De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aantoonbaar competent in Leren, Loopbaan en Burgerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aantoonbaar competent in Leren, Loopbaan en Burgerschap"— Transcript van de presentatie:

1 Aantoonbaar competent in Leren, Loopbaan en Burgerschap
Jos van Odijk (beleidsadviseur) Karin Lukassen (beleidsadviseur) 29 november 2007 © M&I/PARTNERS

2 Opbouw presentatie Wettelijke eisen Het brondocument LLB
Kansen en kaders

3 WEB Artikel 1.2.1 van de WEB: = drievoudige kwalificering
‘(…) Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt bij tot het maatschappelijk functioneren.’ = drievoudige kwalificering

4 Vertaling in opleidingseisen
Eindtermendocumenten Ondergebracht in een MCK; Of: integratie met andere dk’s Kwalificatiedossiers met oud format Eén brondocument L en B 2004; Via schering en inslag opgenomen in het beroepsdeel van de kwalificatieprofielen Kwalificatiedossiers met nieuw format Eén brondocument LLB 2007 Keuze wel of niet integratie ligt bij de school

5 Beoordelingskader Kwalificatiedossier én
Brondocument Leren, Loopbaan & Burgerschap.

6 Leren, Loopbaan en Burgerschap
Met begrippen van het nieuwe format kerntaken, werkprocessen, competenties Positionering: LL&B onderdeel van het onderwijs én de examinering Met eisen aan beheersing Nederlands In de nabije toekomst: met eisen beheersing moderne vreemde talen en rekenen/wiskunde. Voor alle in startende deelnemers gelden eisen aan beheersing Nederlands (zie addendum L&B 2004)

7 Inhoud LLB 7 kerntaken: Leren Loopbaan Politiek burgerschap
Economisch burgerschap (werknemer) Economisch burgerschap (consument) Sociaal-cultureel burgerschap (deelnemen aan sociale verbanden) Sociaal-cultureel burgerschap (vitaal burgerschap)

8 Inhoud LL&B: Nederlands
Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1 B1 A2 2 3 B2 4

9 Kwalificatie-eisen LL&B
‘Bij de kerntaken en werkprocessen zoals beschreven in het document Leren, Loopbaan en Burgerschap gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer op deze terreinen. Bij de examinering gaat het er vervolgens om dat deelnemers deze persoonlijke ontwikkeling zichtbaar kunnen maken.’

10 Kwalificatie-eisen Nederlands (en MVT en rekenen/wiskunde)
‘De eisen aan de beheersing van Nederlands zijn zowel vanuit het beroep geformuleerd als vanuit het perspectief van LL&B. Voor zover deze eisen verschillend zijn, geldt dat het hoogste niveau het uiteindelijk te behalen beheersingsniveau bepaalt. De examinering is erop gericht te bepalen of de deelnemer daadwerkelijk het gestelde beheersingsniveau behaalt.’

11 Van LLB naar onderwijs en examinering
Integreren of niet: keuze school Aandachtspunten verantwoordingsdocument Analyse bestaande aanpak en analyse behoefte aan vernieuwing aanpak Verantwoording transparant voor toezichthouder: koppeling brondocument LL&B naar opleidingsontwerp en exameninstrumenten Keuzes: wat doe je per opleiding anders, wat doe je gezamenlijk met andere opleidingen

12 Kwalificeren op basis van verantwoording van ontwikkeling
Kerntaken van LL&B als aangrijpingspunt Vragen voor onderwijs: Welk onderwijs past het beste bij dit niveau en deze doelgroep? Wat kan het beste integratief worden aangeboden? Welke activiteiten kunnen het beste ‘los’ worden aangeboden? Vragen voor examinering: Hoe borg je dat daadwerkelijk geleerd wordt? Zijn er aspecten meetbaar? Welke dan? Zijn er ‘harde’ eisen te stellen? Welke dan? Kennis? Welke eisen t.a.v. iemands ontwikkeling kun/wil je stellen?

13 Tot slot LL&B: brondocument voor alle niveaus en alle doelgroepen van het mbo Bevat kader: waar gaat het nu om? LL&B geeft richting én ruimte Gebruik de ruimte creatief en passend bij doelgroep Leg uit aan belanghebbenden en toezichthouders hoe je het kader volgt en de ruimte gebruikt

14 Relevante sites mbo 2010 (www.mbo2010.nl)
Actuele informatie Praktijkvoorbeelden op thema’s herontwerpschool.( Opbrengsten conferenties (taal, beoordelen etc) Agenda activiteiten MBO Raad ( 10 punten voor goed mbo Actieplan examinering (21 november) Coördinatiepunt ( Alle kwalificatiedossiers Calibris (


Download ppt "Aantoonbaar competent in Leren, Loopbaan en Burgerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google