De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huidige situatie taal –Nederlands: raamwerk Nederlands beheersingsniveaus uitgedrukt in 5 deelvaardigheden In kwalificatiedossiers en brondocument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huidige situatie taal –Nederlands: raamwerk Nederlands beheersingsniveaus uitgedrukt in 5 deelvaardigheden In kwalificatiedossiers en brondocument."— Transcript van de presentatie:

1

2 Huidige situatie taal –Nederlands: raamwerk Nederlands beheersingsniveaus uitgedrukt in 5 deelvaardigheden In kwalificatiedossiers en brondocument

3 commissie Meijerink –Opdracht was: ontwikkel een referentiekader voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen –Doel: verhoging niveau taal en rekenen door betere afstemming

4 commissie Meijerink –Opdracht is gerealiseerd in een half jaar –Doel (verhoging niveau) bereikbaar door: 1.Duidelijkheid over niveaus 2.Niveau zelf niet hoger, maar meer leerlingendeelnemers halen niveau

5 Meijerink –Meerwaarde advies Meijerink : Doorlopende leerlijnen Gemeenschappelijk referentiekader Gemeenschappelijke terminologie

6 Rapport van de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen

7 F- fundamentele kwaliteit: accent op functioneel gebruiken. S- streefkwaliteit: gericht op verdiepen: formaliseren, generaliseren en abstraheren.

8 Referentiekader Meijerink rekenen verdeeld in vier domeinen in ‘schoolse’ termen beschreven

9 Raamwerk en Meijerink raamwerkgetallen hoeveelheden maten ruimte en vorm gegevensverwer- king en onzekerheid verbanden veranderingen formules meijerinkgetallenver- houdingen meten en meetkunde verbanden getallenverhoudingenmetenmeetkunde gegevensverwer king en onzekerheid verbanden veranderingen formules

10 Rekenen Van F2 naar F3 Getallen Werken met negatieve getallen Machten, wortelteken Maatsystemen Volgorde van bewerkingen Getalgevoel Getallenlijnen Afronden Gebruik van de / een rekenmachine

11 Rekenen Van F2 naar F3 Verhoudingen Gebruik van verhoudingen In recepten en schaal berekeningen Meten en meetkunde Vlakke en ruimtelijke figuren Oppervlakte, omtrek en inhoudsberekeningen Verbanden Centrummaten Extra en interpoleren Grafieken ( de soorten en de verschillen en toepassingen) Excell gegevens in grafiek zetten

12 Raamwerk Rekenen Wiskunde versie 1.0

13 Rekenen/wiskunde uit kerntaken & werkprocessen zichtbaar te maken in kwalificatiedossiers Inhoud en niveau(s) daarvan aan te duiden Doelen Raamwerk

14 Verschillende niveau’s X1 De situatie is vertrouwd en eenduidig.X1 De situatie is vertrouwd en eenduidig. Handelingen zijn concreet en eenvoudig. Handelingen zijn concreet en eenvoudig. Y1 De situatie kan meer of minder vertrouwd zijn, is complexY1 De situatie kan meer of minder vertrouwd zijn, is complex Vraagt om handelingen volgens bekende Vraagt om handelingen volgens bekende en vaste procedures. en vaste procedures. Meer handelingen nodig om een probleem op te lossen. Meer handelingen nodig om een probleem op te lossen. Informatie moet gecombineerd kunnen worden Informatie moet gecombineerd kunnen worden

15 Rekenprofielen & rekentaken een methode RekentaakRekentaak –Rekenvaardigheid binnen een werkproces van een kwalificatie. Dat doen ze op het niveau, volgens het Raamwerk Rekenen en Wiskunde en uitgesplitst naar de 4 Rekenvaardigheden. RekenprofielRekenprofiel –Grafische weergave van de Rekenvaardig- heidsniveaus voor een kwalificatie

16 WerkprocesRekentakenRVNiv Verzorgt goederenopslag  Goederen verdelen  Goederen vinden in magazijn G/H R/V X2 X1

17 Rekenprofiel niveau 2 opleiding LM Getallen/ hoeveel-heden, maten (G/H) Ruimte en vorm (R/V)Gegevens-verwerking, onzekerheid (G/O) Verbanden, veranderingen (V/V) Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1

