De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sectorplannen: stand van zaken Presentatie WZW 13 maart 2014 Henk Korten (UWV Kerngroep Sectorplannen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sectorplannen: stand van zaken Presentatie WZW 13 maart 2014 Henk Korten (UWV Kerngroep Sectorplannen)"— Transcript van de presentatie:

1 Sectorplannen: stand van zaken Presentatie WZW 13 maart 2014 Henk Korten (UWV Kerngroep Sectorplannen)

2 Inhoud * ingediend 1e tranche * goedgekeurde plannen * plannen in behandeling * verwachte plannen 2e tranche * initiatieven in de regio

3 Ingediende plannen 1e tranche oktober-december 2013 •24 landelijke plannen •11 regionale plannen Met name sector Zorg & Welzijn met zwaartepunt Van Werk naar Werk

4 Goedgekeurde plannen (1) Bouw & Infra -Begeleiding v-w-n-w binnen of buiten de sector (6.400 werknemers) -Stimuleren mobiliteit en voorkomen werkloosheid 250 werknemers > 55 jaar -Inzet 2.500 leermeesters > 55 jaar  begeleiding BBL leerlingen -2.500 leerwerkplekken BBL < 27 jaar -500 banen langdurig werklozen 27 tot 55 jaar -250 banen langdurig werklozen tot 27 jaar - 70 banen voor Wajongeren -Preventie interventie met uitval bedreigde werknemers (19.600 werknemers) -Scholing in duurzame technologieën en competenties (14.000 werknemers) -Scholing gericht op behalen startkwalifkcatie (750 werknemers)

5 Goedgekeurde plannen (2) Procesindustrie -750 BBL -200 werkzoekenden tot 27 jaar versneld opleiden met baangarantie -Creëren 250 (extra) stageplekken < 27 jr -Intersectorale bemiddeling v-w-n-w voor 100 werknemers -Ontwikkeling instrumentarium voor instroom vanuit SW -Toekomstgerichte scholing (1.000 werknemers) -Gezondheidschecks (1.500 werknemers) -Loopbaanchecks (200 werknemers)

6 Goedgekeurde plannen (3) Schilders - & afbouwsector •1.335 extra leerwerkplekken voor jongeren tot 27 jaar • Training van 800 werknemers om jongeren te begeleiden • 700 werknemers worden begeleid naar nieuw werk, waarvan 400 met scholings- en of coachingstrajecten • 6.500 werknemers worden preventief onderzocht om uitval te voorkomen • Scholing van 1.000 werknemers om kennis en vaardigheden op peil te houden.

7 Goedgekeurde plannen (4) Uitzendbranche (STOOF) - 900 flexkrachten langdurig fase A/1-2 zonder startkwalificatie en los- vaste flexkrachten uit de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt scholen en duurzaam plaatsen - 200 flexkrachten zonder startkwalificatie een EVC- traject voor een Ervaringscertificaat bieden en hen op basis van de uitkomst duurzaam plaatsen -250 flexkrachten in de Sector Techniek scholen en duurzaam plaatsen -2014 is pilot: uitvoering in 6 regio’s, Groot Amsterdam, Rijnmond, ZO- & NO-Brabant, Zuid-Limburg, Groningen & Drenthe en Twente.

8 Goedgekeurde plannen (5) Zorg & Welzijn •Kinderopvang •begeleiding van 300 werknemers naar ander werk •begeleiding van 150 pedagogisch medewerkers naar werk in Duitsland waar een tekort is •(om) scholing van 150 werknemers •voorlichting voor 1.000 werknemers over scholing en kansen op werk •training van 500 werknemers om vaardigheden te verbeteren •Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening •voorlichting voor 8000 werknemers over duurzame inzetbaarheid en loopbaankansen •begeleiding van 1.300 werknemers naar ander werk •omscholing van 300 werknemers •scholing van 5.000 werknemers om competenties te ontwikkelen •Jeugdzorg •begeleiding van 600 werknemers naar een nieuwe baan •scholing van 2.300 werknemers •In het plan zijn ook regionale experimenten opgenomen die zijn gericht op intersectorale en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.

9 Goedgekeurde plannen (6) Transport & Logistiek •Extra instroom van 1.250 leerlingen •1000 banen voor zijinstroom van werknemers uit andere sectoren en voor werkzoekenden •200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt •1300 bemiddelingen door het bestaand mobiliteitscentrum Transport en Logistiek en door uitbreiding van het Mobiliteitscentrum Plus, het centrum voor detachering van met name oudere chauffeurs en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt; •Onderhoud vakbewaamheid van 2000 werkloze ex-werknemers •Vergroten kwaliteit van 1283 praktijkopleiders door middel van tweedaagse trainingen; •Scholing 1400 werknemers zonder startkwalificatie d.m.v. opleidingsvouchers •Opleidingsadviezen en informatie aan 2.000 bedrijven •Inzetbaarheidschecks voor 13.000 werknemers

10 Landelijke plannen in behandeling (1) •Hoveniers •Kleinmetaal/metaalnijverheid •Installatietechniek •Energie: Netwerkbedrijven •Energie: Drinkwaterbedrijven •Meubel- en Interieurbouw •Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie •Dakdekkers •Timmerindustrie •Mobiliteits- en Motorvoertuigenbranche

11 Landelijke plannen in behandeling (2) •Luchtvaart •ICT •Gemeenten •Rijksoverheid •Primair Onderwijs (PO) •Voortgezet Onderwijs •Gehandicaptenzorg •Thuiszorg, verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg

12 In conceptfase •Agrarische en Tuinbouwsector •Groen •Levensmiddelen •Energie: Productieleveringsbedrijven •Groothandel •Detailhandel •Grafimedia •Kappersbranche •Uitgeverijbedrijf •Defensie •MBO •PostNL

13 Regionale plannen Voorbeeld Stedendriehoek •Aanvrager: Strategische Board Stedendriehoek •Intersectoraal •4 arrangementen: 1. nieuwe leerwerktrajecten (BBL) 2. startersbeurs (werkervaringsplek 6 maanden) 3. mobiliteitsvoucher (loopbaanscan, duurzame inzetbaarheid) 4. scholingsvoucher 55+ Mix van middelen (o.a. bestrijding jeugdwerkloosheid)

14 Maatregelen 1.Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren 2.Behoud oudere vakkrachten 3.Arbeidsinstroom personen met afstand tot de arbeidsmarkt 4.Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 5.Scholing 6.Van-werk-naar-werk op sectoraal en intersectoraal niveau 7.Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

15 Vervolg •Vertaling landelijke plannen naar regio •Kansrijke beroepen in beeld •Inventarisatie behoeften in regio •Witte vlekken in beeld  Regionaal (inter)sectoraal plan?

16 Dank voor uw aandacht ! Henk Korten Coördinator regionale sectorplannen UWV 06 51495946 henk.korten@uwv.nl


Download ppt "Sectorplannen: stand van zaken Presentatie WZW 13 maart 2014 Henk Korten (UWV Kerngroep Sectorplannen)"

Verwante presentaties


Ads door Google