De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L&B in het MBO. Drievoudige kwalificatie Wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren binnen het mbo: -Opleiden voor een beroep (KD volgen) -Voorbereiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L&B in het MBO. Drievoudige kwalificatie Wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren binnen het mbo: -Opleiden voor een beroep (KD volgen) -Voorbereiden."— Transcript van de presentatie:

1 L&B in het MBO

2 Drievoudige kwalificatie Wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren binnen het mbo: -Opleiden voor een beroep (KD volgen) -Voorbereiden op een loopbaan (L&B; loopbaan) -Voorbereiden op een plek in de maatschappij (L&B; burgerschap)

3 Korte historie 2007Febr.- Vaststellen huidige document LLB 2008Nov.-Algemene ledenvergadering MBO Raad Dec. - Brief van Staatsecretaris 2009 April - Expertmeeting Juni-Oplevering nieuwe opzet brondocument Aug. -Gesprek OCW met leraren Dec. -Commentaar op nieuwe opzet, OCW 2010 Jan.-Verzoek van Raad aan MBO 2010 voor nieuw document (www.mboraad.nl)www.mboraad.nl Mei-Aanbieden nieuw exemplaar L&B Val kabinet en besluit uitgesteld

4 Waarom een nieuw document? •Voor scholen lastig te gebruiken. •Voor inspectie lastig toezicht op te houden.

5 Nieuwe eisen loopbaan en burgerschap •Nieuwe kwalificatie-eisen zijn gebaseerd op het advies dat de MBO Raad in mei 2010 aanbood aan de toenmalige staatssecretaris. •Het ministerie van OCW heeft een paar kleine wijzigingen aangebracht in de inhoud. •Vrijwel zeker stelt minister Van Bijsterveldt bij de kwalificatiedossiers 2011-2012 ook de nieuwe kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (L&B) vast •Ingangsdatum 1 augustus 2011

6 Verschillen inhoudelijk •Geen kerntaken en werkprocessen en competenties, maar globaler geformuleerd. •Onderdeel leren: integraal onderdeel competentiegericht onderwijs •Uitwerking burgerschap in vier dimensies. •Loopbaan in het kader van LOB •Eisen aan Nederlands vervallen (al vanaf 1 aug 2010)

7 Verschil in diplomabeslissing •Van resultaatverplichting naar inspanningsverplichting Onder voorbehoud!

8 Verschillen in verantwoording en toezicht •Inhoud onderwijs en ‘examinering’ in OER blijft gelden. •Nu verantwoording via verantwoordingsdocument; geen toezicht op feitelijk instrumentarium. •Straks geen toezicht vanuit examinering, wel vanuit onderwijskwaliteit. •Verantwoording over onderwijs en vaststellen inspanningsverplichting achteraf.

9 Eisen per cohort tot en met cohort 2010-2011 Cohort 2011-2012 Werkend met dossier 2011-2012 Vanaf cohort 2012-2013 LLB document 2007LB document 2011 Onderwijsinhoud en diplomering eisen vastleggen in OER Examinering op basis van eigen verantwoordingsdocument Vaststellen of student zich voldoende heeft ingespannen Resultaatverplichting Inspanningsverplichting (naar verwachting) Toezicht examinering op basis van verantwoordingsdocument. Geen exameninstrumenten opgevraagd Geen toezicht op examinering. Wel verantwoording achteraf via jaarverslag of los verantwoordingsdocument Toezicht onderwijs in regulier onderwijstoezicht.

10 Passage in kwalificatiedossiers •Onlosmakelijk met dit kwalificatiedossier is het document ‘Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, studiejaar 2011-2012 verbonden.’ •De kwalificatie-eisen die in dat document worden beschreven, vormen samen met de kwalificatie-eisen in dit kwalificatiedossier de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs en voor de verwerving van het diploma, die uit de wet voortvloeien. •Nadat de minister de kwalificatiedossiers 2011-2012 officieel heeft vastgesteld, wordt het nieuwe document geplaatst op www.kwalificatiesmbo.nl. www.kwalificatiesmbo.nl

11 Kwalificatiedossiers 2011-2012 Alleen voor degenen die gaan werken met de kwalificatiedossiers 2011-2012 gelden de nieuwe L&B-eisen. Voor iedereen (oud en nieuw) geldt voor de andere aspecten (toezicht, toetsing en diplomabeslissing) nu nog het overgangsregime. Bij dit regime is wel een examen vereist, maar de inspectie zal geen exameninstrumenten opvragen.

12 Overgangsregime Voor L&B is in studiejaar 2011-2012 nog van kracht wat is aangegeven in de brief van 22 december 2008 (kenmerk BVE/2008/88699): •In een verantwoordingsdocument vastleggen hoe het onderwijs en de examinering van L&B is ingericht. •De inspectie vraagt het verantwoordingsdocument op en betrekt dit bij het gesprek op de instelling. •De inspectie vraagt geen exameninstrumenten voor L&B op om deze te beoordelen. •De inspectie betrekt exameninstrumenten ook niet bij het eindoordeel over de examenkwaliteit van de opleiding.

13 Wetgeving •Pas na aanvaarding van het wetsvoorstel cgo en de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) over de slaag-/zakbeslissing kunnen andere elementen van de nieuwe aanpak L&B uit het advies van de MBO Raad) van kracht gaan. •Waaronder inspanningsverplichting voor de student in plaats van resultaatverplichting. •In het studiejaar 2011-2012 is dus wel een examen voor L&B vereist. •Vermoedelijke ingangsdatum 1 augustus 2012.


Download ppt "L&B in het MBO. Drievoudige kwalificatie Wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren binnen het mbo: -Opleiden voor een beroep (KD volgen) -Voorbereiden."

Verwante presentaties


Ads door Google