18 Getallen/ hoeveel- heden, maten (G/H) Ruimte en vorm (R/V)Gegevens-verwerking, onzekerheid (G/O) Verbanden, veranderingen (V/V) Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1 Rekenprofiel niveau 4 Opleiding OM

19 Kaders rekenen/wiskunde MBO Referentiekader Meijerink –Voor alle onderwijstypen 4 -20 jaar –Komt in de wet –MBO: voor leren, loopbaan burgerschap Raamwerk rekenen/wiskunde MBO –Voor (v)mbo –Geen wettelijke status –MBO: Voor functioneel gebruik rekenen/wiskunde mn in relatie tot beroepscompetenties (KD)

20 Voortgang referentiekader taal en rekenen Zie: Brief OCW dd 20-2-2009 -Haalbaarheidsonderzoek 2F en 3F -Concretisering alle niveaus -Aanpassing 3F: specifieker voor MBO -Ontwikkeling diagnostische toetsen -Ontwikkeling examen MBO4

21 Reactie MBO Raad Veldraadpleging mbo + advies MBO Raad: –Draagvlak voor referentiekader en referentieniveaus –Meerwaarde doorlopende leerlijn –Verdere uitwerking beroepsonderwijs –Vaststellen examenprogramma’s –Haalbaarheid voor ‘iedereen’ (vooral n1, 2,3) bepalen

22 Gevolgen paritaire commissie –Opnieuw vaststellen niveau Nederlands vanuit beroep –(opnieuw) Vaststellen niveau rekenen/wiskunde vanuit beroep

23 Aandachtspunten Voor Nederlands: –Kans om niveaus bij te stellen –Niveaus in kwalificatiedossier vanuit beroep –Niveau beroep mag afwijken van LL&B – Controleer of hogere eisen echt noodzakelijk zijn –Vraag om verantwoording over hoe niveaus zijn vastgesteld

24 Aandachtspunten Voor Rekenen/wiskunde: –Niveaus in kwalificatiedossier vanuit beroep –Niveau beroep mag afwijken van LL&B – Controleer of hogere eisen echt noodzakelijk zijn –Vraag om verantwoording over hoe niveaus zijn vastgesteld

25 Enquête binnen VMBO 35% van de scholen wordt niet getoetst op rekenvaardigheid35% van de scholen wordt niet getoetst op rekenvaardigheid 15 % van de scholen hebben geen steunlessen voor rekenen Per week wordt aan rekenen van 0- 120 minuten besteed Bij 65 % van de opleidingen is er specifieke rekendeskundigheid

26 Wat missen onze studenten Gebruik van de rekenmachine De prioriteitsregels Procenten onder en boven het honderd Verhoudingen Getal gevoel en schatten Hoofdrekenen Afronden Meetsystemen Negatieve getallen Transfer van leer-opgaven naar de opgave in de toets.

27 Specifieke problemen Vmbo –Lln zonder wiskunde –Van wie is het rekenen? –Project NVvW: RekenVOort MBO –Rekenen in kader van beroep (KD) én rekenen voor het Examen (3F) –Van wie is het rekenen? –Basisvaardigheden en/of functioneel gebruik

28 Verwijzingen Raamwerk rekenen/wiskunde MBORaamwerk rekenen/wiskunde MBO –http://www.fi.uu.nl/mbo/ http://www.fi.uu.nl/mbo/ –http://www.fi.uu.nl/vmbo http://www.fi.uu.nl/vmbo Rapport MeijerinkRapport Meijerink –http://www.taalenrekenen.nl/ http://www.taalenrekenen.nl/ MBO 2010 steunpunt Taal en RekenenMBO 2010 steunpunt Taal en Rekenen –http://www.mbo2010.nl/ http://www.mbo2010.nl/


Download ppt "Huidige situatie taal –Nederlands: raamwerk Nederlands beheersingsniveaus uitgedrukt in 5 deelvaardigheden In kwalificatiedossiers en brondocument."

Verwante presentaties


Ads door Google