De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ – x :a b c Rekenvaardigheden vo Een workshop over rekenvaardigheden vo workshop B, van 15.00 tot 15.45 uur •Marijke Vis, RSG Simon Vestdijk •en Martin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ – x :a b c Rekenvaardigheden vo Een workshop over rekenvaardigheden vo workshop B, van 15.00 tot 15.45 uur •Marijke Vis, RSG Simon Vestdijk •en Martin."— Transcript van de presentatie:

1 + – x :a b c Rekenvaardigheden vo Een workshop over rekenvaardigheden vo workshop B, van 15.00 tot 15.45 uur •Marijke Vis, RSG Simon Vestdijk •en Martin van Reeuwijk, APS m.vanreeuwijk@aps.nl m.vanreeuwijk@aps.nl

2 + – x :a b c Programmaatje workshop •voorstellen •Referentieniveaus wat, waarom rekenen in het VO •Aspecten van rekenen, organiseren •voorbeelden van rekenen, materialen •wat doet jouw school aan rekenen •Discussie en afsluiting

3 + – x :a b c Warming up, even hoofdrekenen 8 + 12 : 4 x 2 =

4 + – x :a b c referentiekader Rekenen Tussen algemeen en precies

5 + – x :a b c Referentiekader Rekenen •3 referentieniveaus (met elk een S en F niveau) •Fundamentele kwaliteit (75% van de leerlingen beheerst die momenteel op dat niveau, op weg naar 85%) •Streefkwaliteiten •Drempels en overgangen

6 + – x :a b c •Voor rekenen & wiskunde zijn de niveaus 4F en 4S niet ingevuld, omdat het rekenen daar helemaal in meer geavanceerde wiskunde is opgegaan.

7 + – x :a b c •Ook vmbo g/t moet op niveau 2F komen en wordt getoetst •De S-niveaus kennen geen officiele toetsing

8 + – x :a b c Beschrijving van de niveaus •Inhoud zonder didactiek •Steeds twee niveaus •Fundamenteel •Streef

9 + – x :a b c

10 + – x :a b c Beschrijving van de niveaus •4 domeinen •Getallen •Verhoudingen •Meten en meetkunde •Verbanden •3 soorten kennis, vaardigheden: •Paraat hebben •Functioneel gebruik •Weten waarom

11 + – x :a b c Referentiekader rekenen •Een rapport, kleine letters en wetgeving •De methoden, materialen •Posters, beelden ipv tekst •Websites www.taalenerekenen.nlwww.taalenerekenen.nl en www.fi.uu.nlwww.fi.uu.nl www.aps.nl www.steunpunttaalenrekenenvo.nl

12 + – x :a b c Referentieniveau 2F •Een rapport •Posters •Websites

13 + – x :a b c Drieslag rekenen •rekenen aanleren in de les met een docent die ook met de leerlingen in gesprek gaat over het rekenen. •rekenen gebruiken en toepassen in andere vakken (dan wiskunde), in beroepsvakken en/of in projecten en thema’s. •(individuele) oefening; oefenen op papier, computer of individuele ondersteuning

14 + – x :a b c (aan)leren nieuw gebruiken toepassen oefenen onderhouden terug

15 + – x :a b c Geïntegreerd met beroepstaken Ondersteuning en oefening Individueel op maat Rijke rekenlessen of workshops structuur & systematiek lijn versterking opbouw repertoire Praktijk docent Reken docent ICT rekenspecialist RT-er handelen nuttig gebruiken benoemen ontwikkelen interactie reflectie basis oefenen consolideren (aan)leren nieuw gebruiken toepassen oefenen

16 + – x :a b c Waar en hoe procenten in de praktijk? - Begrip - Rekenregels - Boven de 100% - Procent als factor: x 1,06 Terug naar de basis Individueel oefenen

17 + – x :a b c Rekenen, bronnen en materialen, 1 •Leermiddelenplein SLO •De wiskundemethoden •Gecijferd, www.gecijferd.nlwww.gecijferd.nl •Rekenblokken, www.rekenblokken.nlwww.rekenblokken.nl •Van alles (gratis, in ontwikkeling) www.math4all.nl www.math4all.nl •Freudenthal Instituut www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina terug

18 + – x :a b c Bronnen en materialen, 2 •Rekenvoort •http://www.nvvw.nl/page.php?id=7791vmbohttp://www.nvvw.nl/page.php?id=7791 •http://www.nvvw.nl/page.php?id=7790havohttp://www.nvvw.nl/page.php?id=7790 •Salvo SAmenhangend Leren Voortgezet Onderwijs •verhoudingen en evenredigheden •http://www.fisme.uu.nl/salvohttp://www.fisme.uu.nl/salvo •www.ffrekenen.nlwww.ffrekenen.nl

19 + – x :a b c websites •www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Hoofdpaginawww.fi.uu.nl/wiki/index.php/Hoofdpagina •www.rekenweb.nlwww.rekenweb.nl •www.rekenbeter.nl, www.beterrekenen.nlwww.rekenbeter.nlwww.beterrekenen.nl •www.gecijferdheid.nlwww.gecijferdheid.nl •www.math4all.nlwww.math4all.nl •www.steunpunttaalenrekenenvo.nlwww.steunpunttaalenrekenenvo.nl •www.cijfers.net, www.rekenAPK.nlwww.cijfers.netwww.rekenAPK.nl •www.apsrekenen.nlwww.apsrekenen.nl terug

20 + – x :a b c Hoe organiseer je het? Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4 Model 1 Rekentoets afnemen bij wiskunde Remediërend Kleine groep verplicht Remediërend Kleine groep verplicht Remediërend Kleine groep verplicht Model 2 Rekentoets Afnemen bij wiskunde, extra uur Extra uur Rekentoets Model 3 Extra aandacht bij mentoraat Extra aandacht bij wiskunde Extra aandacht bij aardrijkskunde Extra aandacht bij biologie Model 4 Rekentoets Advies Vrijwillig Rekentoets terug

21 + – x :a b c Toetsen van rekenen Over 3 jaar, schooljaar 2013 – 2014 Alle leerlingen in vmbo (b, k, g, t) en havo/vwo, centraal landelijke verplichte rekentoets, “examen” Toets op 2F en 3F maar geen apart rekenvak (of wel, het uurtje per week …)

22 + – x :a b c Voorbeelden van rekenpraktijken •RSG Sneek, RSG Harlingen en de NHL

23 + – x :a b c Vragen en discussie •Hoe is op jouw school rekenen georganiseerd - wie doet wat, welk materiaal, toetsen - ervaringen, vragen en behoefte •Voorbeelden, delen, netwerken •Wat heb je nodig? •….


Download ppt "+ – x :a b c Rekenvaardigheden vo Een workshop over rekenvaardigheden vo workshop B, van 15.00 tot 15.45 uur •Marijke Vis, RSG Simon Vestdijk •en Martin."

Verwante presentaties


Ads door Google