveau 2 en 3

3 Opdracht OCW Moderne Vreemde Talen Verplicht Engels voor niveau 4 vanaf cohort 2012 Verwachting: –Nog geen centraal ontwikkelde examens –Wel meewegen in slagen of zakken Behoud ERK als referentiekader Andere MVT binnen KD aanbieden en afsluiten

4 Opdracht OCW Rekenen Referentiekader Meijerink Niveau 4: 3F –Centrale examinering 2013-2014 –Pilots examineren vanaf 2011-2012 Niveau 2 en 3: 2F –Centrale examinering 2014-2015 –Pilots examineren vanaf 2012 verwacht Niveau 1: 2F –Vooralsnog geen centrale examinering –Meedoen met de examens van niveau 2 Onderhoudsplicht voor alle niveaus

5 Doelsubsidie Taal&Rekenen Voor Nederlandse Taal en Rekenen Subsidie in 2010 aflopend per jaar naar 2013 Doelsubsidie, dus verantwoorden Voor DC in 2010: € 968.997,= Door OCW beschreven activiteiten/thema’s: –Vertalen van beleid in didactiek en pedagogiek –Diagnostische toetsing –Extra leertijd voor studenten –Nieuwe faciliteiten en onderwijsmateriaal –Professionalisering

6 Voorwaarde doelsubsidie Implementatieplan voor 1 april 2010 naar OCW Besteding middelen aan voorgeschreven activiteiten Jaarlijkse tussenrapportage Gebruik voorgeschreven (gedetailleerde) formats Aantonen van betrokkenheid en draagvlak onder medewerkers/docenten

7 Kwantitatieve verantwoording Meten beginsituatie: beoordelen instroomniveau Benoemen leertrajecten + aanvullende maatregelen Resultaten (tussentijdse) toetsing Aantal remediërende trajecten Aantal scholingstrajecten docenten en managers

8 DC project Taal & Rekenen, projectorganisatie Stuurgroep T&R Coördinatoren Sector klankbord Sector klankbord Sector klankbord Ontwikkelgroep COE

9 Bemensing project T&R Stuurgroep: –Gini Coutinho, voorzitter/opdrachtgever –Piet Staal –Ina Maring, project secretaris (o.a. plan en verantwoording) –Ally Dijkstra, techniek –Marieke Doosje, economie –Jenske Lorijn, zorg welzijn –Carla Terhell, educatie Coördinatoren: –Nederlands –Rekenen

10 Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) Vanaf schooljaar 2013 zullen de domeinen lezen en luisteren Nederlands en alle domeinen Rekenen voor mbo-niveau 4 landelijk geëxamineerd worden. Vanaf schooljaar 2014-2015 zal dit ook het geval zijn voor mbo-niv. 2 en 3. Deze examens hebben invloed op de zak/slaagbeslissing. Voor niveau 1 is nog geen duidelijkheid; hier zal in schooljaar 2010/2011 een beslissing worden genomen.

11 De nulmeting Om goed te kunnen anticiperen op de COE’s wordt bij aanvang van een mbo-opleiding een nulmeting voor taal en rekenen afgenomen. Deze nulmeting bestaat uit alle domeinen van het Rekenen en voor Nederlands lezen, luisteren en taalverzorging (spelling en grammatica).

12 Resultaten nulmeting Rekenen

13 Resultaten nulmeting Taalverz.

14 Resultaten nulmeting Lezen

15 Resultaten nulmeting Luisteren


Download ppt "Taal en Rekenen in DC 2010 – 2014. Opdracht OCW Nederlands: (Nieuw) referentiekader Meijerink, aug. 2010 Niveau 4: 3F –Centrale examinering 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google