De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vakcollege: Meerwaarde in de regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vakcollege: Meerwaarde in de regio"— Transcript van de presentatie:

1 Het Vakcollege: Meerwaarde in de regio
Werkgevers en onderwijs maken samen werk van technisch talent

2 Een groot tekort aan technische vakmensen
Nu, en in de toekomst... Een groot tekort aan technische vakmensen

3 Hoe dat te veranderen? Verbetering van de technische beroepsopleiding:
aantrekkelijker en praktischer Output naar arbeidsmarkt omhoog Betere afstemming opleiding/ beroepspraktijk

4 Onderwijs en bedrijfsleven werken samen
Een vak + diploma’s + baan, via het Vakcollege

5 Missie van het Vakcollege
Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven.

6 Hoe jongeren boeien en binden voor techniek?

7 Achtergronden Scholen Hebben leerlingen die aan de slag willen
Niveau 2 en 3 onder eigen regie aanbieden Vakcollege is een positief merk Leerling Wil goed in worden in techniek Wil aan de slag met zijn/haar talenten

8 Wat willen we bereiken? Verbetering technisch beroepsonderwijs Vermindering van uitval Meer praktijk- en beroepsgericht vakonderwijs Talentvolle jongeren in 6 jaar naar een baan toe leiden als gekwalificeerd vakman /vrouw in bedrijfsleven Optimaliseren aansluiting op de arbeidsmarkt

9 Het Vakcollege leidt op voor
VMBO/MBO diploma + een Vakcollege titel Gekwalificeerd technisch vakman of vakvrouw op niveau 2 en 3 Doorgroei naar niveau 4 mogelijk

10 Aan welke criteria moeten leerlingen voldoen?
Goede motivatie Keuze voor techniek gemaakt Praktijk georiënteerd Voldoende capaciteit om niveau 2 te halen Klaar voor de praktijk (kennis, vaardigheid en gedrag)

11 Inrichting fase 1: Oriëntatie op techniek
Hoog geprofileerd techniek onderwijs: 30% van de lestijd; Inkleuring o.a. veel, bedrijfsbezoeken, landelijk en eigen materiaal ; Extra formatie voor verbindingsofficieren en bedrijfsbezoeken;

12 Inrichting fase 2: Beroepsvoorbereiding
25-33% stage; Extra formatie voor stagebureau; Onderwijs en begeleiding steunen stage; Landelijk en eigen materiaal Rol regionaal bedrijfsleven

13 Inrichting fase 3: Beroepskwalificerend
Leerling werkt 4 dagen en 1 dag op school Extra formatie voor stagebureau en begeleiding; Beroepskwaliteit op niveau 2 en 3 Baangaranties van bedrijven Invulling ism het ROC en bedrijfstakscholen

14 Techniek en ik Ik en techniek 18 jaar Het beroep Verdieping
Een kwalificatie behalen 16 jaar Ik en de beroepsgroep Verbinding Een bewuste keuze maken Techniek en ik Voorkeur Een oriëntatie op het beroep 14 jaar Ik en techniek Leergebied T&T Intensieve contacten met bedrijven trots op wat je doet stoer, spannend Verkenning 12 jaar

15 Betrokkenheid bedrijfsleven is noodzaak!
1e en 2e leerjaar: verzorgen van gastlessen en bedrijfsexcursies; 3e en 4e leerjaar: stageplaatsen aanbieden aan leerlingen; 5e en 6e leerjaar: leer-arbeidsplaatsen bieden Bijdrage leveren aan het curriculum/lesplan van het Vakcollege; Lid worden de van de Vrienden van Het Vakcollege regio Barneveld

16 Waarom een Vakcollege bij deze school?
Er gebeurt al veel in onze regio Hier 1 of 2 voorbeelden noemen De samenwerking met bedrijven kan nog verder worden versterkt De doorlopende leerlijn VMBO-MBO krijgt via het vakcollege een stevige impuls Landelijke uitstraling, prachtig promotiemateriaal, uitstekende leermiddelen en extra geld VMBO wordt zo een sterkere merknaam

17 Vrienden van het Vakcollege
Overlegplatform voor afstemming tussen VMBO, ROC’s en bedrijven; Afspiegeling van de technische arbeidsmarkt in de regio; Met een voorzitter als ambassadeur voor het Vakcollege vanuit het bedrijfsleven;

18 Vrienden van het Vakcollege
Lidmaatschap Zeggenschap over invulling vakcollege; Bijdrage aan aanstelling technisch specialist binnen het vakcollege; Contributie 450 Euro per leerwerkplaats; Kleine uurvergoeding per lwp; Arbeidsovereenkomst Leerlingen krijgen een collectieve arbeidsovereenkomst bij het VMBO vakcollege;

19 Belofte aan deelnemende bedrijven:
Op no-risk basis extra 'handjes‘ Straks gekwalificeerde technici met werkervaring in uw bedrijf Betere instroom technici Geen risico's, geen regelwerk en geen rompslomp

20 Maakt u ook werk van technisch talent ?
Doe mee ! Maakt u ook werk van technisch talent ?


Download ppt "Het Vakcollege: Meerwaarde in de regio"

Verwante presentaties


Ads door Google