De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sectorplan: de regio aan zet!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sectorplan: de regio aan zet!"— Transcript van de presentatie:

1 Sectorplan: de regio aan zet!
Door Dominique Nijssen en Joep Mooren 6 en 7 mei 2014

2 Programma Opening en doelstelling van de bijeenkomst
Korte toelichting op het Raamwerk sectorplan Zorg Toelichting op de thema’s scholing en instroom jongeren Schets van de administratieve procedure Procedure inventarisatieformulier Uitwisseling van ideeën Korte kennismaking Wie heeft de ontwikkelingen rond de sectorplannen gevolgd. Voor wie is het nieuw? Doel van de bijeenkomst: instellingen helpen om binnen raamwerk plannen te inventariseren, ideeën op te doen die voor co-financiering in aanmerking zouden kunnen komen. Plannen ophalen en schets van de procedure

3 Raamwerk sectorplan Zorg
Twee sporen: Van werk naar werk en begeleiding > landelijk via de branches Scholing en instroom jongeren: Ontwikkeling van competenties van medewerkers en gekwalificeerde scholing op hogere/andere kwalificaties + instroom jongeren > via de regionale werkgeversverbanden (waaronder Zorg aan Zet)

4 Raamwerk sectorplan Zorg
Komt tegemoet aan groot aantal problemen in de oorspronkelijke regeling: overtekening 1e tranche branches versus regio’s. hoofdaanvragerschap garantieregeling en resultaatverplichting Co-financiering: 50% 4,5 mln over 2014 en 2015 voor Limburg Zorg aan Zet vraagt als samenwerkingsverband aan 2 thema’s: 1. Ontwikkeling van (competenties van) medewerkers 2. Gekwalificeerde scholing op hogere /andere kwalificaties + instroom jongeren

5 Ontwikkeling competenties van medewerkers
Competentiescans Maatregel 1: Uitvoering competentiescans Zorg aan Zet organiseert samen met de werkgevers een campagne om de medewerkers te mobiliseren deel te nemen aan activiteiten gericht op competentieontwikkeling. Belangrijk onderdeel daarbij is de uitvoering van een competentiescan. Met name bedoeld voor medewerkers die dreigen boventallig te worden. De competentiescans vormen mede de basis voor de uitwerking en uitvoering van de competitieprogramma's. Het instrument zal met name worden ingezet voor medewerkers die boventallig dreigen te worden, maar het instrument staat ook open voor stimulering van vrijwillige mobiliteit. De uitkomsten van de competentiescans vormen de basis voor het ontwikkelen van ontwikkel- en competentieprogramma’s. Geen klassieke scholing, het gaat niet alleen over kennis, maar vooral ook om vaardigheden en houdingsaspecten (ontwikkel- en competentieprogramma’s):

6 Thema Ontwikkeling van medewerkers
Trainingsprogramma’s Gericht op nieuwe vaardigheden en houdingsaspecten als: samenwerken, communiceren, ondernemerschap, klantgericht werken, kennis over de ketenzorg en wet en regelgeving. Belangrijke thema’s daarbij: Paradigmaverschuiving Van intra- naar extramuraal Zelfsturende teams Functieverandering

7 Thema Ontwikkeling van medewerkers
Paradigmaverschuiving: denk dan aan een competentieprogramma dat aansluit bij ontwikkelingen als: Meer eigen regie door de cliënt Meer inzet van informele zorg Van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ Versterken van de zelfredzaamheid

8 Thema Ontwikkeling van medewerkers
Zelfsturende teams: denk dan een competentieprogramma dat aansluit bij ontwikkelingen als: Meer autonomie door verantwoordelijkheden lager bij medewerkers te leggen Zorgvraag wordt complexer en de professionaliteit moet daarbij kunnen blijven aansluiten.

9 Thema Ontwikkeling van medewerkers
Functieverandering: denk dan een competentieprogramma dat aansluit bij ontwikkelingen als: Opdoen van vaardigheden, competenties en inzichten voor functieverandering Informatie-uitwisseling en verdiepte kennis tussen branches Meer contact met professionals uit andere branches Regievoering, coördinatie en afstemming met andere zorgprofessionals, cliënt en/of mantelzorgers

10 Thema Ontwikkeling van medewerkers
Trainingsprogramma’s Maatregel 2: Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen Maatregel 3: Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen Maatregel 4: Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen

11 Thema: gekwalificeerde scholing op hogere/andere kwalificatie + instroom jongeren
Samen met onderwijs een programma opstellen gericht op op- en omscholing van zittende medewerkers en instroom jongeren. Met als doel de kansen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te vergroten. Kwalificeren niet alleen voor andere functies in de zorg maar waar mogelijk c.q. noodzakelijk voor tekortsectoren. De scholingsprogramma’s moeten bijdragen aan de nieuwe manier van werken in de zorg. Via een (verkorte) mbo- of hbo opleiding in de vorm van een BBL-/duaal traject. Bijvoorbeeld: - van verzorgende niveau 3 naar verzorgende niveau 3IG of 3IG/MMZ - van niveau 3 IG naar niveau 4 - van niveau 4 naar niveau 5 - omscholing naar andere functie binnen de sector

12 Thema: gekwalificeerde scholing op hogere/andere kwalificatie + instroom jongeren
Opscholen op MBO-niveau (BBL) Behoud van BBL plaatsen waar eerst afbouw was voorzien? Trajecten aanbieden voor medewerkers van lagere niveaus Opscholen op HBO-niveau EVC-trajecten

13 Thema Leerwerkbedrijf
Op te zetten door Zorg aan Zet Leerwerkbedrijf per deelsector De werkgeversrol wordt overgenomen door Leerwerkbedrijf Leerarbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen leerlingen en leerbedrijf Instellingen garanderen BBL opleidingsplaatsen

14 Administratieve procedure
Zorg aan Zet inventariseert en vraagt aan Inventarisatieformulier Aantallen + verletkosten Toelichting op opleidingsplannen Toelichting op noodzaak op- en omscholingsplannen BBL-plaatsen in 2015 en 2016


Download ppt "Sectorplan: de regio aan zet!"

Verwante presentaties


Ads door Google