De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Human Capital Agenda Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Human Capital Agenda Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen."— Transcript van de presentatie:

1 Human Capital Agenda Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

2 Internationalisering Visie onderwijs - bedrijfsleven in beeld Nationaal, WO+, WO, HBO, MBO Regionaal HBO, MBO Internationaal WO+, WO, HBO, MBO Lokaal MBO, VMBO Beroepsgericht opleidingsaanbod Leven lang leren Concretisering Randvoorwaarden -Dialoog onderwijs – bedrijfsleven -Flexibele opleidingsstructuur (Regionaal) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F en T&U Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector Bèta & Techniek

3 Uitgangspunten visie HCA Doorbraken! De behoefte van de (regionaal) economische clusters binnen de topsectoren A&F en T&U als centraal uitgangspunt De vraag vanuit de economische clusters wordt bepaald door de behoeftes van de bedrijven binnen A&F en T&U de behoeftes van jongeren en (potentiële) werknemers  Deze komen overeen, maar verschillen ook!

4 Leven lang leren Internationalisering Aantrekkelijk werkgeverschap en imago van de sector Beroepsgericht Opleidingsaanbod Technologie/ Bèta & Techniek Wat moet er gebeuren? Hoe gaan we het aanpakken? Wie is aan zet? Welke randvoorwaarden zijn essentieel? Concretisering thema’s HCA

5 1.Bedrijven in de topsectoren A&F en T&U organiseren gezamenlijk een landelijk imago-offensief vanuit het perspectief van de jongeren en zij- instromers, inspelend op beleving en gevoel bij de sector 2. Bedrijven in de topsectoren A&F en T&U maken zich collectief sterk voor aantrekkelijk werkgeverschap waarmee zij jongeren en zij-instromers boeien voor en binden aan de sector Aantrekkelijk werkgeverschap en imago van de sector WAT moet er gebeuren om een doorbraak te realiseren?

6 Beroepsgericht Opleidingsaanbod WAT moet er gebeuren om een doorbraak te realiseren? 1.Onderwijsinstellingen ontwikkelen zich door naar marktgerichte instellingen met een sterke externe oriëntatie Bedrijven nemen (mede)verantwoordelijkheid voor de leerloopbaan van jongeren 3. Leren gebeurt voor een substantieel deel binnen en onder begeleiding van (mensen uit) de beroepspraktijk

7 WAT moet er gebeuren om een doorbraak te realiseren? 1.Het ontwikkelen van flexibele leer-werkarrangementen binnen het regionaal economisch cluster 2. Het verleggen van de focus bij werkgevers en werknemers van baan- naar loopbaan Leven lang leren

8 WAT moet er gebeuren om een doorbraak te realiseren? 1.Jongeren vanaf het basisonderwijs actief interesseren voor technologie/bèta 2.Technologie gerelateerde bedrijven in de topsectoren benaderen jongeren – als aantrekkelijk werkgever - vanuit een goed beeld van wat jongeren boeit in relatie tot wat het bedrijf hen kan bieden (van productperspectief naar jongerenperspectief) Technologie/ Bèta & Techniek Technologie/ Bèta & Techniek

9 WAT moet er gebeuren om een doorbraak te realiseren? 1.In alle opleidingen in de hele kolom (van VMBO – WO) wordt internationaal denken en handelen een basiscompetentie 2.Het bedrijfsleven gaat kennis als een belangrijk exportproduct inzetten in samenwerking met het onderwijs Internationalisering

10 Agro Opleidingshuis www.ontwikkelscan.nl

11 Scholingsconsulent Wat is een scholingsconsulent: Sparringpartner voor ondernemers met personeel, waarbij continuïteit en groei van het bedrijf wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van medewerkers. Momenteel 12 actief: glastuinbouw, fruitteelt, vollegrondsgroententeelt, bloembollenteelt, boomteelt, dierlijke sectoren, bosschap, zuivel, AGF handel, akkerbouw.

12 Agro Opleidingshuis Samenwerkingsverband van branches in de agro, food en tuinbouw op het gebied van ontwikkeling en scholing van werkenden.

13 Ontwikkelscan Online instrument Faciliteert het functioneringsgesprek Adviseert cursussen die passen bij de ontwikkelpunten van de medewerker Gebaseerd op CAO-functieboek en kwalificatiedossiers Ontwikkelt met ondernemers Nu voor: glastuinbouw, fruitteelt, vollegrondstuinbouw, bloembollenteelt, AGF handel

14

15


Download ppt "Human Capital Agenda Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen."

Verwante presentaties


Ads door Google