De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers"— Transcript van de presentatie:

1 Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers
Driebergen, 20 juni 2012 Mede georganiseerd door

2 Programma 13.00 – uur Aftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers 13.30 – uur Toelichting door Rini Romme 14.30 – uur Gebruikerspanels? door Janneke Voltman 15.30 uur Vervolgtraject, Afsluiting

3 Aftrap: Waarom herziening?
René van Gils Thema-adviescommissie Kwalificeren & Examineren Procesmanagement Herziening kwalificatiestructuur

4 De uitdaging voor het mbo
Vakmanschap is hard nodig voor economie Instroom staat onder druk, havo populair (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling Overzichtelijke kwalificatiestructuur Meer duidelijkheid in examinering (deel C) Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk

5 Waarom nog meer……. Meer vrijheid in programmering
Doelmatigheid, afnemende budgetten Herkenbaarheid en flexibiliteit Onderwijsveld betrekken bij ontwikkeling Direct samen met bedrijfsleven Goede aansluiting op vmbo – hbo

6 20 criteria minister OCW, waaronder:
Eén structuur: domein – dossier – kwalificatie – kwalificatieniveau (EQF) Kwalificaties algemeen beschrijven, specifiek waar nodig Evenwichtige beschrijving van kennis, vaardigheden en houding Geen verplicht stapelen m.u.v. specialist Terugdringen aantal kwalificaties Docentenpanels

7 Het goede behouden Drievoudige kwalificering
beroep én vervolgstudie én maatschappij vooral initieel onderwijs Vrijheid in leerroute: bol en bbl kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep Kwaliteitseisen optimaliseren transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam én doelmatig

8 Wat moet er verbeteren? Verwante beroepen binnen werkveldgebied
eenheid in wijze van clustering beroepen één kenniscentrum eindverantwoordelijk per kwalificatiedossier Waarde diploma beter afspreken exameneisen opnemen (“wat moet aantoonbaar zijn”) prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau Compacte kwalificatiedossiers helder en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingen

9 Gebruikerspanel? Rini Romme

10 Compacte concrete dossiers
Balans vakkennis, vaardigheden, houding niveau, complexiteit op basis van NLQF ontwikkeltaal: competentiemodel SHL kerntaken en werkprocessen blijven Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel Exameneisen beroepssituaties, examenprofiel, geen afvinklijst

11 Format: basis + profiel + keuze
Keuze B Keuze X Keuze C Diploma-eisen Keuze A Profiel 1 Profiel 3 Profiel 2 Kwalificatie eisen Basis beroeps Basis Alg

12 Opbouw kwalificatiedossier
Basis (minimaal 50%) – naam diploma algemene basistaken (talen, rekenen, L&B) beroepsgerichte basistaken Profiel – naam uitstroom sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek) exameneisen opnemen Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma verrijking (uit andere kwalificaties) relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom

13 Keuzedelen 15 % van de nominale studieduur
(= contacttijd + bpv + zelfstudie) Verplicht onderdeel diploma Moet worden geborgd door examinering (= voldoen aan eisen inspectiestandaarden) Kan worden opgesteld in regio, altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk Eisen vastgesteld door paritaire commissie (kan branchecertificaat zijn)

14 Format kwalificatiedossier
Kennis en vaardigheden voorop Competenties als beheersingsniveau Plaats voor examinering (examenprofiel) Kwaliteitseisen handhaven: Transparant: vergelijkbare functie onderdelen Herkenbaar: diplomawaarde Flexibel: actualiteit verwerken Duurzaam: hoog aggregatieniveau Uitvoerbaar: onderwijs, bedrijfsleven, docenten (incl. doelmatigheid)

15 Toelichting: wát wordt herzien?
Janneke Voltman

16 Invoering herziene structuur
Opleveren dossiers door kenniscentra Voor 1 december 2012  35-50% Welke dossiers in overleg met scholenveld en branches In 2013 opleveren 100% Invoering op scholen: Experimenten met dossiers (vrijwillig) in 2013/14 Gelijktijdig: aanpassen administratieve systemen, regelgeving, toezicht Vanaf schooljaar 2014/15 volledige herziene kwalificatiestructuur

17 Structuurvoorstel SBB verantwoordelijk voor hele kwalificatiestructuur
Eind mei: Eerste structuurvoorstellen door kenniscentra ingediend Aantal dossiers iets minder Aantal profielen beduidend minder ( %) Vervolg: Overleg paritaire commissies Evt. bijgestelde voorstellen 17 augustus In september voorlopig besluit bestuur SBB

18 Aandachtspunten Nog nader onderzoek naar: Grensdossiers
Entreeopleidingen Samenhang in onderdelen zoals ondernemerschap / leidinggeven Uitvoerbaarheid: Is het mogelijk om het onderwijs uit te voeren? (in school en op de werkplek) Is het mogelijk de examinering en BPV vorm te geven? Biedt het dossier voldoende informatie? Komen studenten goed opgeleid op de arbeidsmarkt en krijgen ze terecht hun diploma?

19 Samen aan de slag Raadplegingen ‘kolommen’ onderwijs en bedrijfsleven:
Kenniscentra en SBB organiseren raadplegingen Mei: werkconferentie kenniscentra, btg’s en branches Juni: informatie voor docenten en praktijkopleiders Paritaire commissies: namens onderwijs en bedrijfsleven akkoord op dossiers en aanbieden voor toetsing aan SBB Toetsingskamer SBB: ‘keurt’ dossiers

20 Uitvoerbaarheid en doelmatigheid
Uitvoerbaarheid kwalificatiedossiers Samen in gesprek met kenniscentra Doelmatigheid: Wie gaat welke opleiding aanbieden? Zijn er genoeg (leer)banen/stages te vinden? Arbeidsmarktrelevantie? Gebruikerspanels: Kun je op basis van de dossiers goed onderwijs, examens en bpv vormgeven?

21 Vervolg Informatie voor docenten en praktijkopleiders www.s-bb.nl
Gebruikerspanel: iets voor u? Reageer volgende week op de mail Presentatie en informatie vandaag

22 - Vragen - Reacties - Herhaling na de zomer
Gebruikerspanels - Vragen - Reacties - Herhaling na de zomer Mede georganiseerd door


Download ppt "Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers"

Verwante presentaties


Ads door Google